• Democratie en overheid/ Nieuws

  Groen Kortrijk geeft & vraagt openheid over mandaten

  Voor Groen Kortrijk is een open en eerlijke politiek belangrijk. Gezien de recente schandalen over gecumuleerde mandaten en onredelijk hoge vergoedingen wil Groen in alle openheid de mandaten van haar leden die gekoppeld zijn aan het gemeenteraadswerk openbaar maken. Het gaat over de Gemeenteraad, de OCMW-raad, de AGB’s en de intercommunales.

  Naast de mandaten maakt Groen Kortrijk ook bekend hoeveel vergaderingen er waren en staat ook het bruto presentiegeld vermeld. Binnen Groen is er de cultuur om bovenop de belastingen een afdracht te doen, waardoor de mandatarissen netto minder dan de helft over houden van het bruto presentiegeld.

  Read More

 • Bedachtzaam plannen/ Een stad dicht bij de mensen/ Geen categorie

  Vernieuwing Broelmuseum – aanpak Buda. Inhoudelijke vernieuwing, bestuurlijke farce

  Eindelijk, de kogel is door de kerk, er is een nieuwe richting uitgezet voor het Kortrijkse Broelmuseum op de Broelkaai. Dat het geen museum meer zal zijn, was al bekend, maar nu komt ook een inhoudelijke invulling.

  Dit voorstel zit inhoudelijk goed in elkaar. In het voormalige museum komen tentoonstellingen van hedendaagse beeldende kunsten, een co-workingplek, een gemeenschappelijke onthaal- en ticketbalie voor zes organisaties, de presentatie van kleine presentaties… En er komt een koffiebar en zomerbar in Oranjerie en tuin. Het zijn positieve ontwikkelingen die in de lijn liggen van wat wij altijd hebben gezegd. Dat er een nieuwe vzw komt die de overkoepelende werking inhoudelijk aanstuurt, is eveneens toe te juichen.

  Echter, de exploitatie van de gebouwen op het eiland komt in handen van AGB SOK, die dus naast de fuifzaal op Kortrijk Weide, plots beheerder wordt van culturele en jeugdinfrastructuur. Dat vindt Groen geen goede evolutie. Het lijkt een vereenvoudiging, maar het is totaal onlogisch. Het SOK staat in voor stadsvernieuwing, bouwprojecten van woningen e.d. en heeft intern niet de expertise voor jeugd en cultuur. Daarenboven is er geen enkele garantie gegeven dat de cultuurwereld zal betrokken worden bij het beheer.

  Bijzonder onduidelijk is de mysterieuze omschrijving van een ‘Conceptstore’ van Designregio Kortrijk, Voka West-Vlaanderen en de stad Kortrijk. Bedrijven zijn welkom, maar zeker in kader van creatieve economie, maar zinnen als de zin hierna spuien meer mist dan helderheid: “in co-creatie met regionale bedrijven, ontwerpers en bewoners wordt samen een belevingsruimte gecreëerd die Kortrijk ademt en bezoekers laat kennismaken met een creatieve en innovatieve stad.” Er staat nog meer blablabla in de nota. Er wordt gesproken over nieuwe vaarroutes, het opschalen van een eiland naar een archipel en de uitbouw van een krachtige vuurtoren. Ik zou literaire probeersels aan echte auteurs overlaten.

  Daarenboven was de raad van bestuur van de stedelijke musea niet eens op de hoogte. De burgerparticipatie in Kortrijk, vorm gegeven in’Kortrijk Spreekt’, reikt niet ver…

  Niettemin, als signaal naar de artistieke organisaties die tegen 1 oktober een subsidiedossier moeten indienen bij de minister van Cultuur (in het kader van het Kunstendecreet) kan dit tellen. De stad profileert zich krachtig en dat signaal kan bij de minister alleen versterkend overkomen.

 • Een jong Kortrijk/ Geen categorie

  Hoera, ze komt: de langverwachte fuifzaal

  fuifzaalweide

  Een doorbraak in het al jaren aanslepende dossier van de fuifzaal. Sinds het wegvallen van de Warande eind 2000 is er geen goed alternatief beschikbaar. Er was de tijdelijke oplossing in de Kleizaal, er is de noodoplossing om Kortrijk Xpo betaalbaar te maken door het huurgeld gedeeltelijk te subsidiëren en werd ook De Kreun voor 3 fuiven per jaar aan dat lijstje toegevoegd. Tijdens het vorig bestuur werden er niet meer dan 56 aankondigen gemaakt met als resultaat 0 realisaties.

  Anno 2015, 15 jaar na de sluiting van de Warande werd op de Gemeenteraad (Juni 2015) een eerste stap gezet in het realiseren van en nieuwe fuifzaal voor de Kortrijkse jongeren en hun verenigingen. Zonder enige twijfel is er dus ook bij onze Groene fractie een grote tevredenheid over het realiseren van de langverwachte fuifzaal.

  En toch is niets wat het lijkt. De blijdschap mag ons niet blind maken voor 3 grote angels in het verhaal.

  1. De Howest-fuiven krijgen voorrang op alle data in de week, de fuiven van de andere studentenverenigingen worden dus gedegradeerd tot 2 klasse organisatoren. Ze mogen pas nadat Howest haar data heeft gekozen hun fuiven vastleggen.
  2. Howest investeert 250.000 euro in de bouw van de fuifzaal. In ruil mogen de Howest-gebruikers de fuifzaal gratis gebruiken (tot de tegenwaarde van de 250.000 euro op is). Op zich geen probleem. Helaas wil de stad niet garanderen dat de inkomsten die de uitbater van de fuifzaal (het SOK, daarover later meer) niet krijgt voor de uitbating van de zaal (omdat ze geïnvesteerd werden in de bouw), niet zal verhalen op de andere gebruikers. Het is dus goed mogelijk dat de jeugdbewegingen en andere studentenclubs meer gaan moeten betalen voor hun fuiven om de put die door de HOWEST-constructie ontstaat door iemand betaald zal moeten worden.
  3. De fuifzaal zal geëxploiteerd worden dor het SOK. Dat is het stadsontwikkelingsbedrijf. Dat geen enkel exptertise bevat als het over exploitatie van gebouwen, fuiven of jeugdwerk gaat. Op de vraag om de Raad van Bestuur en het personeelskader te versterken met deze competenties wilde de stad gisteren niet ingaan.

  Samengevat komt er dus een monopolie op de weekdagen door Howest, wordt de factuur van de Howest fuiven betaald door de andere gebruikers en komt het beheer in handen van een structuur die geen kennis heeft van jeugdwerk. Groen heeft dus alle redenen om niet zo heel erg blij te zijn en garanties te vragen aan de stad.

  Daarom dienden we als Groene fractie een aantal voorstelen in om de overeenkomst te verbeteren. Op die manier kon de stad zekerheid geven dat de kosten niet doorgeschoven zouden worden, kon de stad garanderen dat de andere studentenverenigingen geen tweedeklassers zouden worden en kon de stad garanderen dat het beheer ook zou gebeuren met kennis van het jeugdwerk. Onze voorstellen kregen de steun van CD&V fractie. Helaas wil de stad hier niets van weten.

  Zijn we dus blij dat er een fuifzaal komt: JA

  Zijn we blij met het doorschuiven van de factuur naar het jeugdwerk: NEE

  Zijn we blij met het Howest monopolie en de creatie van 2 klassen
  fuiforganisatoren binnen de studenten verenigingen?  NEE

  Onze Groene fractie zal alvast bekijken wat we verder kunnen en moeten doen om dit recht te zetten.

  Wordt vervolgd
  P.s. voor de techneuten: de schepen van financiën liet al weten dat de 250.000 euro van Howest als een openstaande schuld in de boeken komt te staan. En zoals we allemaal  (met de techneuten) weten moet elke schuld ooit  afgelost worden…