• Een stad dicht bij de mensen/ Geen categorie/ Standpunten

    Meer ideeën voor het sport- en subsidiereglement van de stad

    Women_HandballSchepen van sport An Vandersteene presenteerde op de gemeenteraad haar nieuw Sport-Subsidiereglementen. Echt enthousiast werd onze fractie daar niet van. Veel ruimte voor verandering en vernieuwing is er niet. Daarvoor zijn de regels van het Decreet Lokaal Sportbeleid te strak en oubollig. Heel wat regels zijn zeer detaillistisch, wat het reglement zeer ambtelijk en omslachtig maakt. Groen gemeenteraadslid Matti Vandemaele maakte dit punt. De schepen beaamde dat het reglement omslachtig is en dat verandering wenselijk is. “Het gaat altijd wat trager dan we willen.” zei de schepen. Maar veel ideeën voor een meer dynamisch lokaal sportbeleid hoorden we niet in haar repliek.

    Matti formuleerde er alvast twee. In de toekomst stort de Vlaamse overheid de middelen voor lokaal sportbeleid rechtstreeks door naar het gemeentefonds. Het zal dus gemakkelijker worden voor de stad om haar eigen prioriteiten uit te werken. “We kunnen er dus maar beter vroeg aan beginnen.” aldus Matti. “De grote uitdaging voor veel sportclubs blijft sportinfrastructuur. Die infrastructuur is er ook in de scholen, maar die is vaak verouderd of moeilijk te ontsluiten. We missen in dit reglement een financiële incentive voor schoolbesturen die hun infrastructuur na de schooluren ter beschikking willen stellen van sportclubs en verenigingen.Met beperkte investeringen kunnen we hier veel mee verwezenlijken.” De schepen antwoordde voorzichtig: We zetten mini-stapjes maar eenvoudig is het niet.” “Ongetwijfeld”, beaamt Matti, “maar daar hebben sporters in Kortrijk niet direct een boodschap aan. Een versnelling in die richting zou niet misstaan.

    Een tweede gemiste kans in dit reglement is wat ons betreft de keuze voor Brede school-projecten. Sportclubs die willen samenwerken met scholen vinden in dit reglement geen stimulans. Dat vinden we jammer. Een na- of voorschools sportaanbod dat door hen wordt opgezet in de school, is een win voor zowel kinderen, hun ouders en de stad.” Aldus Matti. “Ook dat is moeilijk.”, repliceerde de schepen “Het is al zo moeilijk om clubs binnen eenzelfde sporttak te laten samenwerken.” Het is duidelijk dat een breder sportaanbod geen doelstelling is van de stadscoalitie.

    Het is spijtig, maar een modern en sociaal sportbeleid ligt momenteel niet in het vooruitzicht met dit stadsbestuur. Dit is een oproep om met een volgende reglementswijziging meer durf en vernieuwing aan de dag te leggen. Onze stad is toe aan een nieuw soort sportbeleid.” Aldus Matti.