• Belastingen/ Economie/ Nieuws/ Werk

  Leegstand zkt. aanpak

  De leegstand in de binnenstad van Kortrijk is nog steeds torenhoog. “Ondanks het bescheiden succes van Kortrijk Zaait zien we nog steeds handelaars vertrekken en komt er slechts een handvol nieuwe bij,” zegt gemeenteraadslid Matti Vandemaele.

  Veel leegstand in de binnenstad is het gevolg van veel te hoge huurprijzen. De eigenaars van de panden vragen te hoge huur, wat vooral de startende handelaars niet kunnen betalen. Groen wil een correctie op die prijzen, zodat handelaars gemakkelijker een pand kunnen huren in het centrum.

  Read More

 • Bedachtzaam plannen/ Geen categorie

  Renovatieplan Kortrijk

  Op de gemeenteraad van maart 2016 ligt het renovatieplan van stad Kortrijk voor. Stad Kortrijk wil daarmee op het vlak van woonkwaliteit stijgen in de rangschikking van de 13 centrumsteden. Een aantal zaken waar de Groen fractie al lang voor pleit, zoals het begeleiden van Kortrijkzanen met renovatieplannen en het maken van een dakscan, zijn ook in het plan opgenomen. Toch heeft Groen Kortrijk nog een aantal waardevolle suggesties voor het renovatieplan.

  Read More

 • Bedachtzaam plannen/ Een groene stad/ Geen categorie

  Meer lef stad voor waarmaken ambitie

  Groen merkt dat de stad nu echt een inspanning doet om de rapportage van de jaarrekening meer begrijpbaar en bruikbaar te maken voor de gemeenteraadsleden. Lees hieronder de belangrijkste bemerkingen vanuit Groen over de prestaties van de stad in 2014.

   

  Investeringen

  De werkelijke realisatie van 22 miljoen euro is volgens Groen erg weinig. Er gebeuren wel een paar nieuwe en toffe dingen, maar een echte transitie is niet op til.

  Het gebrek aan grote investeringen is een constante in de eerste 2 jaar. Belangrijke budgetten blijven ongebruikt. Zo werd slechts 5% van wat voorzien is voor Klimaatstad gebruikt. Ook de investerinsbudgetten voor fietspaden werden maar voor 10% benut. Bovendien is slechts € 130 000 van de voorziene 1,7 miljoen euro gebruikt voor parken, groen en natuurgebied.

  Na de zachte ambities die de stadscoalitie heeft aangekondigd, wacht Kortrijk nu nog op die grote investeringen, de echte stappen vooruit.

   

  De echte indicatoren

  De Groen fractie stelt vast dat de cijfers van kinderarmoede significant beter worden. Een pluim op de hoed van de stadscoalitie mag zeker.

  De cijfers van leegstand geven daarentegen nog geen vooruitgang weer. Twee jaar beleid met offers zoals shoppingzondagen en projecten zoals Kortrijk Zaait blijft het wachten op beterschap. De budgetten om dat probleem te verhelpen blijven helaas deels onbenut.

  De transitie van autostad naar fietsstad blijft ook hangen. Fietsers, voetgangers en gebruikers van openbaar vervoer blijven in Kortrijk op hun honger zitten. Zo blijkt ook uit twitteruitspraken van de schepen van economie, Rudolf Scherpereel: “In de Budastraat komt er nooit een fietsstraat. De handelaars hebben al genoeg geleden.” Als het college vertrekt van een ingesteldheid dat ieder voorstel pro fiets een maatregel is tegen de handel, dan is alles daarmee ook gezegd. Toch opmerkelijk dat de Kortrijkzaan zelf i.k.v. Kortrijk Spreekt een nieuwe mobiliteitsvisie op nummer één zet!

  Ook wat vergroening betreft, hebben we dit jaar weinig grote realisaties gezien. Met Ghellinck (dat is het park dat ontwikkeld wordt in Bissegem als compensatie voor de aanleg van LAR Zuid) is een eerste stap gezet, maar we zullen geen Klimaatstad worden met kleine realisaties.

   

  Besluit

  Gemeenteraadslid Matti Vandemaele besluit: “De financiële vertaling van de ambitites van de stadscoalitie kunnen niet overtuigen. Er gebeuren toffe dingen en er zijn punten waar we op vooruitgaan. Maar keuzes die op papier zijn uitgezet, moeten nu in de praktijk worden omgezet. Daarvoor zal de stadscoalitie toch meer lef en durf moeten hebben. Het blijft dus wachten op de grote stap vooruit.”

 • Bedachtzaam plannen/ Geen categorie

  Belgacom site

  Groen gemeenteraadslid Cathy Matthieu ging te luister op de persontmoeting van woensdag 1 juli in het parkoffice omtrent de plannen voor de “Belgacomsite”. Het SOK (stadontwikkelingsbedrijf Kortrijk), in samenwerking met awg architecten (Bob van Reeth) en projectontwikkelaar Project² zullen gans het bouwblok ontwikkelen. Stefaan De Clerck was aanwezig als voorzitter van Belgacom – Proximus. Het gebouw wordt nu officieel verkocht. Vanaf 2017 zal de ontwikkeling kunnen beginnen.

   

  Het is merkwaardig als je denkt dat gans het Belgacom gebouw nodig was om de telefonie en telegrafie van Kortrijk te verzekeren. Het gebouw is nu al een paar jaar “leeggemaakt” en alle digitale technologie met glasvezels zal nu hoogstens 200m² innemen en dit in een mooi  gebouwtje aan de Spoorweglaan  die de symbolische naam Atropos draagt.

  Het binnenstedelijk woonproject  (Tuinstraat – Vlasmarkt – Doorniksewijk – Spoorweglaan) wordt een nieuw stadsgedeelte met verschillende gebouwen van verschillende hoogte, een groot plein in het centrum van de gebouwen, groen ingevuld. Deze gecreëerde open ruimte wordt een park dat toegankelijk zal zijn via verschillenden doorgangen.

  Cathy Matthieu (gemeenteraadslid Groen):   “Ik was zeer aangenaam verast door wat het architectenbureau projecteerde, vooral de schaal van de gebouwen mikt op integratie tussen de bestaande panden, het Belgacom gebouw van 1947 wordt geherwaardeerd en zal zijn stadsbepalend zicht behouden. Dit is een schoolvoorbeeld van wat we beogen voor verlaten sites in de binnenstad: wederbestemming van ruimte en gebouwen, integratie in de kern van de stad, architecturaal kwalitatieve leefomgeving, groene ontmoetingsplaatsen”.

  David Wemel (vertegenwoordiger voor Groen binnen het SOK): “Het SOK speelt een belangrijke rol om de stadskern te herwaarderen door woonmogelijkheden aantrekkelijk te maken.”

 • Bedachtzaam plannen/ Geen categorie

  Een overschot aan handelsruimte en vastgoedontwikkelaars

  leegstand in kortrijk, Kortrijk Zaait“Ik zou liever hebben dat we wat sneller kunnen toosten op de heropleving van het stadscentrum, dan op dit nieuwe jaar.” Zo opende Matti Vandemaele de eerste gemeenteraad van 2015. Druk zetten op de aanpak van leegstand, daar is het de Groene fractie om te doen. Elke Vlaamse gemeente kan vanaf 2015 terug opcentiemen heffen op gewestelijke heffingen op verwaarloosde, ongeschikte en/of onbewoonbaar verklaarde woningen en gebouwen. Daarmee heeft het stadsbestuur een hefboom in handen om het gesprek aan te gaan met eigenaars van een verloederd pand. Het wordt namelijk duurder om een pand leeg te laten staan.

  Groensel: Het stadsbestuur heeft aandacht voor de leegstand in de binnenstad. Met ‘Kortrijk Zaait’ is de stad er toch in geslaagd om enkele nieuwe handelaars aan te trekken?

  Matti: ”Ik ben erkentelijk voor acties zoals ‘Kortrijk zaait’. Maar gezien de grote leegstand moeten we de resultaten van dat initiatief vooral niet overschatten. Het stadsbestuur mag niet op haar lauweren rusten. Een paar 100, misschien 1000 m² opnieuw vermarkten als er een paar 100.000 m² leeg staan of komen te staan is ver onvoldoende. We vragen dus om hier extra acties te voorzien.”

  Groensel: “Onderschat de stad de problematiek?”

  Matti: “Dat denk ik niet, maar hun aanpak lijkt me niet erg consequent. Er is nog heel wat leegstand die op ons afkomt, denk maar aan de ziekenhuizen of de zone tussen de Belgacomstite en de St-janslan, waar de gebouwen van de CM straks leeg komen te staan. Ik vraag me af wie binnen het stadsbestuur nu de regie in hand heeft? Op mijn vraag antwoorden zowel de schepen van economie als de schepen van ruimtelijke ordening. De eerste gaat kost wat kost op zoek naar ondernemers om lege panden te vullen, de laatste trekt volop investeerders aan om extra winkelpanden te bouwen. We zien liever een omvorming van de bestaande handelsruimte, om pas daarna te kijken wat nog extra nodig is.”

  Groensel: “Door de komst van K in Kortrijk hebben de looplijnen zich verplaatsen. Shoppers doen nu andere straten aan. Is er een andere aanpak nodig?”

  Matti: “Ongetwijfeld. En de stad moet de regie steviger in handen nemen. Al te vaak volgen ze de ideeën van de vastgoedontwikkelaars. Er is in deze stad een overschot aan handelsruimte, daarover kan iedereen het eens zijn. Het komt er dus op aan om keuzes te maken. Een kleiner handelscentrum met een grotere dichtheid aan ‘gebruikte winkelruimte’ zou de aanwezige handelaars en handelsactiviteit ten goede komen. We moeten dus de bestaande handelsruimte zelf regisseren en herorganiseren.”

  Groensel: “En dan staan er nog enkele nieuw bouwprojecten in de stijger…”

  Matti: “Dat is het eigenaardige. We moeten bij nieuwe ontwikkelingen zorgen dat ze de leegstand in de binnenstad niet verder de hoogte injagen. In die zin is – en ik zal mij genuanceerd uitdrukken – nieuwe handelsruimte op Site Blekerij onverstandig, contraproductief en een bedreiging voor de handel in de binnenstad. En als ik mijn bronnen mag geloven zelfs een bedreiging voor toekomstige investeringen in de binnenstad die de leegstand wel zouden kunnen aanpakken. Onze fractie wil zich uitdrukkelijk verzetten tegen hetgeen op vandaag op tafel ligt voor Site Bleekerij.”

  “Een ander belangrijk element is het vertrek van steeds meer diensten uit het centrum, denken we maar aan de CM. Het stadsbestuur slaagt er niet in om – in tegenstelling tot andere steden – diensten te concentreren in onze binnenstad, lees: in de stationsomgeving. Onze fractie zou graag een actieplan zien om deze trend te keren. In een aantrekkelijk stadscentrum is er bewoning, zijn er winkels en diensten. Hoe de stad die diensten terug wil aantrekken is op dit moment niet duidelijk.”

  Groensel: “Concreet, terug naar de opcentiemen?”

  Matti: “Samengevat wil Groen Kortrijk een stadsbestuur dat de regie strakker in de hand houdt, een stad die zelf de visie en daden kan bepalen, kortom de eerste en belangrijkste laag willen we zelf leggen. Dat zal visie, centen en daadkracht kosten. Meer druk op de eigenaars van de leegstaande panden zou daarbij zeker een oplossing kunnen zijn. Het gelijk houden en niet verhogen van de opcentiemen is in die zin niet verstandig. En nu zal men mij wellicht vertellen dat het veel beter is dan dat het vroeger was. Maar wie rond kijkt in de binnenstad ziet dat het nog niet genoeg is.”

  Nieuwsblad 23-01-2015: Ook Groen Kortrijk kijkt met stijgende verbazing naar de plannen van de stad…

 • Een jong Kortrijk/ Kunst en cultuur/ Welzijn en zorg/ Wonen

  Magneet trekt aan

  Leegstand in de stad, een probleem waar dikwijls met moeite een oplossing voor wordt gevonden, als er al naar wordt gezocht. Het brengt een hoop nadelen met zich mee: de buurt verloedert, criminaliteit wordt aangezogen, sociale cohesie verslapt… Hoe kan men leegstand op een creatieve manier aanpakken én tegelijk een boeiende dynamiek creëren?

  Op die vraag biedt De Magneet een vindingrijk antwoord. De Magneet omschrijft zichzelf als een experimentele vrijstaat, een collectief van creatieve bedrijfjes. De ingerediënten? Een leegstaand pand en een handjevol artistiekelingen. Een twintigtal bedrijfjes zoals Sparks-efx vestigen zich gedurende een bepaalde periode in de vroegere koffiebranderij Bruynooghe in de Minister Liebaertlaan om daar hun atelier te grondvesten.

  De 26ste  juni ging de kickoff door en gedurende zes maanden tot ongeveer een jaar mag de Magneet de koffiebranderij blijven bezetten. Meteen bouwden de bezetters een levendige werkplek waar mensen experimenteren, elkaar ontmoeten en ideeën uitwisselen.

  De Magneet draait een kleine 5 maand. Samenwerking en kruisbestuiving vieren er hoogtij. Op gezette tijden organiseert de vrijstaat ook publieksmomenten en gooit de deuren open voor alle nieuwsgierigen. Diverse activiteiten werden reeds op poten gezet. Zo lokten VAART -met expo’s en performance, Repaircafé en een workshopnamiddag al heel wat publiek. Er is zelfs een heuse indoor kerstmarkt ‘Kortrmarkt’ op komst. De opzet om een dynamische werkplek uit te bouwen die goed bereikbaar is en die open ruimte voorziet is meer dan geslaagd.

  De tijdelijke invulling die aan de leegstaande koffiebranderij wordt gegeven is een good practice van hoe leegstand kan worden aangepakt. Bovendien maakt zo’n initiatief de stad rijker en brengt leven in de buurt. Kortom, een concept waar de stadscoalitie meer op moet inzetten om Kortrijk te doen bruisen.