• Mobiliteit en verkeersveiligheid/ Nieuws

  Fietsparkeren opwaarderen – Parko budget 2018

  In het budget voor 2018 van agb Parko reserveert de stadscoalitie miljoenen euro’s voor het autoparkeren en nougabollen voor de fiets. De Groen-fractie dringt er bij het stadsbestuur op aan om de budgetten voor het fietsparkeren fors te verhogen. “Groen wil dat Parko zich meer profileert binnen zijn tweede poot, namelijk het fietsparkeren. Parko heeft met die opdracht de kans om (inter)nationaal een voortrekkersrol te spelen als het op fietsparkeren aankomt,” zegt Alexandra Gjurova, ondervoorzitter van Groen Kortrijk.

  Read More

 • Economie/ Mobiliteit en verkeersveiligheid/ Nieuws

  Autovrije superkoopzondag

  Het contrast kon in Kortrijk de voorbije maand haast niet groter zijn. Eerst was er de autovrije zondag. Iedereen kon toen genieten van een bruisend stadscentrum met zuurstof. Slechts twee weken later organiseerde de stad haar tweede superkoopzondag. Voor die laatste wou de stad zo veel mogelijk auto’s naar het stadscentrum lokken. Je kon namelijk in de hele stad gratis parkeren, zowel bovengronds, als ondergronds.

  Read More

 • Klimaat/ Mobiliteit en verkeersveiligheid/ Nieuws/ Werk

  1000 trein- en busreizigers vieren Valentrein

  Samen met 1000 trein- en busreizigers viert Groen Valentrein op 14 februari. Wie kiest voor het openbaar vervoer wordt die dag getrakteerd op heerlijke chocolade en een grappig kaartje van cartooniste Eva Mouton. Er is ook een wedstrijd aan gekoppeld met een treinreis ter waarde van € 100 in de prijzenpot.

  Alexandra Gjurova, ondervoorzitter Groen Kortrijk: “Ons snel verplaatsen van punt A naar punt B is vandaag één grote illusie. Onze wegen slibben dicht en elke dag staan we steeds langer in de file. Investeren in alternatieven, zoals openbaar vervoer en fiets, dat is de sleutel om files te bestrijden.”

  Read More

 • Bedachtzaam plannen/ Mobiliteit en verkeersveiligheid

  P Budabrug: mobiliteitsvisie zoek

  Er is nog geen half jaar verstreken of er wordt alweer een nieuwe parking ingehuldigd. P Budabrug ligt op het Buda-eiland, vlak aan de ophaalbrug. Nochtans liggen P Broeltorens en P Dam vlakbij. Groen uit scherpe kritiek op de mobiliteitskeuzes van de meerderheidspartijen.

  Alexandra Gjurova, bestuurder van agb Parko (Groen): “Deze parking toont opnieuw het gebrek aan mobiliteitsvisie bij de meerderheidspartijen. Parkings zuigen nu eenmaal verkeer aan. P Budabrug heeft haar in- en uitrit aan een ophaalbrug. Dus wanneer die brug open staat, zullen de auto’s dieper het eiland in moeten rijden alvorens ze die kunnen verlaten.”

  Read More

 • Klimaat/ Mobiliteit en verkeersveiligheid

  Mobiele fietsenstalling op maandagmarkt

  Zowat de helft van de bezoekers die met de fiets naar de markt komen, kunnen hun fiets nergens kwijt. Groen stelt voor om op maandagen mobiele fietsenstallingen te voorzien.

  In de Kortrijkse binnenstad is er een duidelijk tekort aan fietsinfrastructuur. De mensen die nu met de fiets naar de markt komen moeten hun fiets tegen een paal of ergens op de weg zetten. “Vooral op zonnige dagen lokt de maandagmarkt extra veel bezoekers die met de fiets zijn. Op het drukste moment, tussen 10 en 12 uur, is er nooit plaats om je fiets deftig te stallen,” zegt bestuurder van Parko Alexandra Gjurova (Groen).

  Read More

 • Klimaat/ Milieuvervuiling/ Mobiliteit en verkeersveiligheid/ Natuur, biodiversiteit en dierenwelzijn

  Parking Houtmarkt: duur, overbodig, ondoordacht

  Deze legislatuur rijzen de parkings als paddestoelen uit de grond. Eén van die parkings is P Houtmarkt en werd op 14 juli 2016 ingehuldigd. Hoewel Groen zoveel mogelijk auto’s onder de grond wil, is de fractie van mening dat de stadscoalitie met P Houtmarkt de bal helemaal mis slaat. Groen pleit voor ondergrondse parkeergarages buiten of aan de stadsring (R36) om zo het stadscentrum te ontlasten. Alleen zo kan de binnenstad veiliger en leefbaarder worden.

  Read More

 • Gezondheid/ Klimaat/ Mobiliteit en verkeersveiligheid/ Natuur, biodiversiteit en dierenwelzijn

  Buurtgroen Dam: snel, goedkoop en broodnodig

  De Dam in Kortrijk, die de Broeltorens verbindt met de Budabrug, kent op 2 plekken een verbinding met hoogstammige bomen. Eén aan de kant van het hotel en één ter hoogte van de Korte Kapucijnenstraat. In de categorie ‘snel te realiseren, broodnodig en goedkoop’ lanceert Groen onderstaand voorstel.

  Groen vraagt de bovengrondse parkeerplaatsen op de verbreding ter hoogte van de Korte Kapucijnenstraat te schrappen. Daar kan de stad dan een extra groenzone aanleggen.

  Read More

 • Geen categorie/ persbericht

  Persbericht – Shop&go

  shopandgo

   

  Shop&go doet aantal auto’s verdrievoudigen.

  Groen is blij dat shop&go een eerste evaluatie heeft gekregen. We kijken ook uit naar de evaluatie van afzonderlijke parkeerplekken later dit jaar.

  Algemeen kunnen we stellen dat Groen voorstander blijft van een bescheiden en gerichte uitrol in functie van een deel van de detailhandel van het shop&go systeem. De huidige aanpak is echter te grootschalige en ondoelmatig, zuigt extra auto’s aan en ondergraaft een degelijk en hedendaags mobiliteitsbeleid.

  Meer concreet nu, wat leren we uit de eerste cijfers die de Raad van Bestuur van Parko voorgeschoteld kreeg op 7 juli?

  1. Gratis parkeren is niet altijd goed voor de handel

  Hét argument voor shop&go is dat het goed zou zijn voor de handel. Dat klinkt goed, maar dat is helemaal niet bewezen. Voor de omgekeerde stelling (een stadscentrum waar fietsers en voetgangers zich thuis voelen is interessanter voor handelaars) is dat bewijs er wel. Meer info: http://velotarier.be/mobiliteit/fietsers-zijn-goed-voor-de-omzet/ Vanuit Groen zijn we dan ook erg voorzichtig om de nogal gratuite bewering dat alle handelaars bij shop&go te winnen hebben, over te nemen.

  2. Gratis bovengrondse parking zuigt verkeer aan

  Op een shop&go plek staan gemiddeld 15 auto’s per dag. Ter vergelijking: op een andere niet-gratis kortparkeerplek staan er gemiddeld 5 per dag. Daarmee toont Parko zelf onomstotelijk aan dat het shop&go systeem verkeer aanzuigt en wel met een factor ‘maal 3’. Shop&go is dan misschien wel goed voor een deel van de handelaars, het systeem heeft een negatieve impact op de verkeersstromen in de stad en de leefbaarheid van de binnenstad. Het is niet toevallig dat het systeem in de prijzen valt bij (klassieke) handelaars maar niet bij de mobiliteitsdeskundigen. Ondanks de technologische spitsvondigheid is het eigenlijk een systeem gebaseerd op ideeën uit het verleden.

  3. Het zoekverkeer is opgedroogd (volgens Parko)

  Door de hoeveelheid beschikbare plekken meent Parko te kunnen zeggen dat er geen zoekverkeer meer is. We denken vanuit Groen dat die stelling gedeeltelijk klopt tijdens de daluren en in de week. Wanneer het druk is in de stad, is er volgens ons niet minder zoekverkeer. Volgens Groen werd het zoekverkeer meer aangepakt door het eerste uur gratis ondergronds dan door shop&go. Wat de impact is op het gebruik van dat gratis uurtje onder de grond sinds shop&go kon Parko (nog) geen uitleg geven.

  4. De verdere evaluatie afwachten

  Sommige door ons aangekaarte problemen (shop&go zorgt voor een slecht gebruik van de vroegere kis&ride zones aan het station en shop&go naast de schoolpoort is slecht voor de verkeersveiligheid) moeten nog onderzocht worden. We hopen dat het 2e deel van de evaluatie (beloofd voor het najaar) rekening zal houden met deze vragen.

   

   

  Samengevat:

  Gezien de negatieve impact op de mobiliteit en het sterke aanzuigeffect dringen we vanuit Groen aan op een veel gerichtere en kleinschaligere aanpak dan de huidige uitrol.

  Groen blijft voorstander van dit parkeerprincipe:

  • Bewoners van de binnenstad mogen bovengronds parkeren.
  • De bezoekers moeten maximaal buiten het centrum en als dat niet kan maximaal onder de grond in het centrum parkeren.
  • Ter ondersteuning van bepaalde handelsactiviteiten kan shop&go op een beperkt aantal plaatsen.
  • Daarenboven is de auto niet het vervoermiddel waarmee mensen in de toekomst hoofdzakelijk naar de stad zullen komen. Daarom moeten we veel sterker inzetten op openbaar vervoer en fietsen. Het inzetten op goed openbaar vervoer en degelijke fietsstallingen met faciliteiten zal een positiever effect hebben op de handel dan shop&go.

  Het huidige ondoelmatige en ongerichte (shop&go) beleid zuigt het autoverkeer naar de binnenstad aan en doet de inspanningen van Kortrijk fietsstad haast volledig teniet. De omslag naar een mobiliteitsbeleid van deze eeuw, zullen we niet maken met shop&go.

  contact: Matti Vandemaele

   

 • Bedachtzaam plannen/ Een groene stad/ Geen categorie

  Een groene blik op jaarverslag Parko

  Groen heeft het kersverse jaarverslag van de Parko doorgelicht en ziet enkele positieve punten, maar ook enkele werkpunten.

  Reinvest

  De positieve punten:

  1. Zoals we eerder al zeiden is Groen een voorstander van een gerichte uitrol van shop and go. Zeker als de plaatsen voor Shop&Go echt gelegen zijn aan winkels (bakker, slager …) of diensten (post, bank, mutualiteit…) waar mensen snel binnen en buiten zijn. Maar niet zoals nu, een beetje te ongericht.
  2. De extra parkeerplaatsen aan de Leie maken het een echte pleisterplaats voor campers. Het is echt een aanwinst voor de stad.
  3. De digitalisering en online-betaal-toepassingen en de stevige vormingsinspanningen voor het personeel zijn zeker lovenswaardig.
  4. Over de creatie van een alternatieve tijdelijke parking ‘Haven’ hebben we de loftrompet al eerde bovengehaald.

  De werkpunten:

  1. Groen blijft zich zorgen maken over de ongebreidelde bouwwoede van Parko.
   • De cijfers van Parking Veemarkt tonen eens te meer aan dat het onzinnig is om miljoenen euro’s belastingsgeld te pompen in een onnodige parking (ook al is het een buurtparking). Op 100 meter van de Houtmarkt staat een andere parking van Parko leeg.
   • Helaas kunnen we aan het project Houtmarkt niets meer veranderen. Het enige wat we nu nog kunnen doen is vragen aan de stad om bovengronds in de omgeving versneld parkeerplekken af te bouwen. Vooral de Groeningelaan komt dan in het vizier. Daar een groene inkleuring aangegeven is goed voor de buurt en verlengd het groen lint dat zal ontstaan door de vergroening van de Houtmarkt (ook al was dat laatste mogelijk zonder parking).
   • Voor parking Buda, lijkt het ons logisch dat de parkeerplaatsen op den Dam afgebouwd worden ten voordele van ook daar extra groen. De vele senioren in de buurt zullen de stad daarvoor dankbaar zijn.
  2. Een andere doelgroep waar we toch meer aandacht voor willen vragen is de personen met een verminderde mobiliteit. We krijgen veel signalen dat het voor hen onmogelijk is om te parkeren onder de grond (ze kunnen vaak niet aan de ticketverdelers om binnen te rijden, de parkeervakken zijn te klein…) Ook bovengronds is het voor hen vaak erg problematisch. Veelal is er ook daar te weinig restruimte rond het parkeervak om vlot in en uit de auto te geraken. Onze fractie hoopt volgend jaar in het jaarverslag alvast een groter aandeel te lezen wat deze problematiek betreft. We zullen op de raad van Bestuur van Parko alvast voorstellen om het aantal voorbehouden bovengrondse plekken voor deze doelgroep gevoelig te verhogen. De adviesraad voor personen met een beperking kan hier een goeie partner in zijn.
  3. Wat het fietsparkeren betreft missen we vanuit onze fractie een globale visie en een plan van aanpak. We hebben het gevoeld dat er vertrokken wordt vanuit opportuniteiten (parking Buda bvb), eerder dan vanuit de noden. We willen dus pleiten voor een grotere planmatigheid in het aanpakken van deze uitdaging. Daarnaast denken we dat een stad die fietsstad wil worden verder moet gaan dan een verhouding  1,8/100 (€124.564,61 op €6.778.113,00). Afgerond gaat er in onze stad dus voor elke euro die we investeren in fietsparkeren bijna 50 euro naar autoparkeren. Werk aan de winkel dus.
  4. Een laatste punt dat we hier willen aankaarten zijn de plannen met parking De Kien. Volgens onze visie op parkeerbeleid waarbij we streven naar minder auto’s meer onder de grond en het bovengronds parkeren binnen de R36 willen voorbehouden aan inwoners en minder mobiele mensen past dit niet. Binnen de R36 is er volgens ons enkel plaats voor ondergrondse parkings voor zover de in- en uitrit grenst aan de R36. In die zin zijn we wel te vinden voor de parking aan het station maar kunnen we dus niet akkoord gaan met een ondergrondse parking aan de Kien.  Volgens ons moet een goed stedelijk beleid niet enkel oog hebben voor opportuniteiten maar vooral zelf een ambitie formuleren en zelf de regisseur zijn. Een oefening die zich in die zin in de hele binnenstad opdringt, is het matchen van de verharde ondergrond die aanwezig is in de binnenstad (bij particulier, bij bedrijven, bij openbare diensten…) en die vrijstaat wanneer er bepaalde parkeernoden zijn. Daar valt misschien geen geld mee te verdienen maar het zou de leef- en werk kwaliteit van de inwoners van onze stad wel ten goede komen.

  Het integraal jaarverslag AGB PARKO 2014 vind je hier.

 • Bedachtzaam plannen/ Geen categorie

  LPG en Parko

  full8576179Wagens die op LPG rijden zijn beter voor het milieu en ondergrondse parkings zijn beter voor de stad en haar inwoners.

  Helaas mogen LPG wagens in Kortrijk niet parkeren in de ondergrondse parking. In andere steden mag dat wel.

  Aangezien er  geen duidelijk alternatief wordt geboden hebben wij met Groen Kortrijk enkele voorstellen.

  1. Laat Parko investeren om (toch 1 van) de ondergrondse parkings uit te rusten zodat het wel kan.
  2. Laat enkele plekken bovengronds (wel betalend, zoals alle andere gebruikers) voorbehouden voor LPG wagens.
 • Bedachtzaam plannen/ Een groene stad/ Geen categorie

  Dalend gebruik parking Veemarkt

  Sinds de opening van Q-park onder K-in-Kortrijk zijn de cijfers van parking Veemarkt (Parko) in vrije val. Voor het derde jaar op rij was er een stevige daling: opnieuw meer dan 8% minder inritten dan het jaar voordien. Als we de evolutie bekijken sinds 2011 is er een daling van meer dan 30%.

  2014 – 8,4%  t.o.v. 2013 243.355 inritten/jaar
  2013 – 11%  t.o.v. 2012 265.791 inritten/jaar
  2012 – 17%  t.o.v. 2011 297.431 inritten/jaar
  2011 357.277 inritten/jaar

  Voor Groen Kortrijk is er een probleem. De stadscoalitie heeft de ambitie om zoveel mogelijk parkeerplekken ondergronds te brengen. Een ambitie die we zeker delen. Helaas slaagt de stadscoalitie niet in die ambitie. Nochtans is het in Kortrijk goedkoop (zeker voor bewoners), veilige en proper parkeren in de ondergrondse parkings.

  Schermafbeelding 2015-05-15 om 10.57.35

  Oorzaken?
  De belangrijkste oorzaak is natuurlijk de aanwezigheid van een stevige concurrent met Q-park. Met 2 grote spelers werken op de zelfde markt zorgt enkel voor een neerwaartse spiraal qua prijs en bezetting. Het is daarom aangewezen dat de stad bovengronds versneld parkeerplaatsen schrapt. We denken hierbij o.a. aan de bovengrondse parking Groeningelaan. Door die parking weg te doen komen er meer auto’s onder de grond en kan de vergroening van onze pleinen verder gaan.

  Binnenkort is er de eerste evaluatie van shop and go. Maar zelfs zonder evaluatie staat het al vast dat er terug meer gratis bovengronds geparkeerd wordt. Op een aantal plekken in de stad zeker te rechtvaardigen, maar absoluut niet zo massaal als vandaag het geval is. Een stevige evaluatie en bijsturing van shop and go dringt zich op. We moeten deze plekken selectiever inzetten i.p.v. overal waar er laad en loszones zijn.

  De visie achter het parkeerbeleid van de stad is ons niet duidelijk. We hebben de indruk dat er vooral vertrokken wordt vanuit zogenaamde kansen eerder dan vanuit een echt plan, een einddoel. Zo kan men zich de vraag stellen of de parking Veemarkt niet nog meer klanten zal verliezen als er 100 meter verder nog een nieuwe ondergrondse buurtparking opengaat. Na 3 jaar is het nog steeds wachten op het eerste argument waarom parking Veemarkt niet gedeeltelijk kan fungeren als buurtparking voor de Houtmarkt. Een doordachte visie op parkeren in de toekomst en een plan van aanpak ontbreken bij de stadscoalitie en is nochtans erg nodig. Zowel parking Houtmarkt als parking Buda zouden die toets niet doorstaan. Niet elke opportuniteit is ook een meerwaarde voor de stad en haar inwoners.

  Een ernstige evaluatie een bijsturing van het beleid m.b.t. parkeren in onze stad dringt zich op. Vanuit Groen willen we daar constructief aan meewerken. We willen ons laten leiden door een stevige ambitie: minder auto’s parkeren meer onder de grond. We moeten ons daarbij durven vergelijken met andere steden (en niet alleen roepen ‘we zijn wel de goedkoopste’), inpassen in een breed verhaal om de stad opnieuw leefbaar en aantrekkelijk te maken, inpassen in een gedurfd mobiliteitsverhaal en baseren op cijfers en feiten. Als de stadscoalitie aan die oefening begint, willen wij graag partner zijn.

 • Bedachtzaam plannen/ Geen categorie

  Werken stationsomgeving opstap voor mobiliteitsshift

  Met de inrichting van het nieuwe stadsdeel Kortrijk Weide zal Kortrijk opnieuw een stap vooruit zetten als woon-, werk- en leefstad. Vanuit Groen hopen we alvast op een zelfde positieve invloed als de heraanleg van de Leieboorden met Kortrijk strand, de fietsersbrug, de skatebowl… Maar grote werken brengen ook grote hinder mee. Groen denkt graag mee hoe we die hinder tot een minimum kunnen herleiden.

  “De creatie van een tijdelijke parking op een restgrond langs de Leie om grote verkeershinder deels te verhelpen is een idee dat wij graag steunen,” aan het woord is gemeenteraadslid Matti Vandemaele. “Maar er zal meer nodig zijn om deze ingrijpende werken te overleven zonder al te groot mobiliteitsinfarct.”

  Groen vraagt daarom dat de stad een plan opstelt om de mobiliteit over de as Westelijke Ring en de stationsomgeving gedurende de werken te sturen. Dat plan moet twee doelen dienen.

  Enerzijds is de plan een oplossing voor de hinder: waar zullen busreizigers comfortabel opgevangen worden? Waar compenseren we de weggevallen parkeerplaatsen? Hoe loodsen we de fietsers en voetgangers door de werfzone? Hoe zorgen we ervoor dat de burger met zo weinig mogelijk fileleed heeft af te rekenen? Anderzijds moet dat plan de uitdaging aangaan om zich te focussen op de blijvende gedragsverandering. Hoe krijgen we tijdens, maar ook na de werken meer mensen op de fiets en de bus?

  Groen durft met andere partners in dit verhaal, zoals de NMBS, De Lijn, AGB Parko en Stad Kortrijk nadenken over alternatieven. Matti Vandemaele: “Misschien moeten we meer out of the box denken. Een tijdelijke heropening van de op- en afstapfunctie van de stationsomgeving in Heule bij voorbeeld. Zo kunnen we de reizigers uit Heule, Hoord-Kortrijk, Kuurne en Gullegem uit de werf in ons stadscentrum houden.”

  Ook denkt Groen aan een aanbod van waterbussen. “Samen met De Lijn kan er een aanbod van waterbussen worden uitgewerkt”, aldus Matti. “Dit kunnen we dan ook koppelen aan een uitgebreid aanbod blue bikes. Zo krijgen we minder bussen in de stationsomgeving, maar bieden we de burger wel een even goede dienstverlening.”

  Groen ziet de aangekondigde werken als een ideale gelegenheid om werk te maken van een echte ommeslag op lokaal mobiliteitsvlak. Daarin kan de stadscoalitie in ons zeker een enthousiaste partner vinden.

 • Bedachtzaam plannen/ Geen categorie

  Shop and Go in schoolomgeving?

  Groen Kortrijk kijkt reikhalzend uit naar de evaluatie van de Shop and Go parkeerplaatsen. Op een beperkt aantal plaatsen kunnen zulke parkeermogelijkheden weldegelijk stimulerend zijn voor de handel. En dit zonder de leefbaarheid van de stad aan te tasten. Maar is dit ook het geval voor kwetsbare schoolomgevingen?

   

  “Op veel plaatsen waar dergelijke Shop and Go zones zijn kunnen we er ons niet in vinden,” zegt gemeenteraadslid Matti Vandemaele. “We willen graag een kanttekening plaatsen bij het systeem. Veel  Kiss and Ride of laad-en loszones vlak naast de schoolpoort worden nu getransformeerd tot Shop and Go. Vanuit het perspectief van verkeersveiligheid is dat toch een knettergek idee.”

  De Groen-fractie vraagt om schoolomgevingen met dergelijke parkeerplaatsen aan te pakken en af te bouwen. “Ookal vragen sommige ouders en scholen om zo’n zone voor de deur, is het veiliger om auto’s weg te houden uit schoolomgevingen,” vervolgt Matti. “Net op de plaats waar alle verkeersstromen samenkomen blijven we anders auto’s aanzuigen. Jonge fietsers en voetgangers die van en naar school gaan meteen laten botsen met de auto druist in tegen de inspanningen die er gebeuren om schoolomgevingen juist veiliger te maken.”

   

 • Bedachtzaam plannen/ Een groene stad/ Een jong Kortrijk/ Geen categorie

  Buurtparkeren vraagt structurele aanpak

  Onlangs werd de exploitatie van buurtparking Nieuwstraat, Sint-Amand, Kasteelstraat en Sint-Denijsestraat opgestart. De parkings zijn tijdelijke initiatieven. In afwachting van een nieuwe bestemming worden braakliggende terreinen op die manier zinvol gebruikt. Deze buurtparkings zijn 7/7 en 24/24 open en zijn enkel bestemd voor bewoners en bedrijven.

  De braakliggende terreinen in de binnenstad zijn al langer een doorn in het oog van onze partij. De afgelopen jaren voerden we geregeld actie op één van die terreinen, vaak met de vraag naar een groene invulling. Dat een aantal van die terreinen nu een tijdelijke invulling krijgen als buurtparking roept gemengde gevoelens op.

  Groen juicht toe dat deze plekken worden aangepakt en dat de parkeersituatie wordt genormaliseerd en gereglementeerd. Voordien werden ze vaak gebruikt als parking, maar ze lagen er maar slordig bij. Als gevolg oefent dit soort plekken ook een aantrekkingskracht op individuen en activiteiten die je liever niet ziet in een binnenstad. Denk maar aan drugshandel of sluikstorten. Goed dus dat deze plekken worden aangepakt en dat er zo ook middelen worden gegenereerd voor Parko.

  Bovendien is Groen verheugd dat er wordt samengewerkt tussen de verschillende autonome gemeentebedrijven (AGB’s) in onze stad, zoals hier tussen het SOK, de eigenaar van de gronden, en Parko, die instaat voor de inrichting en uitbating van de terreinen. Dat ook het probleem van het buurtparkeren hiermee wordt aangepakt voor de gezinnen die er wonen is in onze ogen positief.

  Volgens Groen is buurtparkeren in de binnenstad echter een probleem dat een structurele aanpak nodig heeft. Dit binnen een globale visie op wonen in de binnenstad, en vooral: kwaliteitsvol wonen in de binnenstad. Een tijdelijke invulling zorgt er voor dat het structurele probleem niet wordt aangepakt en dat het hele beleid een lappendeken van verschillende tijdelijke maatregelen wordt. Volgens Groen is in die omgeving ook meer nood aan vergroening en konden de braakliggende terreinen dus een groene invulling krijgen.

  “Wat aan de grond van de bekommernis ligt,” zegt raadslid Matti Vandemaele, “is dat de stadscoalitie veel te weinig inzet op wooninbreiding. Ze blijven koppig inzetten op het aansnijden van woonuitbreidingsgebied om de ene verkaveling naast de andere te ontwikkelen.” Groen Kortrijk merkt nu al dat dit soort loten steeds moeilijker van de hand gaat. “Logisch ook,” vindt fractieleidster Cathy Matthieu, “eenzelfde klassieke verkaveling vindt men overal in Vlaanderen, zelfs in onze onmiddellijke omgeving, en vaak goedkoper dan in Kortrijk. Denk maar aan Zwevegem, Kuurne, Wevelgem… Als Kortrijk één troef heeft ten opzichte van die gemeentes, is het dat Kortrijk een echte binnenstad heeft.”

  Volgens Groen is het een uitdaging voor de komende jaren om de binnenstad zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor de jonge gezinnen die men zo nodig heeft voor een gezond (financieel) evenwicht in de stad. Het is hoog tijd dat de stad, samen met het SOK en de vele andere betrokken partners, werk maakt van een visie en een strategie over wonen in de binnenstad. Aan zo een overleg zullen wij als Groene partij, vanuit onze beleidservaring in steden als Gent en Mechelen, met alle plezier meewerken.

   

   

 • Bedachtzaam plannen/ Standpunten

  Shop & Go in de binnenstad

  Groen heeft grote twijfels bij de veralgemeende invoering van Shop&Go, en is zeker radicaal tegen het omvormen van de Kiss and Ride-zones aan het station tot Shop&Go-zones. Kortparkeerders werden vroeger naar ondergrondse plaatsen verwezen, nu komen ze dus terug boven de grond. Het zal ongetwijfeld leiden tot veel zoekverkeer. Dat is niet ecologisch (fijnstof, uitstoot, lawaai …) en niet verkeersveilig.

  Read More

 • Bedachtzaam plannen/ Mobiliteit en verkeersveiligheid/ Wonen

  Parking Buda. Een aangekondigde tragedie

  Buda Eiland Kortrijk

  AGB Parko ondertekende dinsdag 13 januari een samenwerkingsovereenkomst met Zorggroep Heilig Hart voor de bouw van de nieuwe ondergrondse Parking Buda. Die nieuwe ondergrondse parking komt op de hoek van de Budastraat en de Dam/ijzerkaai, naast de ophaalbrug die nu nog in aanbouw is. De investering wordt geraamd op 7.4 miljoen euro, goed voor 240 parkeerplaatsen voor wagens en 75 voor fietsen.

  Na de ondergrondse parking op de Houtmarkt is dit opnieuw een aanslag op de leefkwaliteit in de Kortrijkse binnenstand. Meer parkeerplaatsen op het Buda-eiland betekend ontegensprekelijk meer verkeer in de stadskern, meer verkeershinder en opstoppingen in de stad en meer verkeersonveiligheid. Groen Kortrijk kiest voor een fietsveilige stad, met een autoluw buda-eiland, waar je langs de leie-oevers kan wandelen en fietsen in plaats van parkeren. Read More

 • Bedachtzaam plannen/ Gezondheid/ Mobiliteit en verkeersveiligheid/ Wonen

  Slimmer investeren in parkeren

  Het stadsbestuur heeft het reeds aangekondigd: de Kortrijkse binnenstad wordt uitgehold door vijf (ondergrondse) parkings. Alles samen zorgt dit voor 2000 bijkomende parkeerplaatsen te midden de stad. Maar zijn al deze plaatsen daar wel noodzakelijk?

  Volgens een vergelijkend parkeeronderzoek van Parko blijkt dat de bestaande centrumparkings nog een ruime ondergrondse vrije capaciteit bieden. Het komt er enkel nog op aan om het gebruik ervan te stimuleren. Daarnaast stelt Parko een daling van inritten in parkeergarages Veemarkt, Schouwburg, Station-Tack, Broeltorens en Expo vast. Gemiddeld  bedraagt die in 2012 t.o.v. 2011 maar liefst 7,4%. Voor Parking Veemarkt noteert Parko zelfs een daling van 17%! Read More