• Een stad dicht bij de mensen/ Geen categorie/ persbericht

  persbericht nieuwe moskee

  Beste Journalist,

  Bij deze de reactie van Groen op de aankondiging van de nieuwe plek voor de Kortrijkse Moskee, misschien kan u er wel iets mee:
  Vandaag kregen we te horen dat er een oplossing is voor het aanslepende probleem van de Kortrijkse Moskee. Groen is zeer tevreden dat dit dossier tot een oplossing is gekomen. Op de Gemeenteraad van mei was er vanuit onze fractie nog een interpellatie over dit probleem.
  Een volwaardige integratie verwacht ook faciliteiten om alle aspecten van de identiteit te kunnen ontwikkelen. Het kunnen beschikken over een hedendaagse moskee is in die zin onontbeerlijk voor de moslims in Kortrijk en een stad als Kortrijk zelf.
  Nu het ruimtelijke probleem van de baan lijkt blijven er nog enkele andere zaken over:
  – zal er ook in het Nederlands ‘gepreekt’ worden?
  – is er een erkenning of een aanvraag met kans op slagen?
  In onze gesprekken met voornamelijk jonge moslims kwamen deze vragen de hele tijd terug. We hopen dat er op deze 2 vragen dan ook volmondig mat JA zal worden geantwoord. Maar aangezien we niet over de informatie beschikken, weten we dat op vandaag dus niet.
  Een derde belangrijk element is het streven naar een verwevenheid met de buurt. Het is van groot belang dat er snel werk wordt gemaakt van een goeie relatie met de nieuwe buurt waarin de Moskee terecht komt. Het goed informeren van de buurt is daarin een eerste stap.
  Als laatste aandachtspunt hopen we dat er met deze nieuwe infrastructuur ook aandacht zal zijn voor de sociaal pedagogische taak van de moskee: Moslimjongeren die opgroeien begeleiden en degelijk informeren over hun religie. Groen is grote voorstander van een moskeewerking met ook aandacht voor de sociaal-pedagogische aspecten.
  Aangezien we niet over alle info beschikken zijn een aantal van onze vragen misschien achterhaald en dan wil ik alleen de felicitaties overhouden voor het eindelijk vinden van een oplossing. In het andere geval hoop ik dat er rekening wordt gehouden met onze bezorgdheden.

  Met vriendelijke groet,

  Matti Vandemaele
  Gemeenteraadslid Groen Kortrijk,
 • Een stad dicht bij de mensen/ Geen categorie/ Meer samen doen

  De nieuwe moskee… lijkt te er niet vlug komen

  Het dossier is al jaren oud en een oplossing lijkt niet meteen in zicht. Dat is een beetje de samenvatting van het antwoord dat schepen Waelkens (NVA) gisteren gaf op de vraag van raadslid Matti Vandemaele in de Gemeenteraad over hoe het nu eigenlijk zit met de moskee in Kortrijk. Vooral het moskeebestuur zelf is daar, volgens schepen Waelkens verantwoordelijk voor.

  moskee1

  Even kort resumeren. De huidige moskee is er één met een werking zonder erkenning en plaatsgebrek. Daarbij komt dat heel wat moslims buiten Kortrijk naar de moskee gaan omdat ze daar wel binnen en in het Nederlands hun ding kunnen doen. De voorbij weken circuleerden foto’s en filmpjes van op straat biddende moslims om het plaatsgebrek aan de kaak te stellen. Eind vorig jaar mislukte de aankoop van een nieuw pand nog en meer recent was er het voorstel van de uitbouw van een tweede moskee met eigen middelen maar dat stuitte op een njet van Schepen Maddens (VLD). Hoe het nu verder moet werd gisterenavond niet meteen duidelijk.

  Voor Groen is het duidelijk dat er snel een degelijke oplossing moet komen voor de verschillende pijnpunten.

  1. De stad moet de huidige moskee en de werking actief begeleiden in het behalen van de erkenning. Het antwoord ‘we kunnen ze niet dwingen’ is daarbij onvoldoende. De moslims in onze stad hebben recht op een kwaliteitsvolle moskeewerking.
  2. Er moet een structurele oplossing komen om het locatieprobleem aan te pakken. Een nieuwe moskee moet de capaciteits- en parkeerproblemen opvangen. Wij geloven niet in een nieuwe moskee verscholen op een industrieterrein. Wel in de stad, waar mensen wonen, werken en leven.
  3. Er moet tussen nu en de finale oplossing best ook een tussentijdse oplossing komen zodat we het plaatsgebrek in de moskee kunnen opvangen.

  Vanuit Groen geloven we sterk in de super-diverse samenleving waarin plaats is voor evenveel kleuren, meningen, religies en overtuigingen als er mensen zijn. Vanuit dat uitgangspunt hebben we de vraag gisteren gesteld. Het antwoord was helaas ontwijkend en geeft weinig perspectief op een snelle en goeie oplossing.

  Vanuit Groen willen we nogmaals pleiten voor een snelle en degelijke oplossing. De moslims in onze stad hebben recht op een goeie locatie en een kwaliteitsvolle moskeewerking om hun religieuze leven vorm te geven.

  Voor een aanzienlijk deel van de Kortrijkzanen is het ‘moslim zijn’ een deel van hun religieuze identiteit. Als we dat ernstig willen nemen kunnen we het belang van de noodkreet niet onderschatten alsook de urgentie er van.

  Als er gisteren één iets duidelijk geworden is dan is het wel dat er maar een oplossing zal komen als iedereen samenwerkt. Zowel de stad als het moskeebestuur zijn daar verantwoordelijk voor. Het lijkt alvast een goed idee om een brede dialoog op gang te brengen met alle moslims in onze stad, dus ook met zij die niet in het huidige moskeebestuur zitten.