• Economie/ Mobiliteit en verkeersveiligheid/ Nieuws

  Autovrije superkoopzondag

  Het contrast kon in Kortrijk de voorbije maand haast niet groter zijn. Eerst was er de autovrije zondag. Iedereen kon toen genieten van een bruisend stadscentrum met zuurstof. Slechts twee weken later organiseerde de stad haar tweede superkoopzondag. Voor die laatste wou de stad zo veel mogelijk auto’s naar het stadscentrum lokken. Je kon namelijk in de hele stad gratis parkeren, zowel bovengronds, als ondergronds.

  Read More

 • Klimaat/ Mobiliteit en verkeersveiligheid/ Nieuws/ Werk

  1000 trein- en busreizigers vieren Valentrein

  Samen met 1000 trein- en busreizigers viert Groen Valentrein op 14 februari. Wie kiest voor het openbaar vervoer wordt die dag getrakteerd op heerlijke chocolade en een grappig kaartje van cartooniste Eva Mouton. Er is ook een wedstrijd aan gekoppeld met een treinreis ter waarde van € 100 in de prijzenpot.

  Alexandra Gjurova, ondervoorzitter Groen Kortrijk: “Ons snel verplaatsen van punt A naar punt B is vandaag één grote illusie. Onze wegen slibben dicht en elke dag staan we steeds langer in de file. Investeren in alternatieven, zoals openbaar vervoer en fiets, dat is de sleutel om files te bestrijden.”

  Read More

 • Mobiliteit en verkeersveiligheid/ Wonen

  een parkeervisie voor de binnenstad

  Laten we wel wezen. Groen wil zo veel mogelijk auto’s uit de stad houden. Als het even kan willen we de auto’s  laten parkeren in de rand. Met fiets (park en bike) en met de bus  moet het stadscentrum van daaruit vlot bereikbaar zijn. Het is onze bedoeling om zo weinig mogelijk autoverkeer in het centrum te hebben. Dat bevordert het wonen en leven in de stad.

  Door de werken aan het station wordt er een bescheiden aantal parkeerplaatsen ingevoerd die voorbehouden zijn voor bewoners. Een ideale gelegenheid voor Gemeenteraadslid Matti Vandemaele om de Groen visie op parkeren in de binnenstad nog eens op de gemeenteraadstafel te leggen.

  Read More

 • Bedachtzaam plannen/ Een groene stad/ Geen categorie

  Vier Valentrein met Groen

  Maandagmorgen bedankte Groen Kortrijk 1000 keer de trein- en busreizigers. Dit deden ze met een ludieke Valentrein actie.

  “Niemand ontkent dat mobiliteit in de centrumsteden dichtslibt. Steden lijken onbereikbaar te worden en structurele oplossingen laten op zich wachten,” aan het woord is Groen Kortrijk ondervoorzitter Alexandra Gjurova. “Uit cijfermateriaal van de stadsmonitor blijkt dat slechts 19,9% van de Kortrijkzanen zich met de het openbaar vervoer naar school of naar het werk verplaatst. Daarmee zit Kortrijk klimaatstad toch flink onder het gemiddelde van de 13 centrumsteden.”

  Read More

 • Bedachtzaam plannen/ Een groene stad/ Geen categorie

  Meer lef stad voor waarmaken ambitie

  Groen merkt dat de stad nu echt een inspanning doet om de rapportage van de jaarrekening meer begrijpbaar en bruikbaar te maken voor de gemeenteraadsleden. Lees hieronder de belangrijkste bemerkingen vanuit Groen over de prestaties van de stad in 2014.

   

  Investeringen

  De werkelijke realisatie van 22 miljoen euro is volgens Groen erg weinig. Er gebeuren wel een paar nieuwe en toffe dingen, maar een echte transitie is niet op til.

  Het gebrek aan grote investeringen is een constante in de eerste 2 jaar. Belangrijke budgetten blijven ongebruikt. Zo werd slechts 5% van wat voorzien is voor Klimaatstad gebruikt. Ook de investerinsbudgetten voor fietspaden werden maar voor 10% benut. Bovendien is slechts € 130 000 van de voorziene 1,7 miljoen euro gebruikt voor parken, groen en natuurgebied.

  Na de zachte ambities die de stadscoalitie heeft aangekondigd, wacht Kortrijk nu nog op die grote investeringen, de echte stappen vooruit.

   

  De echte indicatoren

  De Groen fractie stelt vast dat de cijfers van kinderarmoede significant beter worden. Een pluim op de hoed van de stadscoalitie mag zeker.

  De cijfers van leegstand geven daarentegen nog geen vooruitgang weer. Twee jaar beleid met offers zoals shoppingzondagen en projecten zoals Kortrijk Zaait blijft het wachten op beterschap. De budgetten om dat probleem te verhelpen blijven helaas deels onbenut.

  De transitie van autostad naar fietsstad blijft ook hangen. Fietsers, voetgangers en gebruikers van openbaar vervoer blijven in Kortrijk op hun honger zitten. Zo blijkt ook uit twitteruitspraken van de schepen van economie, Rudolf Scherpereel: “In de Budastraat komt er nooit een fietsstraat. De handelaars hebben al genoeg geleden.” Als het college vertrekt van een ingesteldheid dat ieder voorstel pro fiets een maatregel is tegen de handel, dan is alles daarmee ook gezegd. Toch opmerkelijk dat de Kortrijkzaan zelf i.k.v. Kortrijk Spreekt een nieuwe mobiliteitsvisie op nummer één zet!

  Ook wat vergroening betreft, hebben we dit jaar weinig grote realisaties gezien. Met Ghellinck (dat is het park dat ontwikkeld wordt in Bissegem als compensatie voor de aanleg van LAR Zuid) is een eerste stap gezet, maar we zullen geen Klimaatstad worden met kleine realisaties.

   

  Besluit

  Gemeenteraadslid Matti Vandemaele besluit: “De financiële vertaling van de ambitites van de stadscoalitie kunnen niet overtuigen. Er gebeuren toffe dingen en er zijn punten waar we op vooruitgaan. Maar keuzes die op papier zijn uitgezet, moeten nu in de praktijk worden omgezet. Daarvoor zal de stadscoalitie toch meer lef en durf moeten hebben. Het blijft dus wachten op de grote stap vooruit.”

 • Bedachtzaam plannen/ Geen categorie

  Werken stationsomgeving opstap voor mobiliteitsshift

  Met de inrichting van het nieuwe stadsdeel Kortrijk Weide zal Kortrijk opnieuw een stap vooruit zetten als woon-, werk- en leefstad. Vanuit Groen hopen we alvast op een zelfde positieve invloed als de heraanleg van de Leieboorden met Kortrijk strand, de fietsersbrug, de skatebowl… Maar grote werken brengen ook grote hinder mee. Groen denkt graag mee hoe we die hinder tot een minimum kunnen herleiden.

  “De creatie van een tijdelijke parking op een restgrond langs de Leie om grote verkeershinder deels te verhelpen is een idee dat wij graag steunen,” aan het woord is gemeenteraadslid Matti Vandemaele. “Maar er zal meer nodig zijn om deze ingrijpende werken te overleven zonder al te groot mobiliteitsinfarct.”

  Groen vraagt daarom dat de stad een plan opstelt om de mobiliteit over de as Westelijke Ring en de stationsomgeving gedurende de werken te sturen. Dat plan moet twee doelen dienen.

  Enerzijds is de plan een oplossing voor de hinder: waar zullen busreizigers comfortabel opgevangen worden? Waar compenseren we de weggevallen parkeerplaatsen? Hoe loodsen we de fietsers en voetgangers door de werfzone? Hoe zorgen we ervoor dat de burger met zo weinig mogelijk fileleed heeft af te rekenen? Anderzijds moet dat plan de uitdaging aangaan om zich te focussen op de blijvende gedragsverandering. Hoe krijgen we tijdens, maar ook na de werken meer mensen op de fiets en de bus?

  Groen durft met andere partners in dit verhaal, zoals de NMBS, De Lijn, AGB Parko en Stad Kortrijk nadenken over alternatieven. Matti Vandemaele: “Misschien moeten we meer out of the box denken. Een tijdelijke heropening van de op- en afstapfunctie van de stationsomgeving in Heule bij voorbeeld. Zo kunnen we de reizigers uit Heule, Hoord-Kortrijk, Kuurne en Gullegem uit de werf in ons stadscentrum houden.”

  Ook denkt Groen aan een aanbod van waterbussen. “Samen met De Lijn kan er een aanbod van waterbussen worden uitgewerkt”, aldus Matti. “Dit kunnen we dan ook koppelen aan een uitgebreid aanbod blue bikes. Zo krijgen we minder bussen in de stationsomgeving, maar bieden we de burger wel een even goede dienstverlening.”

  Groen ziet de aangekondigde werken als een ideale gelegenheid om werk te maken van een echte ommeslag op lokaal mobiliteitsvlak. Daarin kan de stadscoalitie in ons zeker een enthousiaste partner vinden.

 • Bedachtzaam plannen/ Geen categorie

  Stadsmonitor: “Kortrijk heeft bus gemist”

  De stadsmonitor werd gisteren voorgesteld met daarin een hele rist aan boeiende cijfers over Kortrijk en de andere centrumsteden. Bij de stad hadden ze vooral oog voor het gestegen fierheidscijfer.

  Met Groen bekeken we ondertussen de cijfers al iets diepgaander. Wat ons vooral opviel waren de erg povere cijfers m.b.t. de bus, het busgebruik, het aanbod van de Lijn en de appreciatie door de Kortrijkzaan.

   

  Enkele cijfers:

  1. Het erg lage aantal abonnementen op het openbaar vervoer valt op. Slechts 53% van de Kortrijkse gezinnen heeft een abonnement op bus of trein in huis. Daarmee zijn we bij de zwakste leerlingen van de klas. Het gemiddelde over de centrumsteden is 66,2%, dat is 13% meer.
  2. Het aandeel ‘bus’ om je als Kortrijkzaan te verplaatsen in je vrijetijd ligt op 12.8% (enkel Roeselare doet slechter). Voor verplaatsingen woon-werk/school zakt Kortrijk naar de allerlaatste plaats met 7.7%.
  3. Zowel de tevredenheid over het aanbod van de bussen zelf als het aanbod van haltes in de buurt is sinds 2011 zelf nog gezakt (beiden -4%).
  4. De basismobiliteit ( = het aandeel inwoners dat woont binnen 500m loopafstand van een halte openbaar vervoer met minimumfrequentie) ligt nergens zo laag als in Kortrijk. We halen in de week met 45.8% zelfs niet de helft. Vergelijkbare steden zoals Leuven, Mechelen, Oostende en Turnhout scoren allemaal boven de 80%.

   

  Er valt in de stadsmonitor m.a.w. weinig/geen goed nieuws te bespeuren als het gaat over openbaar vervoer. Het zal u niet verbazen dat we met Groen voorstander zijn van een goed uitgebouwd openbaar vervoer. Het is de ideale manier om van Kortrijk een kwaliteitsvolle leef-, woon-, winkel en werkplek te maken.  Daarom dringen we er bij de Lijn op aan om het aanbod in Kortrijk te herbekijken en op te waarderen. Vlaams Parlementslid Bart Caron kondigt alvast aan om dit aan te kaarten bij de bevoegde minister.

   

  Maar ook de stad gaat niet vrijuit. Er is in Kortrijk – ook niet met het nieuwe bestuur – geen goed kader om openbaar vervoer aan te bieden. Kortrijk blijft (dat blijkt ook uit andere cijfers in de stadsmonitor) vooral een autostad. Waarom zou je de bus nemen als je gratis of bijna gratis bovengronds kan parkeren op bijna elke plek in de stad? Waarom zou je de bus nemen als die mee in de file staat omdat er geen autovrije busbanen zijn? Het beleid van deze – en de vorige – meerderheid maakt dat het onmogelijk is om rendabel openbaar vervoer aan te bieden. Het beleid van de stad is de grootste concurrent van de Lijn in Kortrijk. Gemeenteraadslid Matti Vandemaele zal in de Gemeenteraad actie vragen van de stad.

   

  We betreuren met Groen de keuze van de stad om vooral met woorden en symbooldossiers de kaart van de fietsers en het openbaar vervoer te trekken. Waar blijven de miljoenen investeringen in betere fietsinfrastructuur of in projecten die de doorstroming van de bus verbeteren?  Waarom gaat de stad niet in op suggesties om zelf te investeren in digitale real-time info schermen in de bushaltes om zo de bus aantrekkelijk te maken?

   

  We missen als stad de bus naar een hedendaags mobiliteitsbeleid helemaal. Groen hoopt dat deze barslechte cijfers zowel de Lijn als het stadsbestuur wakker schudden. Het kan echt anders!

 • Bedachtzaam plannen/ Geen categorie/ Standpunten

  Eindelijk nieuwe bushokjes. Slechts vijf met wifi, een gemiste kans?

  Over het leveren, plaatsen en onderhouden van schuilhuisjes in Kortrijk is al tot vervelens toe gedebatteerd in de gemeenteraad. Geen enkele leverancier zag het zitten om in te leveren aan de voorwaarden die de stad uitschreef. Op gemeenteraad van 17 november 2014 was het dan eindelijk zo ver. De firma Clear Channel Belgium gaat over stag. Ze leveren 37 wachthuisje van het ‘perrontype’. Vijf ervan worden zelfs voorzien van wifi. Hun reclame, met wat exclusiviteit voor stadspromotie, moeten we er wel bij nemen. Tot daar aan toe. Onze fractie is blij dat de wachthuisjes er eindelijk komen.

  Dit bushokdossier is duidelijk niet het gemakkelijkste geweest.” aldus gemeenteraadslid Matti Vandemaele. “Goed dat de knoop is doorgehakt. Toch was er volgens ons meer uit de deal te halen. Blijkbaar kunnen de wachthuisjes voorzien worden met wifi. Dat is fantastisch. Een wifi verbinding maakt het mogelijk om in real-time informatie over wachttijden aan de reizigers door te geven. Zeker op de stadslijnen zou die informatie het gebruiksgemak enorm verhogen. Ook zo maak je het openbaar vervoer extra aantrekkelijk, een waardevol alternatief voor de auto. Maar waarom slecht in vijf wachthuisjes? Had de stad niet beter voluit gegaan en wifi voorzien in veel meer wachthuisjes. We vinden het spijtig dat de stad niet verder kijkt dan wat hen werd aangeboden. De stadscoalitie is duidelijk geen veel-gebruiker van het openbaar vervoer, anders hadden ze deze opportuniteit niet laten liggen.”

  De schepen van mobiliteit beaamde de opmerking van Matti. Real-time informatie is inderdaad een aanwinst voor de reizigers. De schepen liet weten dat De Lijn experimenten lopen heeft met de technologie. “Van zodra deze dienst is geoptimaliseerd en door De Lijn wordt aangeboden willen we dat zeker opnemen en bekijken of we dat naar onze stad kunnen brengen.” aldus de schepen.