• Een stad dicht bij de mensen/ Geen categorie

  Iedereen Spreekt

  Kortrijk Spreekt, het project dat aan burgers het woord geeft en instaat voor basisparticipatie is onlangs in de prijzen gevallen. De breedte, namelijk zo veel mogelijk burgers betrekken, en de diversiteit aan methodieken kon de jury van de Thuis in de Stad-prijs terecht bekoren. Maar we zijn er nog niet.

   

  Er ligt nog heel wat werk op de plank om Kortrijk Spreekt te verdiepen en echt iedereen te laten participeren. Daarom stelt de Groen fractie voor dat de stad een extra inspanning doet om ook mensen met een verstandelijke beperking meer en ook zelf te laten participeren.

  “Dat zal zonder twijfel niet mogelijk zijn met de klassieke manieren van werken”, zegt gemeenteraadslid Matti Vandemaele, die het voorstel lanceerde op de afgelopen raad. “Dit vraagt een stevige inspanning, waar de stad voor moet zorgen. Een eerlijke participatie vraagt opgeleide mensen en openheid bij politici en administratie.”

  Groen vraagt dat de stad zich engageert om die ambitie in de praktijk om te zetten. Binnen de stedelijke en OCMW-administratie moeten mensen worden opgeleid om inspraakprocessen op te zetten voor mensen uit deze doelgroep. “Want we vinden het belangrijk dat er ook voor personen met een verstandelijke beperking een veelheid aan plaatsen en methodieken wordt aangeboden om aan participatie te doen,” aldus Matti.

  Uiteraard is het daarbij van belang dat gespecialiseerde organisaties, de Kortrijkse voorzieningen, de stedelijke adviesraad en de mensen met een verstandelijke beperking zelf die processen mee vorm geven. Groen vraagt dat stad Kortrijk zich daaromtrent een aantal doelstellingen oplegt en best voor deze zomer een eerste plan van aanpak voorstelt.

  “Dit is een moeilijke oefening,” vervolgt Matti. “Vanuit de ouders, de voorzieningen, de adviesraad voor personen met een beperking, het OCMW en de stad is al heel veel gebeurd en we zijn op de goede weg. Met dit voorstel willen we dan ook die twee succesverhalen met elkaar verbinden.”

 • Een stad dicht bij de mensen/ Geen categorie

  Stimuleer toegankelijk wonen

  Het probleem is gekend: er is een schrijnend tekort aan toegankelijke woningen voor mensen die minder mobiel zijn. Buiten het echt handelsgebied staan er echter heel wat panden leeg. Groen vraagt aan stad Kortrijk om daar aandacht voor te hebben en het beleid aan te passen, zodat meer mensen snel een toegankelijke woning kunnen vinden.

   

  “Als je rondkijkt zie je veel handelspanden waar de gelijkvloers leeg staat, bijvoorbeeld in de Koning Albertstraat en in de Jan Persijnstraat,” legt gemeenteraadslid Cathy Matthieu uit. “En dat is jammer, want een heleboel mensen die door een fysieke beperking of door een hogere leeftijd minder mobiel zijn, hebben nood aan een toegankelijke woning.”

  Daarom stelt Groen voor om een inventaris op te stellen van leegstaande gelijkvloerse panden en aan te vullen met de binnenkomende bouwaanvragen voor handelsruimte op het gelijkvloers. Wanneer een gelijkvloerse ruimte lange tijd leegstaat, zou Stad Kortrijk de eigenaars moeten aanmoedigen om hun pand te verkopen of te verhuren met oog op het inrichten van een toegankelijke woning. Ook ziet Groen voor stad Kortrijk of het OCMW een adviserende rol weggelegd om eigenaars bij te staan met het toegankelijk maken van de woning en het opzoeken van relevante premies.

  “Deze aanmoediging en dienstverlening biedt alleen voordelen en is een win-winsituatie op alle vlakken,” aldus Cathy. “Zo wordt de zoektocht naar een toegankelijke woning minder lang en vermindert de leegstand. Ook kan men dan langer zelfstandig blijven wonen. En met de vegrijzing van de Kortrijkse bevolking zal het aantal mensen die baat hebben bij een toegankelijke en gebruiksvriendelijke woning sterk groeien. Dat mag de stad zeker niet uit het oog verliezen.”

 • Geen categorie/ Meer samen doen

  Gastgezinnen gezocht voor de Special Olympics 2014

  logoSOGroen lid Riet Viaene is actief in het Special Olympic Comité van onze stad. Graag had ze samen met Francis Rodenbach en het Special Olympic Comité van de Stad Kortrijk even een verzoek gedaan.

  Ze zoeken namelijk nog een aantal gastgezinnen voor mensen met een verstandelijke beperking die van 9 september 2014 tot 13 september een 4-tal dagen in Kortrijk verblijven als voorbereiding op de Special Olympics die in Antwerpen doorgaan. Kortrijk als gaststad, verwelkomt IJslandse atleten en hun begeleiders, samen een 52 tal personen. Het gaat telkens over personen die mobiel zijn en dus geen rolwagen of iets dergelijks behoeven.

  Het comité zoekt gastgezinnen die de atleten een bedje, een badje en een ontbijt bezorgen. Misschien ook wel eens een eenvoudig avondmaal. De coachen spreken Engels, de atleten wellicht voornamelijk IJslands. De organisatoren bezorgen een eenvoudige lijst van eenvoudig “IJslands”, waardoor je met de atleten een mini gesprekje zou kunnen voeren. Ideaal dus om grenzen te verleggen. Riet en Francis blijven stand by gedurende de vier dagen. Ze voorzien permanentie in geval van… Dus geen zorgen.

  De gastgezinnen worden uitgenodigd op de officiële ontvangst op 9 september en uiteraard ook op de Torch Run (jawel, de Olympische Vlag komt rechtstreeks uit Griekenland). 58 delegaties, 2500 atleten… het wordt de moeite waard en als stad willen we een warm onthaal bieden in kleine gastvrije sfeer. Later meer nieuws daarover.

  De gastgezinnen zijn overdag niet verantwoordelijk voor de atleten want met de werkgroep Special Olympics wordt overdag een programma voorzien. Het bezoek aan Kortrijk gaat vooraf aan de Spelen in Antwerpen die vanaf 14 september doorgaan.

  Zou je het zien zitten om gastgezin te zijn? Of ken iemand die dat zou willen doen? Graag een seintje aan riet.viaene@telenet.be

 • Diverse samenleving/ Meer samen doen/ Welzijn en zorg

  Tussen wanhoop en perspectief voor mensen met een handicap

  Groen Nationaal zet zich in de komende verkiezingen uitgesproken in voor het thema: Wachtlijsten in de sector personen met een handicap. Ook Groen Kortrijk neemt dit thema op in haar plannen voor de komende legislatuur. We volgen de actualiteit nauwkeurig in nauw contact met het werkveld en ervaringsdeskundigen uit het Kortrijkse o.a. ouders, directies, grootouders, deskundigen en verantwoordelijke politici.

  Read More

 • Democratie en overheid/ Een stad dicht bij de mensen/ Welzijn en zorg

  Stemmen in woonzorgcentra binnenkort in Kortrijk?

  De stad Kortrijk staat in voor het inrichten van de stembureaus ter gelegenheid van de verkiezingen en vervult hiermee een aanzienlijke en omvangrijke taak in ons democratisch bestel. Het is belangrijk dat iedere stemgerechtigde burger zijn stem effectief kan uitbrengen.

  De ouderen, met name zij die in een woon- en zorgcentrum verblijven, vragen hierbij een bijzondere aandacht. De mogelijkheid om met volmacht te stemmen of gepast vervoer te zoeken naar het stembureau maakt de ouderen afhankelijk van derden. Dikwijls zouden zij voor zulke belangrijke kwesties autonoom willen zijn.

  Read More