• Klimaat/ Milieuvervuiling

  Meer picknicks, minder afval!

  Dit jaar laat de zomer extra lang op zich wachten, maar wanneer we de zon toch eens mogen begroeten, vinden de Kortrijkzanen steeds meer de weg naar de mooie groene plekjes in onze stad. Wie het zelf al eens heeft gedaan, kan het beamen. Niks gezelligers dan een zomerse picknick in één van onze parken of languit genieten in het gras langs de Leieboorden. Helaas moeten we al te vaak vaststellen dat je nog heel wat sporen van de tijdelijke verblijvers kan terugvinden, lang nadat de laatsten zijn vertrokken. Het gevolg van een onduidelijk afvalbeleid volgens Groen Kortrijk. Daarom voerde Groen Kortrijk op 30 juni actie op Buda Beach.
  Read More

 • Democratie en overheid/ Onderwijs/ Wonen

  Doek valt over buurtbib De Blauwe Poorte

  Het stadsbestuur besliste onlangs om buurtbibliotheek de Blauwe Poorte op te doeken. De reden die daarvoor wordt opgegeven is de ongeschiktheid van het oude gebouw voor de bibliotheekwerking. Vanaf 1 januari 2017 worden leesgierige buurtbewoners dus verplicht om een andere bibliotheek te bezoeken.

  Groen pleit voor het behoud van de buurtbibliotheek en de aanpassing van het gebouw aan de moderne noden. Cultuurspecialist en Vlaams parlementslid Bart Caron: “Als het gebouw niet adequaat is, dan moet Stad Kortrijk het gebouw aanpassen of een ander gebouw zoeken. Het is flauw van schepen van cultuur, An Vandersteene (NV-A), om het filiaal de Blauw Poorte simpelweg op te doeken en te verwijzen naar het nabijgelegen buurtcafé en andere filialen.”

  Read More

 • Natuur, biodiversiteit en dierenwelzijn

  Private groene ruimte tot publiek groene ruimte maken

  Voor Groen is voldoende kwaliteitsvolle groene, publieke en of speelruimte erg belangrijk om het centrum en de rest onze stad aantrekkelijker te maken als woon- en leefplek. De stad kan zo’n plekken creëren door ze zelf te voorzien. Af en toe zien we dat auto’s ondergronds gaan en dat groene ruimte in de plaats komt. Maar het kan ook door particuliere spelers te ondersteunen in het publiek maken van hun (groene en/of speel) ruimte. Op de gemeenteraad van mei deed Groen Kortrijk volgend voorstel bij monde van Matti Vandemaele.

  Read More

 • Bedachtzaam plannen/ Een groene stad/ Geen categorie

  Sloop huis Kasteelkaai: hoog tijd voor visie op erfgoed

  Een sloopvergunning werd aangevraagd voor het hoekhuis Kasteelkaai- Belfaststraat dat op vermeld staat op de inventaris van het bouwkundig erfgoed[1]. Er zou een appartementsgebouw komen.

   

   

  Het pand vormt een eenheid met de andere woningen met dezelfde typologie in de Belfaststraat 6, 8, 10, 12, 14, (die ook allemaal op de inventaris van het waardevol bouwkundig erfgoed staan), bakstenen huizen verfraaid met gecementeerde en natuursteenelementen. Het merendeel dateert van het interbellum. Het hoekhuis is een ontwerp van architect P.Audiens[2].

  Als motivatie om het huis af te breken stelt de bouwheer dat het huis paalt aan een (lelijke) wachtgevel van een appartementsgebouw van acht verdiepingen. Dat is een foute redenering: het is het niet de woning, maar het appartementsgebouw dat uit de eenheid springt en de lijn van de huizen in de Belfaststraat doorbreekt. Het appartementsgebouw dat ernaast staat, is pas een vloek. Dat had nooit mogen gebouwd worden. Immers, dit stadsgedeelte (Belfaststraat, Beheerstraat) vormt een bouwkundig geheel met gelijkvormige huizen qua stijl dat men zou moeten vrijwaren. Het bepaalt de identiteit van deze buurt. Het is een mooi architecturaal ensemble dat zo typerend is voor een straat uit het interbellum. Men mag de erfgoedwaarde nooit alleen afwegen aan het gebouw alleen, maar ook aan de omgeving, en vooral de aanpalende gebouwen en het straatbeeld.

  Als groene partij verdedigen we zeker de herbestemming van gronden en gebouwen binnen de stadsring. Wij pleiten voor verdichting en herwaardering van de stadskern. Voor ons is het ook belangrijk dat je mooie oude panden moet kunnen vrijwaren. De historische diversiteit is een verrijking voor de stad. Het verhoogt de architecturale kwaliteit. Men merkt dikwijls dat een herbestemming van oudere monumenten tot een nieuwe evolutie leidt in de stadscultuur. De trend om vernieuwing samen met historiciteit te ontwikkelen vindt men terug in de interessante Europese steden. Ook in Kortrijk worden de bezoekers aangetrokken door panden met een verhaal, panden die een nieuwe functie krijgen. Denk aan de horeca en aan mode.

  Een herwaardering van de Kasteelkaai en de Belfaststraat zou een meerwaarde voor onze stad zijn. Er zijn alvast twee cafés gevestigd in de nummers 4 en 5. Waarom niet een paar parkeerplaatsen en een bushokje omtoveren tot gezellig plaatsje met een boom en terrasjes.

  Recent, in juni, kaartte Groen een soortgelijk probleem aan, nl. de panden in de Rijselsestraat. Ook deze keer zullen we een bezwaarschrift indienen. Het openbaar onderzoek loopt nog tot 8 september.

  Is het niet dringend tijd dat de stad Kortrijk een visie gaat ontwikkelen over haar bouwkundig erfgoed ? En dat niet alleen voor de beschermde panden maar ook voor deze die op de inventaris van het waardevol bouwkundig erfgoed staan. Is het niet hoog tijd om na te denken over ensembles, over straten en zelfs wijken? Stop de herhaalde discussie over elk pand afzonderlijk, maar ontwikkel een visie voor de hele stad. Dan weten bouwheren en promotoren ook waar ze aan toe zijn. En schakel daarbij specialisten in bouwkundig erfgoed in. Die zijn er voldoende in Kortrijk.

  Cathy Matthieu
  gemeenteraadslid

  [1]

  Vastegesteld inventaris onroerend erfgoed = https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/59823

  [2]

  1. Audiens*, die ook twee woningen aan de IJzerkaai ontwierp, die eveneens op de lijst onroerend erfgoed staan.

   

  Hoe het anders kan: de betonnen wachtgevel verrijken met een groene gevel. Naast de isolatie heeft zo’n gevel een esthetische en een ecologische waarde. De Kasteelkaai opwaarderen tot een pleintje met terrasjes aan de Leie

   

  Het Nieuwsblad 20/8/2015

  Het nieuwsblad 11/07/2015

  Het Laatste Nieuws 24/2/2015

  Ook op WTV

  Het Nieuwsblad 19/11/2015

  persbericht Stad Kortrijk 3/5/2016

 • Bedachtzaam plannen/ Een groene stad/ Geen categorie

  Dalend gebruik parking Veemarkt

  Sinds de opening van Q-park onder K-in-Kortrijk zijn de cijfers van parking Veemarkt (Parko) in vrije val. Voor het derde jaar op rij was er een stevige daling: opnieuw meer dan 8% minder inritten dan het jaar voordien. Als we de evolutie bekijken sinds 2011 is er een daling van meer dan 30%.

  2014 – 8,4%  t.o.v. 2013 243.355 inritten/jaar
  2013 – 11%  t.o.v. 2012 265.791 inritten/jaar
  2012 – 17%  t.o.v. 2011 297.431 inritten/jaar
  2011 357.277 inritten/jaar

  Voor Groen Kortrijk is er een probleem. De stadscoalitie heeft de ambitie om zoveel mogelijk parkeerplekken ondergronds te brengen. Een ambitie die we zeker delen. Helaas slaagt de stadscoalitie niet in die ambitie. Nochtans is het in Kortrijk goedkoop (zeker voor bewoners), veilige en proper parkeren in de ondergrondse parkings.

  Schermafbeelding 2015-05-15 om 10.57.35

  Oorzaken?
  De belangrijkste oorzaak is natuurlijk de aanwezigheid van een stevige concurrent met Q-park. Met 2 grote spelers werken op de zelfde markt zorgt enkel voor een neerwaartse spiraal qua prijs en bezetting. Het is daarom aangewezen dat de stad bovengronds versneld parkeerplaatsen schrapt. We denken hierbij o.a. aan de bovengrondse parking Groeningelaan. Door die parking weg te doen komen er meer auto’s onder de grond en kan de vergroening van onze pleinen verder gaan.

  Binnenkort is er de eerste evaluatie van shop and go. Maar zelfs zonder evaluatie staat het al vast dat er terug meer gratis bovengronds geparkeerd wordt. Op een aantal plekken in de stad zeker te rechtvaardigen, maar absoluut niet zo massaal als vandaag het geval is. Een stevige evaluatie en bijsturing van shop and go dringt zich op. We moeten deze plekken selectiever inzetten i.p.v. overal waar er laad en loszones zijn.

  De visie achter het parkeerbeleid van de stad is ons niet duidelijk. We hebben de indruk dat er vooral vertrokken wordt vanuit zogenaamde kansen eerder dan vanuit een echt plan, een einddoel. Zo kan men zich de vraag stellen of de parking Veemarkt niet nog meer klanten zal verliezen als er 100 meter verder nog een nieuwe ondergrondse buurtparking opengaat. Na 3 jaar is het nog steeds wachten op het eerste argument waarom parking Veemarkt niet gedeeltelijk kan fungeren als buurtparking voor de Houtmarkt. Een doordachte visie op parkeren in de toekomst en een plan van aanpak ontbreken bij de stadscoalitie en is nochtans erg nodig. Zowel parking Houtmarkt als parking Buda zouden die toets niet doorstaan. Niet elke opportuniteit is ook een meerwaarde voor de stad en haar inwoners.

  Een ernstige evaluatie een bijsturing van het beleid m.b.t. parkeren in onze stad dringt zich op. Vanuit Groen willen we daar constructief aan meewerken. We willen ons laten leiden door een stevige ambitie: minder auto’s parkeren meer onder de grond. We moeten ons daarbij durven vergelijken met andere steden (en niet alleen roepen ‘we zijn wel de goedkoopste’), inpassen in een breed verhaal om de stad opnieuw leefbaar en aantrekkelijk te maken, inpassen in een gedurfd mobiliteitsverhaal en baseren op cijfers en feiten. Als de stadscoalitie aan die oefening begint, willen wij graag partner zijn.

 • Een groene stad/ Een jong Kortrijk/ Geen categorie

  Kortrijk Speelt

  Omdat het hoog tijd wordt om het centrum van de stad te upgraden tot een aantrekkelijke woon- en leefplaats, wil Groen uitdagende speelplekken in het stadscentrum. Want nog al te vaak is veilig kunnen spelen en ravotten op wandelafstand van je deur een voorrecht van wie niet in het centrum woont.

   

  “Gezien het probleem van de stadsvlucht moet Kortrijk snel in actie schieten om meer jonge gezinnen aan te trekken,” zegt gemeenteraadslid Matti Vandemaele. “Het aantal speelpleinen in het centrum is, op zijn zachtst gezegd, erg beperkt.”

  Groen kijkt alvast uit naar de beloofde waterspeelplaats. Ook het speelplein op de Grote Markt heeft vanzelfsprekend alle steun. Maar Groen vraagt ook om een aantal uitdagende speelplekken te voorzien in het centrum van de stad.

  “Een kind van tien verveelt zich dood op de zoveelste cleane wipkip,” aldus Matti, zelf jonge papa van Juul (2) en Kas (3). “Een speelplek waar je in de bomen mag klimmen en waar je zelfs een kamp kan bouwen, dàt spreekt pas tot de verbeelding!”

  Tientallen hoekjes en kantjes in de stad doen dienst als tijdelijke, vaak vuile of illegale, parking. Die hoekjes omvormen tot uitdagende speelplekken maakt de stad weer aantrekkelijk voor jonge gezinnen om zich te vestigen in het centrum.

  Zo zal parking Boerenhol verdwijnen en de enorme krater ernaast heeft een groot speelpotentieel. Ook het lapje grond ‘Ramen‘ in de Papenstraat achter het stadhuis komt in aanmerking. En in de omgeving van de Groeningelaan zijn er zeker ook mogelijkheden.

  “Kijk eens naar de drukte in de Warande en aan Buda-beach,” aldus Matti nog, “zo’n wilde speelplekken in de stad hebben echt potentieel. Zeker nu de lente stilaan weer intreedt!”

   

   

   

 • Bedachtzaam plannen/ Een groene stad/ Een jong Kortrijk/ Geen categorie

  Buurtparkeren vraagt structurele aanpak

  Onlangs werd de exploitatie van buurtparking Nieuwstraat, Sint-Amand, Kasteelstraat en Sint-Denijsestraat opgestart. De parkings zijn tijdelijke initiatieven. In afwachting van een nieuwe bestemming worden braakliggende terreinen op die manier zinvol gebruikt. Deze buurtparkings zijn 7/7 en 24/24 open en zijn enkel bestemd voor bewoners en bedrijven.

  De braakliggende terreinen in de binnenstad zijn al langer een doorn in het oog van onze partij. De afgelopen jaren voerden we geregeld actie op één van die terreinen, vaak met de vraag naar een groene invulling. Dat een aantal van die terreinen nu een tijdelijke invulling krijgen als buurtparking roept gemengde gevoelens op.

  Groen juicht toe dat deze plekken worden aangepakt en dat de parkeersituatie wordt genormaliseerd en gereglementeerd. Voordien werden ze vaak gebruikt als parking, maar ze lagen er maar slordig bij. Als gevolg oefent dit soort plekken ook een aantrekkingskracht op individuen en activiteiten die je liever niet ziet in een binnenstad. Denk maar aan drugshandel of sluikstorten. Goed dus dat deze plekken worden aangepakt en dat er zo ook middelen worden gegenereerd voor Parko.

  Bovendien is Groen verheugd dat er wordt samengewerkt tussen de verschillende autonome gemeentebedrijven (AGB’s) in onze stad, zoals hier tussen het SOK, de eigenaar van de gronden, en Parko, die instaat voor de inrichting en uitbating van de terreinen. Dat ook het probleem van het buurtparkeren hiermee wordt aangepakt voor de gezinnen die er wonen is in onze ogen positief.

  Volgens Groen is buurtparkeren in de binnenstad echter een probleem dat een structurele aanpak nodig heeft. Dit binnen een globale visie op wonen in de binnenstad, en vooral: kwaliteitsvol wonen in de binnenstad. Een tijdelijke invulling zorgt er voor dat het structurele probleem niet wordt aangepakt en dat het hele beleid een lappendeken van verschillende tijdelijke maatregelen wordt. Volgens Groen is in die omgeving ook meer nood aan vergroening en konden de braakliggende terreinen dus een groene invulling krijgen.

  “Wat aan de grond van de bekommernis ligt,” zegt raadslid Matti Vandemaele, “is dat de stadscoalitie veel te weinig inzet op wooninbreiding. Ze blijven koppig inzetten op het aansnijden van woonuitbreidingsgebied om de ene verkaveling naast de andere te ontwikkelen.” Groen Kortrijk merkt nu al dat dit soort loten steeds moeilijker van de hand gaat. “Logisch ook,” vindt fractieleidster Cathy Matthieu, “eenzelfde klassieke verkaveling vindt men overal in Vlaanderen, zelfs in onze onmiddellijke omgeving, en vaak goedkoper dan in Kortrijk. Denk maar aan Zwevegem, Kuurne, Wevelgem… Als Kortrijk één troef heeft ten opzichte van die gemeentes, is het dat Kortrijk een echte binnenstad heeft.”

  Volgens Groen is het een uitdaging voor de komende jaren om de binnenstad zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor de jonge gezinnen die men zo nodig heeft voor een gezond (financieel) evenwicht in de stad. Het is hoog tijd dat de stad, samen met het SOK en de vele andere betrokken partners, werk maakt van een visie en een strategie over wonen in de binnenstad. Aan zo een overleg zullen wij als Groene partij, vanuit onze beleidservaring in steden als Gent en Mechelen, met alle plezier meewerken.

   

   

 • Bedachtzaam plannen/ Een stad dicht bij de mensen/ Mobiliteit en verkeersveiligheid

  Groen wil door rood naar rechts

  Om het fietsverkeer in een fietsstad zo comfortabel mogelijk te laten doorstromen, wil Groen Kortrijk het voorbeeld volgen van Brussel en Gent door het verkeersbord B22 plaatsen op bepaalde kruispunten met rode lichten. Dit bord maakt het voor fietsers mogelijk om door het rood licht af te draaien naar rechts.

  Een dergelijk proefproject loopt al in Brussel en in Gent. Gedurende drie maanden wordt het project permanent geëvalueerd, zodat het kan worden uitgebreid naar andere kruispunten in geval van een positieve evaluatie. In Nederland en Frankrijk wordt het systeem al frequent toegepast. Daaruit blijkt ook dat het voor voetgangers soms zelfs veiliger is dat de fietsers rechts afslaan bij rood licht, omdat de verkeersstromen elkaar minder kruisen.

  Read More

 • Bedachtzaam plannen/ Een groene stad/ Kinderen en jongeren/ Klimaat/ Standpunten/ Wonen

  Een speciaal soort groen beton?

  De grasvlakte tussen Kortrijk Xpo en de Doorniksesteenweg – die officieel is ingeschreven als groenzone – wordt: “een speciaal soort groen beton”. Dat lazen we op maandag in deze krant.  Het beton moet tegelijk dienstdoen als sportpark en als extra standplaats voor grote beurzen. In één trek meldt Kortrijk XPO ook dat ze het stuk grond ingesloten door het Ei overkopen van het Vlaams Gewest om er – zodra een deel van het groen er is verdwenen – paviljoenen op te zetten. Groen Kortrijk is verbolgen. Dit stadsbestuur houdt de misschien de kap van het Kennedybos tegen, maar laat vlotjes toe dat Kortrijk Xpo groenzones betonneert.

  Het omvormen van een groenzone naar een betonnen sportterrein is een voorbeeld van verachtelijke politieke communicatie. Grond dat ingekleurd werd als groenzone kan je enkel van bestemming veranderen door er een soort ‘gemeenschapsfunctie’ aan te geven. Vandaar dat we een sportveld krijgen. Noem toch een kat een kat! Het gaat hier om het betonneren van een groenzone. Het sportcomplex is enkel een voorwendsel. Groot zal de gebruikswaarde van dit aan te leggen sportplein niet zijn. Dat ziet iedereen nu al aankomen. Elke sportieve en sportlievende Kortrijkzaan voelt zich nu al bedrogen door dit soort koehandel. Ze verdienen meer.

  Noch Kortrijk Xpo, noch het stadsbestuur hebben in dit dossier oog voor de leefkwaliteit in onze stad. Bert Herrewijn, SP.a schepen voor o.a. leefmilieu en jeugd, spreekt consequent over verjongen en vergroenen. Dat credo moet duidelijk wijken als het tegenover donkerblauwe economische belangen staat. Groen Kortrijk roept de schepen op om in dit dossier zijn stem te laten horen in het belang van leefkwaliteit en jongeren.