• Een groene stad/ Geen categorie/ Standpunten

    6 uur van Kortrijk-rally: de olifant in de klimaatambities van de stad

    climate controlDe klimaatambities van de stadscoalitie kwam opnieuw aan bod op de gemeenteraad. Vorig jaar omtrent deze tijd keurde de gemeenteraad het burgemeestersconvenant goed. Met die ondertekening engageerde de regio (en dus ook Kortrijk) zich om de 2020 klimaatdoelstelling van 20% minder CO2-uitstoot ruimschoots te halen. Goed nieuws dus. Tegen het eind van dit jaar moet de stad een CO2 inventaris klaar hebben om hun stappenplan mee vorm te geven. De intercommunale Leiedal maakt de plannen op en het is deels dat plan dat op de zitting van 17 november 2014 ter goedkeuring werd voorgelegd. De groene fractie keurt het plan goed, maar liet niet na om de spreekwoordelijke olifant in de porseleinkast te benoemen: de 6 uur van Kortrijk.

    Het klimaatplan beschrijft 5 icoonprojecten, die markant en waardevol zijn, veel impact kunnen hebben en waarmee de stad het verschil wil maken. Maar dan moeten ze het natuurlijk echt menen,” zegt Groen gemeenteraadslid Cathy Matthieu, “Anders blijft het een hol verhaal.” Eén van de icoonprojecten is ‘duurzame mobiliteit’. Betere leefbaarheid en veiligheid, met minder luchtvervuiling (CO2 en fijn stof): zo wordt de ambitie van het project benoemd. Stimulerende maatregelen moeten zachte mobiliteit (fietsen stappen) promoten. “Dat staat haaks op het ondersteunen van een rally.” stelde Cathy bij aanvang van de zitting. “Een rally doet net het omgekeerde en daarenboven: deze editie van de 6 uur van Kortrijk maakt gebruik van het recreatieve fietsnetwerk Zuid-Kortrijk. Kan het nog ironischer?” De stadscoalitie blaast dus warm en koud tegelijk. “Wij verwachten meer ambitie en vooral minder dubbelzinnigheid van de stad, zowel voor wat betreft haar klimaatambities als voor een zachte mobiliteit.”

    De groen fractie polste ook naar de financiële impact van de rally. Die is niet gering. Personeel uit verschillenden stadsdiensten worden ingezet en de stad voorziet in promotie, vooral voor de randanimatie waarmee de organisatie het extra volk naar de stad wenst te halen. Tussen 7 tot 20u staan 35 politiemensen stand-by gedurende het volledige weekend. “Het moet duidelijk zijn dat een rally geen toekomst heeft in een centrumstad die het burgemeestersconvenant ondertekende.” zegt Cathy. “Dat de stad zich wil profileren als fietsstad maakt het des te pijnlijker. We willen de ambities van het stadsbestuur op beide punten graag ondersteunen en zelf bejubelen, maar dan zullen ze eerst straffer uit hun kot moeten komen.”

    Groen Kortrijk ondertekende vorig jaar de platformtekst van de milieubewegingen en hernieuwd ook in voor deze editie van ‘de 6 uur van Kortrijk’ haar engagement daarin.