• Klimaat/ Mobiliteit en verkeersveiligheid/ Nieuws/ Werk

  1000 trein- en busreizigers vieren Valentrein

  Samen met 1000 trein- en busreizigers viert Groen Valentrein op 14 februari. Wie kiest voor het openbaar vervoer wordt die dag getrakteerd op heerlijke chocolade en een grappig kaartje van cartooniste Eva Mouton. Er is ook een wedstrijd aan gekoppeld met een treinreis ter waarde van € 100 in de prijzenpot.

  Alexandra Gjurova, ondervoorzitter Groen Kortrijk: “Ons snel verplaatsen van punt A naar punt B is vandaag één grote illusie. Onze wegen slibben dicht en elke dag staan we steeds langer in de file. Investeren in alternatieven, zoals openbaar vervoer en fiets, dat is de sleutel om files te bestrijden.”

  Read More

 • Klimaat/ Mobiliteit en verkeersveiligheid

  Mobiele fietsenstalling op maandagmarkt

  Zowat de helft van de bezoekers die met de fiets naar de markt komen, kunnen hun fiets nergens kwijt. Groen stelt voor om op maandagen mobiele fietsenstallingen te voorzien.

  In de Kortrijkse binnenstad is er een duidelijk tekort aan fietsinfrastructuur. De mensen die nu met de fiets naar de markt komen moeten hun fiets tegen een paal of ergens op de weg zetten. “Vooral op zonnige dagen lokt de maandagmarkt extra veel bezoekers die met de fiets zijn. Op het drukste moment, tussen 10 en 12 uur, is er nooit plaats om je fiets deftig te stallen,” zegt bestuurder van Parko Alexandra Gjurova (Groen).

  Read More

 • Klimaat/ Milieuvervuiling/ Mobiliteit en verkeersveiligheid/ Natuur, biodiversiteit en dierenwelzijn

  Parking Houtmarkt: duur, overbodig, ondoordacht

  Deze legislatuur rijzen de parkings als paddestoelen uit de grond. Eén van die parkings is P Houtmarkt en werd op 14 juli 2016 ingehuldigd. Hoewel Groen zoveel mogelijk auto’s onder de grond wil, is de fractie van mening dat de stadscoalitie met P Houtmarkt de bal helemaal mis slaat. Groen pleit voor ondergrondse parkeergarages buiten of aan de stadsring (R36) om zo het stadscentrum te ontlasten. Alleen zo kan de binnenstad veiliger en leefbaarder worden.

  Read More

 • Klimaat/ Milieuvervuiling

  Meer picknicks, minder afval!

  Dit jaar laat de zomer extra lang op zich wachten, maar wanneer we de zon toch eens mogen begroeten, vinden de Kortrijkzanen steeds meer de weg naar de mooie groene plekjes in onze stad. Wie het zelf al eens heeft gedaan, kan het beamen. Niks gezelligers dan een zomerse picknick in één van onze parken of languit genieten in het gras langs de Leieboorden. Helaas moeten we al te vaak vaststellen dat je nog heel wat sporen van de tijdelijke verblijvers kan terugvinden, lang nadat de laatsten zijn vertrokken. Het gevolg van een onduidelijk afvalbeleid volgens Groen Kortrijk. Daarom voerde Groen Kortrijk op 30 juni actie op Buda Beach.
  Read More

 • Klimaat/ Natuur, biodiversiteit en dierenwelzijn

  De groene saus van de stadscoalitie slaat steeds bleker uit

  Over LAR zuid, maar vooral over het uitblijven van de beloofde groen-compensatie, zal Groen Kortrijk blijven tussen komen. Het wordt ondertussen steeds duidelijker dat er van de beloofde 45 hectare compensatie heel erg weinig in huis zal komen. De aankondiging dat LAR zuid ruim gecompenseerd zou worden blijkt niet meer dan een communicatieve hold-up op de publieke opinie. Op de gemeenteraad van januari bleek nog dat er van de beloofde 45 hectaren meer dan 75% niet gerealiseerd zal worden deze legislatuur. Wat triomfalistisch werd aangekondigd als de grootste groen-operatie sinds de marionetten draait uit op het grote niets. De groene saus van de stadscoalitie staat steeds bleker uit.

  Read More

 • Bedachtzaam plannen/ Een groene stad/ Geen categorie

  Groen brengt fietskoerier naar Kortrijk

  Het versterken van de binnenstad als handelskern: het is een ambitie waar in onze gemeenteraad consensus over bestaat. De Kortrijkzaan heeft het uitrollen van een fietsbeleid zelf naar voor geschoven als dé prioriteit voor deze legislatuur. Daarnaast is het van het grootste belang dat we de leefkwaliteit van de binnenstad kunnen verhogen.

  Met het volgend voorstel willen we vanuit Groen deze drie ambities samen brengen in één voorstel. Hoe meer mensen we kunnen overtuigen om naar het centrum te komen (om te shoppen)met de fiets, hoe beter.

  Read More

 • Bedachtzaam plannen/ Een groene stad/ Geen categorie

  Heraanleg Leieboorden: de groene accenten

  Groen is verheugd dat de oude Leieboorden in het hart van Kortrijk de nodige aandacht krijgen. Sommige herinneren zich misschien nog dat Groen 15 jaar gelden ieder jaar een barbecue hield aan de Handboogstraat om aandacht te vragen voor de herwaardering van de pleinen en de Leieboorden. De plannen die nu voorliggen zien er goed uit: het contact met het water wordt hersteld. Dit wordt een bijkomende troef voor onze stad.

  “Groen maakt wel enkele kanttekeningen,” zegt gemeenteraadslid Cathy Matthieu. “Dat de Handboogstraat een woonerf wordt, is positief. Er zal dus maar beperkte circulatie mogelijk zijn. Daarbij is het ook goed dat de parkeerplaatsen ruimte maken voor gezellige terrasjes, zit- en speelruimte. Dat komt de handelaars zeker ten goede.”

  Read More

 • Een groene stad/ Geen categorie

  De Kortrijkse klimaatklucht

   

  Stad Kortrijk heeft vandaag alweer een kans gemist om haar geveinsde klimaatambities in daden om te zetten. In een nietszeggend persbericht kondigt de stad aan zich niet te willen uitspreken over de geplande windmolens in Bellegem. Groen verwacht van het stadsbestuur van deze zelfverklaarde klimaatstad dat het zich wél uitspreekt voor hernieuwbare energie. Zeker als er geen enkel goed argument te bedenken valt om er tegen te zijn.

  Read More

 • Energie/ Klimaat

  Warmte als energiebron

  Parijs ligt niet zo ver van Kortrijk en er werd daar keihard gewerkt aan oplossingen voor een probleem dat ons allemaal bekend is, nl. de klimaatopwarming. Ook in het Plan nieuw Kortrijk is klimaat een belangrijke ambitie, iets wat we met Groen toejuichen. Eén van de grote uitdagingen waarvoor we staan is de ‘energiewende’.

  Read More

 • Gezondheid/ Klimaat/ Mobiliteit en verkeersveiligheid

  Gezonde stadslucht is beter voor iedereen

  Vrijdag 9 oktober was de laatste dag van ‘staat van de stad’ op Radio 1. Ze staan dan tijdens het programma ‘De Wereld Vandaag’ stil bij 3 jaar stadscoalitie in Kortrijk. Een ideaal moment voor Groen Kortrijk om aandacht te vragen voor de thema’s waar de stadscoalitie dringend een tandje bij moet steken.

  We hangen ons verhaal op aan de fijnstof-uitdaging waar we voor staan. De oplossingen voor die uitdaging zijn duidelijk: veel meer groene ruimte en een ander mobiliteitsbeleid.

  Om dat standpunt kracht bij te zetten voerde Groen Kortrijk actie op het schouwburgplein. Met gasmaskers op en een bord ‘even geduld’ trokken we de aandacht van de voorbijgangers.

  Kortrijk noemt zichzelf graag fiets- en klimaatstad. Maar is dat wel zo? Groen vindt dat we in Kortrijk meer vooruitgang moeten boeken op deze domeinen. Vooral kinderen en ouderen ondervinden dagelijks de negatieve gevolgen van de slechte luchtkwaliteit.

  Read More

 • Mobiliteit en verkeersveiligheid

  fietsstraten Plein

  Een primeur voor Kortrijk: de eerste fietsstraat is een feit. Het voorstel van Groen Kortrijk werd in de gemeenteraad van september 2015 uiteindelijk aangenomen. Aansluitend stelt Groen Kortrijk dan ook voor om nog een aantal fietsstraten in te richten, zodat er een veilige en comfortabele fietsverbinding ontstaat van op de Veemarkt tot aan de Leie.

  Read More

 • Geen categorie/ persbericht

  Persbericht – Shop&go

  shopandgo

   

  Shop&go doet aantal auto’s verdrievoudigen.

  Groen is blij dat shop&go een eerste evaluatie heeft gekregen. We kijken ook uit naar de evaluatie van afzonderlijke parkeerplekken later dit jaar.

  Algemeen kunnen we stellen dat Groen voorstander blijft van een bescheiden en gerichte uitrol in functie van een deel van de detailhandel van het shop&go systeem. De huidige aanpak is echter te grootschalige en ondoelmatig, zuigt extra auto’s aan en ondergraaft een degelijk en hedendaags mobiliteitsbeleid.

  Meer concreet nu, wat leren we uit de eerste cijfers die de Raad van Bestuur van Parko voorgeschoteld kreeg op 7 juli?

  1. Gratis parkeren is niet altijd goed voor de handel

  Hét argument voor shop&go is dat het goed zou zijn voor de handel. Dat klinkt goed, maar dat is helemaal niet bewezen. Voor de omgekeerde stelling (een stadscentrum waar fietsers en voetgangers zich thuis voelen is interessanter voor handelaars) is dat bewijs er wel. Meer info: http://velotarier.be/mobiliteit/fietsers-zijn-goed-voor-de-omzet/ Vanuit Groen zijn we dan ook erg voorzichtig om de nogal gratuite bewering dat alle handelaars bij shop&go te winnen hebben, over te nemen.

  2. Gratis bovengrondse parking zuigt verkeer aan

  Op een shop&go plek staan gemiddeld 15 auto’s per dag. Ter vergelijking: op een andere niet-gratis kortparkeerplek staan er gemiddeld 5 per dag. Daarmee toont Parko zelf onomstotelijk aan dat het shop&go systeem verkeer aanzuigt en wel met een factor ‘maal 3’. Shop&go is dan misschien wel goed voor een deel van de handelaars, het systeem heeft een negatieve impact op de verkeersstromen in de stad en de leefbaarheid van de binnenstad. Het is niet toevallig dat het systeem in de prijzen valt bij (klassieke) handelaars maar niet bij de mobiliteitsdeskundigen. Ondanks de technologische spitsvondigheid is het eigenlijk een systeem gebaseerd op ideeën uit het verleden.

  3. Het zoekverkeer is opgedroogd (volgens Parko)

  Door de hoeveelheid beschikbare plekken meent Parko te kunnen zeggen dat er geen zoekverkeer meer is. We denken vanuit Groen dat die stelling gedeeltelijk klopt tijdens de daluren en in de week. Wanneer het druk is in de stad, is er volgens ons niet minder zoekverkeer. Volgens Groen werd het zoekverkeer meer aangepakt door het eerste uur gratis ondergronds dan door shop&go. Wat de impact is op het gebruik van dat gratis uurtje onder de grond sinds shop&go kon Parko (nog) geen uitleg geven.

  4. De verdere evaluatie afwachten

  Sommige door ons aangekaarte problemen (shop&go zorgt voor een slecht gebruik van de vroegere kis&ride zones aan het station en shop&go naast de schoolpoort is slecht voor de verkeersveiligheid) moeten nog onderzocht worden. We hopen dat het 2e deel van de evaluatie (beloofd voor het najaar) rekening zal houden met deze vragen.

   

   

  Samengevat:

  Gezien de negatieve impact op de mobiliteit en het sterke aanzuigeffect dringen we vanuit Groen aan op een veel gerichtere en kleinschaligere aanpak dan de huidige uitrol.

  Groen blijft voorstander van dit parkeerprincipe:

  • Bewoners van de binnenstad mogen bovengronds parkeren.
  • De bezoekers moeten maximaal buiten het centrum en als dat niet kan maximaal onder de grond in het centrum parkeren.
  • Ter ondersteuning van bepaalde handelsactiviteiten kan shop&go op een beperkt aantal plaatsen.
  • Daarenboven is de auto niet het vervoermiddel waarmee mensen in de toekomst hoofdzakelijk naar de stad zullen komen. Daarom moeten we veel sterker inzetten op openbaar vervoer en fietsen. Het inzetten op goed openbaar vervoer en degelijke fietsstallingen met faciliteiten zal een positiever effect hebben op de handel dan shop&go.

  Het huidige ondoelmatige en ongerichte (shop&go) beleid zuigt het autoverkeer naar de binnenstad aan en doet de inspanningen van Kortrijk fietsstad haast volledig teniet. De omslag naar een mobiliteitsbeleid van deze eeuw, zullen we niet maken met shop&go.

  contact: Matti Vandemaele

   

 • Bedachtzaam plannen/ Een groene stad/ Geen categorie

  Meer lef stad voor waarmaken ambitie

  Groen merkt dat de stad nu echt een inspanning doet om de rapportage van de jaarrekening meer begrijpbaar en bruikbaar te maken voor de gemeenteraadsleden. Lees hieronder de belangrijkste bemerkingen vanuit Groen over de prestaties van de stad in 2014.

   

  Investeringen

  De werkelijke realisatie van 22 miljoen euro is volgens Groen erg weinig. Er gebeuren wel een paar nieuwe en toffe dingen, maar een echte transitie is niet op til.

  Het gebrek aan grote investeringen is een constante in de eerste 2 jaar. Belangrijke budgetten blijven ongebruikt. Zo werd slechts 5% van wat voorzien is voor Klimaatstad gebruikt. Ook de investerinsbudgetten voor fietspaden werden maar voor 10% benut. Bovendien is slechts € 130 000 van de voorziene 1,7 miljoen euro gebruikt voor parken, groen en natuurgebied.

  Na de zachte ambities die de stadscoalitie heeft aangekondigd, wacht Kortrijk nu nog op die grote investeringen, de echte stappen vooruit.

   

  De echte indicatoren

  De Groen fractie stelt vast dat de cijfers van kinderarmoede significant beter worden. Een pluim op de hoed van de stadscoalitie mag zeker.

  De cijfers van leegstand geven daarentegen nog geen vooruitgang weer. Twee jaar beleid met offers zoals shoppingzondagen en projecten zoals Kortrijk Zaait blijft het wachten op beterschap. De budgetten om dat probleem te verhelpen blijven helaas deels onbenut.

  De transitie van autostad naar fietsstad blijft ook hangen. Fietsers, voetgangers en gebruikers van openbaar vervoer blijven in Kortrijk op hun honger zitten. Zo blijkt ook uit twitteruitspraken van de schepen van economie, Rudolf Scherpereel: “In de Budastraat komt er nooit een fietsstraat. De handelaars hebben al genoeg geleden.” Als het college vertrekt van een ingesteldheid dat ieder voorstel pro fiets een maatregel is tegen de handel, dan is alles daarmee ook gezegd. Toch opmerkelijk dat de Kortrijkzaan zelf i.k.v. Kortrijk Spreekt een nieuwe mobiliteitsvisie op nummer één zet!

  Ook wat vergroening betreft, hebben we dit jaar weinig grote realisaties gezien. Met Ghellinck (dat is het park dat ontwikkeld wordt in Bissegem als compensatie voor de aanleg van LAR Zuid) is een eerste stap gezet, maar we zullen geen Klimaatstad worden met kleine realisaties.

   

  Besluit

  Gemeenteraadslid Matti Vandemaele besluit: “De financiële vertaling van de ambitites van de stadscoalitie kunnen niet overtuigen. Er gebeuren toffe dingen en er zijn punten waar we op vooruitgaan. Maar keuzes die op papier zijn uitgezet, moeten nu in de praktijk worden omgezet. Daarvoor zal de stadscoalitie toch meer lef en durf moeten hebben. Het blijft dus wachten op de grote stap vooruit.”

 • auto's beschikbaar stellen. Denk maar aan het stadhuis, het nieuw depot in de Moorseelsestraat, aan de Ontmoetingscentra." Door dit aanbod kunnen private auto's van bewoners ingeruild worden voor gedeeld gebruik. "Dat zijn minder auto's, die dan ook minder plaats innemen in de binnenstad. En daar kan niemand tegen zijn," vervolgt Matti. "Ook mensen met een beperkter budget -een eigen auto is heel duur-, kunnen zo de nodige verplaatsingen met de auto maken." "Ook voor de stad is er winst. Als de auto's van de stad meer gebruikt worden, dan kunnen ze sneller vervangen worden door nieuwe, milieuvriendelijkere modellen," aldus Matti. Met een minimale administratieve last kan dit systeem snel worden ingevoerd. Autopia vzw kan de stad begeleiden om dit in te voeren en heeft op alle praktische problemen (verzekeringen, kostenschema's ...) klare antwoorden. Wie wil weten naar hoe het systeem praktisch werkt kan een kijkje nemen op www.autodelen.net." rel="bookmark">

  Wagenpark Stad Kortrijk delen Heel wat inwoners van de (binnen)stad ervaren het hebben van een auto eerder als een last dan als een lust. Toch hebben velen een auto om bij voorbeeld naar de supermarkt te gaan of familie te bezoeken. Veel verplaatsingen lenen zich tot de fiets, te voet of het openbaar vervoer. Maar niet allemaal... Het systeem van autodelen kan hier een antwoord op bieden. Zoals elke stad heeft ook Kortrijk een wagenpark dat de werknemers van de stad gebruiken om hun taak uit te oefenen. Maar die auto's staan 's avonds en in het weekend vaak stil. Aanvullend op systemen zoals Cambio, zou ook een deel van het wagenpark van de stad ingezet kunnen worden om aan de behoeftes van de inwoners te voldoen. En dit zonder dat iedereen zelf een auto moet aankopen. "Sommige steden passen zo'n regeling al toe," zegt gemeenteraadslid en mobiliteitsspecialist Matti Vandemaele. "Op verschillende plaatsen in Kortrijk kan de stad zijn auto's beschikbaar stellen. Denk maar aan het stadhuis, het nieuw depot in de Moorseelsestraat, aan de Ontmoetingscentra." Door dit aanbod kunnen private auto's van bewoners ingeruild worden voor gedeeld gebruik. "Dat zijn minder auto's, die dan ook minder plaats innemen in de binnenstad. En daar kan niemand tegen zijn," vervolgt Matti. "Ook mensen met een beperkter budget -een eigen auto is heel duur-, kunnen zo de nodige verplaatsingen met de auto maken." "Ook voor de stad is er winst. Als de auto's van de stad meer gebruikt worden, dan kunnen ze sneller vervangen worden door nieuwe, milieuvriendelijkere modellen," aldus Matti. Met een minimale administratieve last kan dit systeem snel worden ingevoerd. Autopia vzw kan de stad begeleiden om dit in te voeren en heeft op alle praktische problemen (verzekeringen, kostenschema's ...) klare antwoorden. Wie wil weten naar hoe het systeem praktisch werkt kan een kijkje nemen op www.autodelen.net.

  link
 • Een groene stad/ Geen categorie/ Kaffie met Cathy

  Meer waterdoorlatende verhardingen

  waterdrop

  waterdropEr schort iets aan de manier waarop Vlaanderen omgaat met grondwater. Dat blijkt uit een doorlichting van het Rekenhof. Door dichte bebouwing en vele verharde wegen stroomt het water weg waardoor het niet in de bodem terechtkomt. Meer waterdoorlatende verhardingen in onze stad is één mogelijkheid van de vele, aldus Groen gemeenteraadslid Cathy Matthieu.

  Cathy Matthieu: “We bouwen alles letterlijk vol. Zijn het geen gebouwen, dan zijn het wegen en parkings. Daarom kan regen en sneeuw, hemelwater dus, niet meer op een natuurlijke wijze in de ondergrond doorsijpelen. Als het water worden via de rioleringen naar de waterlopen afgevoerd. Bij overvloedige regenval kunnen deze afvoersystemen de toevloed niet meer aan. Daarom moeten we steeds meer geld investeren in grotere riolen. Doen we dat niet, dan treden de riool-overstorten in werking en stromen beken, rivieren en straten over.

  Groensel: “Je verwees ook naar grondwater. Hoe zit dat?”

  Cathy: “Omdat er steeds minder natuurlijke doorsijpeling mogelijk is, wordt het grondwater veel minder aangevuld. Dat zijn grote natuurlijke ondergrondse waterreservoirs. Hemelwater dat gewoon kan doorsijpelen naar die ondergrondse reservoirs doorloopt een natuurlijke zuiveringscyclus. Die reservoirs kunnen we dus gebruiken voor ons drinkwater, maar ook voor onze fabrieken. Maar het hemelwater geraakt daar niet meer. We voeren het af naar onze rivieren via de riolen. Dat is het probleem: we moeten die natuurlijke cyclus respecteren. Doen we dat niet, dan moeten we straks opnieuw grote investeringen doen om onszelf van water te voorzien. Dat is te zot. ”

  Groensel: “Dit is toch vooral iets voor regelgeving vanuit Vlaanderen?”

  Cathy: “De Vlaamse Regering heeft recent nieuwe regels goedgekeurd. De principes daarvan zijn goed: regenwater eerst zoveel mogelijk hergebruiken, dan infiltratie mogelijk maken en pas als laatste afvoeren via riolen. De regels gelden in het hele Vlaamse gewest, maar provincies en gemeenten kunnen extra bepalingen afvaardigen voor hun grondgebied.. Over de manier waarop Vlaanderen omgaat met grondwater valt wel wat te zeggen. Dat bleek onlangs nog uit een doorlichting van het Rekenhof. Meer natuurlijke insijpeling is echt wel nodig. Ook in onze provincie.

  Groensel: “Wat was nu het concrete voorstel?”

  Cathy: “We denken dat de nieuwe verordeningen een nuttige instrument is om daar werk van te maken. Dat punt wilden we met de fractie nog eens duidelijk stellen. Vooral bij grote werken en verkavelingen kan er meer gedaan worden dan nu wettelijk nodig is. Maar ook bij kleinere werken, in wijken of bij particulieren kunnen er meer waterdoorlatende verhardingen komen. Zo zorgen we voor meer grondwater, kunnen we riolen ontlasten en wordt onze stad een stuk duurzamer.”

 • Een groene stad/ Geen categorie/ Gemeenteraadsleden/ Ons programma

  It’s time to put you money where your mouth is

  logokortrijk-budgetKersvers gemeenteraadslid Matti Vandemaele doorploegde voor de eerste keer de cijfers van de stad. Dat naar aanleiding van de laatste gemeenteraad van 2014 die – zoals gewoonlijk – nagenoeg integraal geweid was aan de begroting. De Groenselredactie polste naar zijn bevindingen.

  Groensel: Een ferme boterham, die begroting. Kan je gemakkelijk je weg vinden in de documenten? Je gaf op een eerdere gemeenteraad aan dat zoiets niet weinig evident is.

  Matti: “Vijf maanden geleden deed ik ook tussenkomst over de centen van de stad. Ik ging er toen nog van uit dat mijn gevecht met de cijfers voornamelijk aan mijn eigen onervarenheid lag. Ondertussen heb ik een studiedag achter de rug, liet ik ‘experts’ meekijken, en heb ik er flink wat op gestudeerd, maar toch; Ik denk dat het niet helemaal aan die onervarenheid ligt. Het blijven vrij ontoegankelijke documenten voor een stad die open wil communiceren.”

  Groensel: Wat is dan het probleem?

  Matti: “Een enorm groot stuk van de middelen en dus van het beleid staat onder de rubriek ‘gelijkblijvend of overig’ beleid. Het stuk prioritair beleid, eigenlijk is dat beleid waarover de stadscoalitie wil verantwoording afleggen aan deze raad, is erg klein. Dat maakt het zeer moeilijk om de inspanningen voor thema’s die ons als Groene partij erg na aan het hart liggen -zoals de aanpak van de leegstand, de klimaatambities, de transitie naar de mobiliteit van de toekomst, de ruimtelijke ordening, hedendaags woonbeleid, de sociale inspanningen en ga zo maar door – volledig in beeld te krijgen. Maar het moet gezegd er wordt een inspanning gedaan door de stadscoalitie om de raadsleden een beetje te helpen. Laten we hopen dat de ze de inspanning aanhouden”

  Een duidelijke begroting voor klimaat ambities

  Groensel: De informatie over het prioritair beleid blijft erg algemeen, zei je. Kan je daar een voorbeeld van geven?”

  Matti: “Een goed voorbeeld is de informatie die we krijgen over het streven naar een klimaatvriendelijke stad. Dat is toch een doelstelling die de stad terecht naar voor schuift. Wel, daar vinden we voor 2,4 miljoen aan acties terug, onder de noemer ‘Kortrijk kimaatstad’. Maar wat voor acties zijn dat? Het eerste bedrag dat in die rubriek staat is 2,1 miljoen euro voor ‘wegen-activa in aanbouw’. Het zal wel aan mij liggen, maar als 90% van het budget voor ‘Kortrijk klimaatstad’ naar wegenbouw gaat, dan zijn we er nog niet. Het zal in elk geval duidelijker moeten worden dan het amalgaam dat in de begroting voorligt. Gelukkig wist schepen Herrewijn te vertellen dat de klimaatambities van de stad gedeeld worden door alle schepenen. Ik twijfel daar toch aan. Voor Schepen Lemaitre was de aankoop van 1 milieuvriendelijke wagen op een totaal budget van Parko van 7 miljoen euro al te veel gevraagd, want duurzaamheid mag vooral niet duur zijn. Zijn collega Schepen Maddens blijft klassiek verkavelen. Schepen Vandersteene schrapte het gratis openbaar vervoer voor scholieren. Voor schepen Byttebier zijn duurzame gunningscriteria vooral goedkoop. Een Schepen Scherpereel offert open ruimte die we kunnen vergroenen verder op… ga zo maar door. Voor elke stap die schepen Herrewijn zet richting duurzaam beleid -en we zijn hem erkentelijk voor – zetten zijn collega’s er twee achteruit. Je begrijpt: een integrale begroting rond Kortrijk Klimaatstad zou wat duidelijkheid kunnen brengen, maar dat ontbreekt.”

  Centen voor een fietsvriendelijke stad

  Groensel: Je stelde ook vragen rond de ambitie van het stadsbestuur om de meest fietsvriendelijke stad van Vlaanderen te worden. Wat geeft de stad uit aan fietsbeleid?

  Matti: “Met Groen ondersteunen we die ambitie voor de volle 100%. Maar het mag niet bij een slogan blijven. Dat gevoel krijg ik wel als ik de cijfers er naast leg. Uit het officiële budget kan ik het niet halen en ook de officieuze doelstellingennota 2015 brengt weinig duidelijkheid. De stadscoalitie geeft zelf aan dat ze 2,5 miljoen euro voorziet voor de ambitie ‘fietsstad Kortrijk’. Als ik dat vergelijk met de cijfers die ik vorige maand ontving na mijn schriftelijke vraag over de fietsambities en realisaties is dat al ruim 1 miljoen minder. Eigenaardig. Maar goed, ik zal me baseren op die 2,5 miljoen euro. Om dit cijfer in perspectief te plaatsen: het aandeel terreinen en gebouwen – lees vooral ondergrondse parkings, want fietsmeubilair zit hier niet in voor alle duidelijkheid – in het investeringsbudget van Parko bedraagt voor 2015 net geen 5 miljoen euro, het dubbele dus. Ik heb het raden naar de bedragen die nog ergens verstopt zitten in de begroting, naar de centen voor het aantrekken van auto’s naar de binnenstad staat zeker niet in verhouding met de ambities om van onze stad de meest fietsvriendelijke van Vlaanderen te maken.”

  Groensel: “Gaan we nu geen appelen met peren vergelijken?”

  Matti: “ Ik vrees van niet. Het toont aan dat de slogans nog altijd primeren op de harde cijfers. De stadscoalitie staat niet voor een omslag naar duurzame mobiliteit. Een ander voorbeeld: het bedrag dat wordt voorzien ‘ter stimulering van het openbaar vervoer’. Als we alles in rekening brengen, dus ook het informeren over bereikbaarheid, wordt er maar 66.000 euro voorzien. Dat is 75 keer minder centen dan voor autoparkings. De prioriteiten van de stadscoalitie zijn duidelijk. De shift naar meer fiets en openbaar vervoer en minder auto’s in de stad is verder af dan ooit. De weinige cijfers die er zijn liegen niet.”

  Groensel: “Het kan anders volgens Groen. Zie je budgettaire ruimte om dingen anders aan te pakken?”

  Matti: “Zeker. Het is spijtig om vast te stellen maar de stadscoalitie is geen ploeg, eerder een verstandshuwelijk. Elke partij van de meerderheid heeft zijn afgebakende bevoegdheden en doet daarin wat ze wil. Veel ruimte om dingen anders te doen is er in zo een huwelijk niet. Gevolg: een stad die stil staat, niet durft en dus ook niet verandert. Maar het kan ook anders. Vorige week stelden we een fietsverbinding voor die al bij al 115.000 euro zou kosten. Dat werd afgewimpeld omdat er geen budget voor was. Maar wat ontbreekt, is politieke wil. Als er ooit echt een ernstige inspanning zou komen rond fietsinfrastructuur en de omslag naar fiets en openbaar vervoer dan zullen we onze complimenten niet sparen.”

  Groensel: “Ik hoor je vooral zeggen: veel mooie woorden, maar ‘It’s time to put you money where your mouth is’…”

  Matti: “Inderdaad. En ik doe hier graag een belofte. Vanuit de Groen fractie zullen we het beleid niet afreken op intenties en veelvuldige aankondigingen maar wel op realisaties. Welke acties de stadscoalitie zal nemen, kunnen we overal lezen. Ze verzorgen hun communicatie zeer goed. Maar wat ons betreft doen die acties niet ter zake. Wij zullen het project van de stadscoalitie afrekenen op haar realisaties. Kunnen ze de stadsvlucht significant omkeren en de eventuele aangroei voldoende divers noemen? Zijn er na 6 jaar stadscoalitie minder dan 11.228 mensen in armoede? Zijn er niet alleen miljoenen geïnvesteerd in parkeerputten voor auto’s in de binnenstad maar ook in echte grote fietsinfrastructuur? Is de leegstand in de binnenstad afgenomen en ga zo maar door. Het zijn die criteria die wij zullen hanteren. De stadscoalitie zal straffer uit haar pijp moeten komen dan het gespin van enkele reclamejongens rond duurzaamheid, klimaat en mobiliteitsbeleid dat we vandaag zien. Kortrijk klimaatstad moet niet langer een communicatiestrategie zijn, het moet een echte doelstelling worden. En voor doelstellingen waarin we geloven voorzien we duidelijke budgetten, concrete acties en meetbare indicatoren. Zoals we al eerder beloofden: we zullen echte inspanningen van de stadscoalitie graag mee ondersteunen, ja als het nodig is willen we jullie zelfs met bloemen overladen.”

 • Een groene stad/ Geen categorie/ Standpunten

  6 uur van Kortrijk-rally: de olifant in de klimaatambities van de stad

  climate controlDe klimaatambities van de stadscoalitie kwam opnieuw aan bod op de gemeenteraad. Vorig jaar omtrent deze tijd keurde de gemeenteraad het burgemeestersconvenant goed. Met die ondertekening engageerde de regio (en dus ook Kortrijk) zich om de 2020 klimaatdoelstelling van 20% minder CO2-uitstoot ruimschoots te halen. Goed nieuws dus. Tegen het eind van dit jaar moet de stad een CO2 inventaris klaar hebben om hun stappenplan mee vorm te geven. De intercommunale Leiedal maakt de plannen op en het is deels dat plan dat op de zitting van 17 november 2014 ter goedkeuring werd voorgelegd. De groene fractie keurt het plan goed, maar liet niet na om de spreekwoordelijke olifant in de porseleinkast te benoemen: de 6 uur van Kortrijk.

  Het klimaatplan beschrijft 5 icoonprojecten, die markant en waardevol zijn, veel impact kunnen hebben en waarmee de stad het verschil wil maken. Maar dan moeten ze het natuurlijk echt menen,” zegt Groen gemeenteraadslid Cathy Matthieu, “Anders blijft het een hol verhaal.” Eén van de icoonprojecten is ‘duurzame mobiliteit’. Betere leefbaarheid en veiligheid, met minder luchtvervuiling (CO2 en fijn stof): zo wordt de ambitie van het project benoemd. Stimulerende maatregelen moeten zachte mobiliteit (fietsen stappen) promoten. “Dat staat haaks op het ondersteunen van een rally.” stelde Cathy bij aanvang van de zitting. “Een rally doet net het omgekeerde en daarenboven: deze editie van de 6 uur van Kortrijk maakt gebruik van het recreatieve fietsnetwerk Zuid-Kortrijk. Kan het nog ironischer?” De stadscoalitie blaast dus warm en koud tegelijk. “Wij verwachten meer ambitie en vooral minder dubbelzinnigheid van de stad, zowel voor wat betreft haar klimaatambities als voor een zachte mobiliteit.”

  De groen fractie polste ook naar de financiële impact van de rally. Die is niet gering. Personeel uit verschillenden stadsdiensten worden ingezet en de stad voorziet in promotie, vooral voor de randanimatie waarmee de organisatie het extra volk naar de stad wenst te halen. Tussen 7 tot 20u staan 35 politiemensen stand-by gedurende het volledige weekend. “Het moet duidelijk zijn dat een rally geen toekomst heeft in een centrumstad die het burgemeestersconvenant ondertekende.” zegt Cathy. “Dat de stad zich wil profileren als fietsstad maakt het des te pijnlijker. We willen de ambities van het stadsbestuur op beide punten graag ondersteunen en zelf bejubelen, maar dan zullen ze eerst straffer uit hun kot moeten komen.”

  Groen Kortrijk ondertekende vorig jaar de platformtekst van de milieubewegingen en hernieuwd ook in voor deze editie van ‘de 6 uur van Kortrijk’ haar engagement daarin.