• Een stad dicht bij de mensen/ Geen categorie/ Meer samen doen

    Een nieuwjaarsreceptie voor iedereen

    munt thee

    Zoals elk jaar hadden we ook begin dit jaar de feestelijke receptie op de Grote Markt voor alle inwoners. In het decor van de gezellige Kerstmarkt genoten heel wat Kortrijkzanen van pintjes en frieten. Groen deed op de gemeenteraad een suggestie om nog meer Kortrijkzanen te laten meegenieten van dit ontmoetingsmoment: het aanbieden van thee. Een groot deel van onze bevolking linkt samenkomen met pintjes en chocomelk, maar voor een deel van de inwoners staat thee synoniem voor ontmoeten. En dat is wat we willen: een nieuwjaarsmoment dat àlle Kortrijkzanen kan aanspreken. De stadscoalitie beloofde om dit voorstel te onderzoeken. DeRedactie.be tweette hierover. Op onze nieuwjaarsreceptie van Groen, komende vrijdag 29 januari vanaf 20u in de nieuwe Jeugdherberg, geven we alvast zelf het goeie voorbeeld. Iedereen welkom!