• Democratie en overheid/ Een stad dicht bij de mensen

    Kortrijk Vlaandert

    ‘Kortrijk Vlaandert’, zo heet dé kunstwandeling van deze zomer, die op poten wordt gezet door een lokale (Vlaamsgezinde) vzw. De naamskeuze laten we in het midden, maar het feit dat de wandeling minstens voor €60 000 steun van de stad ontvangt, doet de wenkbrauwen fronsen.

    De geschiedenis lijkt zich te herhalen. Eerst werden bepaalde muziekfestivals in de vorige legislatuur sterk bevoordeligd door de meerderheidspartij, nu gebeurt hetzelfde met beeldende kunst door de nieuwe stadscoalitie. Nochtans werd beloofd een objectief reglement op te stellen en te hanteren om dergelijke onaanvaardbare voordelen te vermijden.

    Voor zover geweten bedraagt de subsidie €60 000. Die bestaat o.a. uit de personeelskosten, verzekeringen en andere ondersteuning die de stad met plezier voor zijn rekening neemt. Uiteindelijk is het wel een heel groot bedrag voor één project, wanneer je bedenkt dat de som zelfs hoger ligt dan de totale steun aan alle Kortrijkse professionele kunstorganisaties.

    Read More