• Een jong Kortrijk/ Een stad dicht bij de mensen/ Geen categorie/ Standpunten

  KV Kortrijk doet enkel verder met elite

  KVK_JeugdKV Kortrijk beslist om volgend seizoen de focus binnen zijn jeugdwerking volledig op de elitejeugd te zetten. Dat kon u hier al lezen. We schrokken van dit bericht. We begrijpen dat KVK stevig investeert in toptalent, maar niet dat de club daarom haar jeugdwerking volledig afstoot. Meer nog: een tijdje geleden kende de gemeenteraad een subsidie van 900.000 euro toe aan de club. Die was onderworpen aan een aantal voorwaarden, met een sociale clausule. Het afstoten van de jeugdwerking kan je niet echt sociaal noemen.

  Met Groen Kortrijk kunnen ons niet van de indruk ontdoen dat de club zich hiermee onttrekt aan deze sociale clausule. Wij menen dat een goede sportclub moet inzetten op een brede basis van jeugdige spelers. We veronderstelden dat de sociale clausule betrekking had op een werking ‘in de breedte’, en dat subsidies er niet alleen zijn voor de meest talentrijkst spelers. Dat blijkt niet het geval te zijn. Bij het toekennen van 900.000 euro subsidies heeft de stad geen enkele clausule afgedwongen die garandeert dat jongeren ook effectief bij KVK kunnen blijven voetballen. Dat steekt.

  Eerst even onze visie verduidelijken. Een club kan zich specialiseren en toeleggen op toptalent. Dat is een keuze die het clubbestuur vrij moet kunnen nemen. Dan heb je twee pistes. Of je bouwt zelf een brede jeugdwerking uit, of je gaat allianties aan met omringende clubs die je intensief scout en begeleid. Als KVK de jeugdwerking afstoot zou je verwachten dat ze op zijn minst de tweede piste gaan bewandelen. Dat blijkt niet het geval. Omringende clubs werden niet betrokken in deze beslissing en er zijn nog geen afspraken gemaakt. Strakst moeten 80 spelers en 8 trainers en begeleiders vertrekken. Dat lijkt het stadsbestuur niet te roeren.

  Groen Kortrijk verwacht dat KVK bindende samenwerkingsovereenkomsten afsluit met omliggende clubs die bereid zijn de betrokken spelers op te vangen. Met inbegrip van een even professionele voetbaltechnische begeleiding en pedagogische, medische en sociale omkadering. Dat veronderstelt ook dat een deel van de subsidies aan KVK, zeker deze die bestemd zijn voor jeugdwerking, overgeheveld worden naar die clubs. De jeugdwerking van alle clubs worden gesubsidieerd via een specifiek reglement en worden jaarlijks berekend. Daarmee heeft het stadsbestuur ook effectief een instrument in handen om er voor te zorgen dat iedereen terecht kan.

  We willen er over waken dat de schepen hier actief werk van maakt. We verwachten dat de stad aan tafel gaat zitten met alle clubs met als doel de jeugdwerkingen beter op elkaar af te stemmen. Groen Kortrijk vindt dat iedereen, toptalent of niet, in onze stad de kans moet hebben om te kunnen voetballen op een goed veld, met goeie omkadering en aan een haalbaar lidgeld.