• Mobiliteit en verkeersveiligheid/ Nieuws

  Fietsparkeren opwaarderen – Parko budget 2018

  In het budget voor 2018 van agb Parko reserveert de stadscoalitie miljoenen euro’s voor het autoparkeren en nougabollen voor de fiets. De Groen-fractie dringt er bij het stadsbestuur op aan om de budgetten voor het fietsparkeren fors te verhogen. “Groen wil dat Parko zich meer profileert binnen zijn tweede poot, namelijk het fietsparkeren. Parko heeft met die opdracht de kans om (inter)nationaal een voortrekkersrol te spelen als het op fietsparkeren aankomt,” zegt Alexandra Gjurova, ondervoorzitter van Groen Kortrijk.

  Read More

 • Economie/ Mobiliteit en verkeersveiligheid/ Nieuws

  Autovrije superkoopzondag

  Het contrast kon in Kortrijk de voorbije maand haast niet groter zijn. Eerst was er de autovrije zondag. Iedereen kon toen genieten van een bruisend stadscentrum met zuurstof. Slechts twee weken later organiseerde de stad haar tweede superkoopzondag. Voor die laatste wou de stad zo veel mogelijk auto’s naar het stadscentrum lokken. Je kon namelijk in de hele stad gratis parkeren, zowel bovengronds, als ondergronds.

  Read More

 • Democratie en overheid/ Nieuws

  Groen Kortrijk geeft & vraagt openheid over mandaten

  Voor Groen Kortrijk is een open en eerlijke politiek belangrijk. Gezien de recente schandalen over gecumuleerde mandaten en onredelijk hoge vergoedingen wil Groen in alle openheid de mandaten van haar leden die gekoppeld zijn aan het gemeenteraadswerk openbaar maken. Het gaat over de Gemeenteraad, de OCMW-raad, de AGB’s en de intercommunales.

  Naast de mandaten maakt Groen Kortrijk ook bekend hoeveel vergaderingen er waren en staat ook het bruto presentiegeld vermeld. Binnen Groen is er de cultuur om bovenop de belastingen een afdracht te doen, waardoor de mandatarissen netto minder dan de helft over houden van het bruto presentiegeld.

  Read More

 • Mobiliteit en verkeersveiligheid

  Straatparkeren met bankcontact

  Een parkeerticket betalen met muntstukken is niet meer van deze tijd. Vaak zorgt het voor heel wat ergernis, want mensen hebben geen of te weinig muntstukken mee en krijgen dan soms een boete. Betalen per sms is helemaal nog niet ingeburgerd bij de parkeerders. Maar de bankkaart is dat wel. Daarom stelt Groen voor om alle Kortrijkse parkeermeters te moderniseren. Het moet mogelijk zijn om met bankcontact te betalen voor straatparkeren. Zo kan het het betalen met muntstukken verder worden afgebouwd.

  Read More

 • Bedachtzaam plannen/ Mobiliteit en verkeersveiligheid

  P Budabrug: mobiliteitsvisie zoek

  Er is nog geen half jaar verstreken of er wordt alweer een nieuwe parking ingehuldigd. P Budabrug ligt op het Buda-eiland, vlak aan de ophaalbrug. Nochtans liggen P Broeltorens en P Dam vlakbij. Groen uit scherpe kritiek op de mobiliteitskeuzes van de meerderheidspartijen.

  Alexandra Gjurova, bestuurder van agb Parko (Groen): “Deze parking toont opnieuw het gebrek aan mobiliteitsvisie bij de meerderheidspartijen. Parkings zuigen nu eenmaal verkeer aan. P Budabrug heeft haar in- en uitrit aan een ophaalbrug. Dus wanneer die brug open staat, zullen de auto’s dieper het eiland in moeten rijden alvorens ze die kunnen verlaten.”

  Read More

 • Klimaat/ Mobiliteit en verkeersveiligheid

  Mobiele fietsenstalling op maandagmarkt

  Zowat de helft van de bezoekers die met de fiets naar de markt komen, kunnen hun fiets nergens kwijt. Groen stelt voor om op maandagen mobiele fietsenstallingen te voorzien.

  In de Kortrijkse binnenstad is er een duidelijk tekort aan fietsinfrastructuur. De mensen die nu met de fiets naar de markt komen moeten hun fiets tegen een paal of ergens op de weg zetten. “Vooral op zonnige dagen lokt de maandagmarkt extra veel bezoekers die met de fiets zijn. Op het drukste moment, tussen 10 en 12 uur, is er nooit plaats om je fiets deftig te stallen,” zegt bestuurder van Parko Alexandra Gjurova (Groen).

  Read More

 • Klimaat/ Milieuvervuiling/ Mobiliteit en verkeersveiligheid/ Natuur, biodiversiteit en dierenwelzijn

  Parking Houtmarkt: duur, overbodig, ondoordacht

  Deze legislatuur rijzen de parkings als paddestoelen uit de grond. Eén van die parkings is P Houtmarkt en werd op 14 juli 2016 ingehuldigd. Hoewel Groen zoveel mogelijk auto’s onder de grond wil, is de fractie van mening dat de stadscoalitie met P Houtmarkt de bal helemaal mis slaat. Groen pleit voor ondergrondse parkeergarages buiten of aan de stadsring (R36) om zo het stadscentrum te ontlasten. Alleen zo kan de binnenstad veiliger en leefbaarder worden.

  Read More

 • Gezondheid/ Klimaat/ Mobiliteit en verkeersveiligheid/ Natuur, biodiversiteit en dierenwelzijn

  Buurtgroen Dam: snel, goedkoop en broodnodig

  De Dam in Kortrijk, die de Broeltorens verbindt met de Budabrug, kent op 2 plekken een verbinding met hoogstammige bomen. Eén aan de kant van het hotel en één ter hoogte van de Korte Kapucijnenstraat. In de categorie ‘snel te realiseren, broodnodig en goedkoop’ lanceert Groen onderstaand voorstel.

  Groen vraagt de bovengrondse parkeerplaatsen op de verbreding ter hoogte van de Korte Kapucijnenstraat te schrappen. Daar kan de stad dan een extra groenzone aanleggen.

  Read More

 • Bedachtzaam plannen/ Een groene stad/ Geen categorie

  Een groene blik op jaarverslag Parko

  Groen heeft het kersverse jaarverslag van de Parko doorgelicht en ziet enkele positieve punten, maar ook enkele werkpunten.

  Reinvest

  De positieve punten:

  1. Zoals we eerder al zeiden is Groen een voorstander van een gerichte uitrol van shop and go. Zeker als de plaatsen voor Shop&Go echt gelegen zijn aan winkels (bakker, slager …) of diensten (post, bank, mutualiteit…) waar mensen snel binnen en buiten zijn. Maar niet zoals nu, een beetje te ongericht.
  2. De extra parkeerplaatsen aan de Leie maken het een echte pleisterplaats voor campers. Het is echt een aanwinst voor de stad.
  3. De digitalisering en online-betaal-toepassingen en de stevige vormingsinspanningen voor het personeel zijn zeker lovenswaardig.
  4. Over de creatie van een alternatieve tijdelijke parking ‘Haven’ hebben we de loftrompet al eerde bovengehaald.

  De werkpunten:

  1. Groen blijft zich zorgen maken over de ongebreidelde bouwwoede van Parko.
   • De cijfers van Parking Veemarkt tonen eens te meer aan dat het onzinnig is om miljoenen euro’s belastingsgeld te pompen in een onnodige parking (ook al is het een buurtparking). Op 100 meter van de Houtmarkt staat een andere parking van Parko leeg.
   • Helaas kunnen we aan het project Houtmarkt niets meer veranderen. Het enige wat we nu nog kunnen doen is vragen aan de stad om bovengronds in de omgeving versneld parkeerplekken af te bouwen. Vooral de Groeningelaan komt dan in het vizier. Daar een groene inkleuring aangegeven is goed voor de buurt en verlengd het groen lint dat zal ontstaan door de vergroening van de Houtmarkt (ook al was dat laatste mogelijk zonder parking).
   • Voor parking Buda, lijkt het ons logisch dat de parkeerplaatsen op den Dam afgebouwd worden ten voordele van ook daar extra groen. De vele senioren in de buurt zullen de stad daarvoor dankbaar zijn.
  2. Een andere doelgroep waar we toch meer aandacht voor willen vragen is de personen met een verminderde mobiliteit. We krijgen veel signalen dat het voor hen onmogelijk is om te parkeren onder de grond (ze kunnen vaak niet aan de ticketverdelers om binnen te rijden, de parkeervakken zijn te klein…) Ook bovengronds is het voor hen vaak erg problematisch. Veelal is er ook daar te weinig restruimte rond het parkeervak om vlot in en uit de auto te geraken. Onze fractie hoopt volgend jaar in het jaarverslag alvast een groter aandeel te lezen wat deze problematiek betreft. We zullen op de raad van Bestuur van Parko alvast voorstellen om het aantal voorbehouden bovengrondse plekken voor deze doelgroep gevoelig te verhogen. De adviesraad voor personen met een beperking kan hier een goeie partner in zijn.
  3. Wat het fietsparkeren betreft missen we vanuit onze fractie een globale visie en een plan van aanpak. We hebben het gevoeld dat er vertrokken wordt vanuit opportuniteiten (parking Buda bvb), eerder dan vanuit de noden. We willen dus pleiten voor een grotere planmatigheid in het aanpakken van deze uitdaging. Daarnaast denken we dat een stad die fietsstad wil worden verder moet gaan dan een verhouding  1,8/100 (€124.564,61 op €6.778.113,00). Afgerond gaat er in onze stad dus voor elke euro die we investeren in fietsparkeren bijna 50 euro naar autoparkeren. Werk aan de winkel dus.
  4. Een laatste punt dat we hier willen aankaarten zijn de plannen met parking De Kien. Volgens onze visie op parkeerbeleid waarbij we streven naar minder auto’s meer onder de grond en het bovengronds parkeren binnen de R36 willen voorbehouden aan inwoners en minder mobiele mensen past dit niet. Binnen de R36 is er volgens ons enkel plaats voor ondergrondse parkings voor zover de in- en uitrit grenst aan de R36. In die zin zijn we wel te vinden voor de parking aan het station maar kunnen we dus niet akkoord gaan met een ondergrondse parking aan de Kien.  Volgens ons moet een goed stedelijk beleid niet enkel oog hebben voor opportuniteiten maar vooral zelf een ambitie formuleren en zelf de regisseur zijn. Een oefening die zich in die zin in de hele binnenstad opdringt, is het matchen van de verharde ondergrond die aanwezig is in de binnenstad (bij particulier, bij bedrijven, bij openbare diensten…) en die vrijstaat wanneer er bepaalde parkeernoden zijn. Daar valt misschien geen geld mee te verdienen maar het zou de leef- en werk kwaliteit van de inwoners van onze stad wel ten goede komen.

  Het integraal jaarverslag AGB PARKO 2014 vind je hier.

 • Bedachtzaam plannen/ Geen categorie

  LPG en Parko

  full8576179Wagens die op LPG rijden zijn beter voor het milieu en ondergrondse parkings zijn beter voor de stad en haar inwoners.

  Helaas mogen LPG wagens in Kortrijk niet parkeren in de ondergrondse parking. In andere steden mag dat wel.

  Aangezien er  geen duidelijk alternatief wordt geboden hebben wij met Groen Kortrijk enkele voorstellen.

  1. Laat Parko investeren om (toch 1 van) de ondergrondse parkings uit te rusten zodat het wel kan.
  2. Laat enkele plekken bovengronds (wel betalend, zoals alle andere gebruikers) voorbehouden voor LPG wagens.