• Klimaat/ Natuur, biodiversiteit en dierenwelzijn

  Preshoekbos, nog 166 jaar…

  natuur.koepel trekt aan de alarmbel

  “Stadsrandbos in het slop!…
  Dat we nood hebben aan meer bos in onze zeer bosarme streek hoeft al lang geen betoog meer. Met de toenemende problematiek van het fijn stof en de klimaatopwarming zal de nood aan een écht bos in de streek alleen nog toenemen.
  De Vlaamse regering heeft al 17 jaar geleden (1998) beslist om een Stadsrandbos van 250 ha aan te leggen voor de regio Kortrijk- Menen. Het Agentschap voor Natuur en Bos is er voorlopig nog maar in geslaagd om 75 ha te bebossen, waarvan 15 ha binnen het klaverblad van de E17 autostrade. Resultaat is dus amper 60 ha bos dat beschikbaar is voor de recreant.

  Read More