• Belastingen/ Economie/ Nieuws/ Werk

  Leegstand zkt. aanpak

  De leegstand in de binnenstad van Kortrijk is nog steeds torenhoog. “Ondanks het bescheiden succes van Kortrijk Zaait zien we nog steeds handelaars vertrekken en komt er slechts een handvol nieuwe bij,” zegt gemeenteraadslid Matti Vandemaele.

  Veel leegstand in de binnenstad is het gevolg van veel te hoge huurprijzen. De eigenaars van de panden vragen te hoge huur, wat vooral de startende handelaars niet kunnen betalen. Groen wil een correctie op die prijzen, zodat handelaars gemakkelijker een pand kunnen huren in het centrum.

  Read More

 • Bedachtzaam plannen/ Een groene stad/ Geen categorie

  Groen brengt fietskoerier naar Kortrijk

  Het versterken van de binnenstad als handelskern: het is een ambitie waar in onze gemeenteraad consensus over bestaat. De Kortrijkzaan heeft het uitrollen van een fietsbeleid zelf naar voor geschoven als dé prioriteit voor deze legislatuur. Daarnaast is het van het grootste belang dat we de leefkwaliteit van de binnenstad kunnen verhogen.

  Met het volgend voorstel willen we vanuit Groen deze drie ambities samen brengen in één voorstel. Hoe meer mensen we kunnen overtuigen om naar het centrum te komen (om te shoppen)met de fiets, hoe beter.

  Read More

 • Mobiliteit en verkeersveiligheid

  fietsstraten Plein

  Een primeur voor Kortrijk: de eerste fietsstraat is een feit. Het voorstel van Groen Kortrijk werd in de gemeenteraad van september 2015 uiteindelijk aangenomen. Aansluitend stelt Groen Kortrijk dan ook voor om nog een aantal fietsstraten in te richten, zodat er een veilige en comfortabele fietsverbinding ontstaat van op de Veemarkt tot aan de Leie.

  Read More

 • Bedachtzaam plannen/ Een groene stad/ Geen categorie

  Sloop huis Kasteelkaai: hoog tijd voor visie op erfgoed

  Een sloopvergunning werd aangevraagd voor het hoekhuis Kasteelkaai- Belfaststraat dat op vermeld staat op de inventaris van het bouwkundig erfgoed[1]. Er zou een appartementsgebouw komen.

   

   

  Het pand vormt een eenheid met de andere woningen met dezelfde typologie in de Belfaststraat 6, 8, 10, 12, 14, (die ook allemaal op de inventaris van het waardevol bouwkundig erfgoed staan), bakstenen huizen verfraaid met gecementeerde en natuursteenelementen. Het merendeel dateert van het interbellum. Het hoekhuis is een ontwerp van architect P.Audiens[2].

  Als motivatie om het huis af te breken stelt de bouwheer dat het huis paalt aan een (lelijke) wachtgevel van een appartementsgebouw van acht verdiepingen. Dat is een foute redenering: het is het niet de woning, maar het appartementsgebouw dat uit de eenheid springt en de lijn van de huizen in de Belfaststraat doorbreekt. Het appartementsgebouw dat ernaast staat, is pas een vloek. Dat had nooit mogen gebouwd worden. Immers, dit stadsgedeelte (Belfaststraat, Beheerstraat) vormt een bouwkundig geheel met gelijkvormige huizen qua stijl dat men zou moeten vrijwaren. Het bepaalt de identiteit van deze buurt. Het is een mooi architecturaal ensemble dat zo typerend is voor een straat uit het interbellum. Men mag de erfgoedwaarde nooit alleen afwegen aan het gebouw alleen, maar ook aan de omgeving, en vooral de aanpalende gebouwen en het straatbeeld.

  Als groene partij verdedigen we zeker de herbestemming van gronden en gebouwen binnen de stadsring. Wij pleiten voor verdichting en herwaardering van de stadskern. Voor ons is het ook belangrijk dat je mooie oude panden moet kunnen vrijwaren. De historische diversiteit is een verrijking voor de stad. Het verhoogt de architecturale kwaliteit. Men merkt dikwijls dat een herbestemming van oudere monumenten tot een nieuwe evolutie leidt in de stadscultuur. De trend om vernieuwing samen met historiciteit te ontwikkelen vindt men terug in de interessante Europese steden. Ook in Kortrijk worden de bezoekers aangetrokken door panden met een verhaal, panden die een nieuwe functie krijgen. Denk aan de horeca en aan mode.

  Een herwaardering van de Kasteelkaai en de Belfaststraat zou een meerwaarde voor onze stad zijn. Er zijn alvast twee cafés gevestigd in de nummers 4 en 5. Waarom niet een paar parkeerplaatsen en een bushokje omtoveren tot gezellig plaatsje met een boom en terrasjes.

  Recent, in juni, kaartte Groen een soortgelijk probleem aan, nl. de panden in de Rijselsestraat. Ook deze keer zullen we een bezwaarschrift indienen. Het openbaar onderzoek loopt nog tot 8 september.

  Is het niet dringend tijd dat de stad Kortrijk een visie gaat ontwikkelen over haar bouwkundig erfgoed ? En dat niet alleen voor de beschermde panden maar ook voor deze die op de inventaris van het waardevol bouwkundig erfgoed staan. Is het niet hoog tijd om na te denken over ensembles, over straten en zelfs wijken? Stop de herhaalde discussie over elk pand afzonderlijk, maar ontwikkel een visie voor de hele stad. Dan weten bouwheren en promotoren ook waar ze aan toe zijn. En schakel daarbij specialisten in bouwkundig erfgoed in. Die zijn er voldoende in Kortrijk.

  Cathy Matthieu
  gemeenteraadslid

  [1]

  Vastegesteld inventaris onroerend erfgoed = https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/59823

  [2]

  1. Audiens*, die ook twee woningen aan de IJzerkaai ontwierp, die eveneens op de lijst onroerend erfgoed staan.

   

  Hoe het anders kan: de betonnen wachtgevel verrijken met een groene gevel. Naast de isolatie heeft zo’n gevel een esthetische en een ecologische waarde. De Kasteelkaai opwaarderen tot een pleintje met terrasjes aan de Leie

   

  Het Nieuwsblad 20/8/2015

  Het nieuwsblad 11/07/2015

  Het Laatste Nieuws 24/2/2015

  Ook op WTV

  Het Nieuwsblad 19/11/2015

  persbericht Stad Kortrijk 3/5/2016

 • Bedachtzaam plannen/ Geen categorie

  Een overschot aan handelsruimte en vastgoedontwikkelaars

  leegstand in kortrijk, Kortrijk Zaait“Ik zou liever hebben dat we wat sneller kunnen toosten op de heropleving van het stadscentrum, dan op dit nieuwe jaar.” Zo opende Matti Vandemaele de eerste gemeenteraad van 2015. Druk zetten op de aanpak van leegstand, daar is het de Groene fractie om te doen. Elke Vlaamse gemeente kan vanaf 2015 terug opcentiemen heffen op gewestelijke heffingen op verwaarloosde, ongeschikte en/of onbewoonbaar verklaarde woningen en gebouwen. Daarmee heeft het stadsbestuur een hefboom in handen om het gesprek aan te gaan met eigenaars van een verloederd pand. Het wordt namelijk duurder om een pand leeg te laten staan.

  Groensel: Het stadsbestuur heeft aandacht voor de leegstand in de binnenstad. Met ‘Kortrijk Zaait’ is de stad er toch in geslaagd om enkele nieuwe handelaars aan te trekken?

  Matti: ”Ik ben erkentelijk voor acties zoals ‘Kortrijk zaait’. Maar gezien de grote leegstand moeten we de resultaten van dat initiatief vooral niet overschatten. Het stadsbestuur mag niet op haar lauweren rusten. Een paar 100, misschien 1000 m² opnieuw vermarkten als er een paar 100.000 m² leeg staan of komen te staan is ver onvoldoende. We vragen dus om hier extra acties te voorzien.”

  Groensel: “Onderschat de stad de problematiek?”

  Matti: “Dat denk ik niet, maar hun aanpak lijkt me niet erg consequent. Er is nog heel wat leegstand die op ons afkomt, denk maar aan de ziekenhuizen of de zone tussen de Belgacomstite en de St-janslan, waar de gebouwen van de CM straks leeg komen te staan. Ik vraag me af wie binnen het stadsbestuur nu de regie in hand heeft? Op mijn vraag antwoorden zowel de schepen van economie als de schepen van ruimtelijke ordening. De eerste gaat kost wat kost op zoek naar ondernemers om lege panden te vullen, de laatste trekt volop investeerders aan om extra winkelpanden te bouwen. We zien liever een omvorming van de bestaande handelsruimte, om pas daarna te kijken wat nog extra nodig is.”

  Groensel: “Door de komst van K in Kortrijk hebben de looplijnen zich verplaatsen. Shoppers doen nu andere straten aan. Is er een andere aanpak nodig?”

  Matti: “Ongetwijfeld. En de stad moet de regie steviger in handen nemen. Al te vaak volgen ze de ideeën van de vastgoedontwikkelaars. Er is in deze stad een overschot aan handelsruimte, daarover kan iedereen het eens zijn. Het komt er dus op aan om keuzes te maken. Een kleiner handelscentrum met een grotere dichtheid aan ‘gebruikte winkelruimte’ zou de aanwezige handelaars en handelsactiviteit ten goede komen. We moeten dus de bestaande handelsruimte zelf regisseren en herorganiseren.”

  Groensel: “En dan staan er nog enkele nieuw bouwprojecten in de stijger…”

  Matti: “Dat is het eigenaardige. We moeten bij nieuwe ontwikkelingen zorgen dat ze de leegstand in de binnenstad niet verder de hoogte injagen. In die zin is – en ik zal mij genuanceerd uitdrukken – nieuwe handelsruimte op Site Blekerij onverstandig, contraproductief en een bedreiging voor de handel in de binnenstad. En als ik mijn bronnen mag geloven zelfs een bedreiging voor toekomstige investeringen in de binnenstad die de leegstand wel zouden kunnen aanpakken. Onze fractie wil zich uitdrukkelijk verzetten tegen hetgeen op vandaag op tafel ligt voor Site Bleekerij.”

  “Een ander belangrijk element is het vertrek van steeds meer diensten uit het centrum, denken we maar aan de CM. Het stadsbestuur slaagt er niet in om – in tegenstelling tot andere steden – diensten te concentreren in onze binnenstad, lees: in de stationsomgeving. Onze fractie zou graag een actieplan zien om deze trend te keren. In een aantrekkelijk stadscentrum is er bewoning, zijn er winkels en diensten. Hoe de stad die diensten terug wil aantrekken is op dit moment niet duidelijk.”

  Groensel: “Concreet, terug naar de opcentiemen?”

  Matti: “Samengevat wil Groen Kortrijk een stadsbestuur dat de regie strakker in de hand houdt, een stad die zelf de visie en daden kan bepalen, kortom de eerste en belangrijkste laag willen we zelf leggen. Dat zal visie, centen en daadkracht kosten. Meer druk op de eigenaars van de leegstaande panden zou daarbij zeker een oplossing kunnen zijn. Het gelijk houden en niet verhogen van de opcentiemen is in die zin niet verstandig. En nu zal men mij wellicht vertellen dat het veel beter is dan dat het vroeger was. Maar wie rond kijkt in de binnenstad ziet dat het nog niet genoeg is.”

  Nieuwsblad 23-01-2015: Ook Groen Kortrijk kijkt met stijgende verbazing naar de plannen van de stad…

 • Bedachtzaam plannen/ Geen categorie

  Cora plannen van onder stof gehaald… maar blijven achterhaald

  GROENTEGENCORACora heeft plannen om in Moeskroen een megashopping- en ontspanningscentrum van bijna 115.000 vierkante meter te bouwen. Om je een idee te geven: Wijnegem shopping is ‘maar’ 62.000 vierkante meter. Daarmee word een oud plan van 2000 van onder het stof gehaald. De Groene fractie was toen klokkenluider en roept ook nu het Kortrijks stadsbestuur op om een duidelijk standpunt in te nemen en een sterkere gangmaker te zijn voor een meer duurzame ontwikkeling van onze regio.

  Het oorspronkelijk Cora-project dateert al van het jaar 2000. Het ging toen over een winkeldorp van bijna 90 000 m² tussen Moeskroen en Quevaucamps, op 10 minuten rijden van Kortrijk. Agalev Kortrijk, samen met Ecolo Tournai, waren toen de klokkenluiders. Groen gemeenteraadslid Cathy Matthieu: “Onze fractie heeft toen alle bezwaren opgelijst en ingediend: het dreigend verkeersinfarct, de aanslag op de open ruimte en landbouwgrond, de vernietigende impact op de handelsactiviteiten in de stadskernen, de verwaarloosbare impact op tewerkstelling…” Vandaag blijven deze pijnpunten onveranderd. “Het gaat niet op om een nieuwe winkeldorp te bouwen, terwijl handelaars in de stadscentra het moeilijk hebben en er massaal winkelpanden leegstaan.” aldus Matthieu. De Groene fractie vroeg de gemeenteraad toen een motie aan te nemen tegen dit project. Dit werd aanvaard door toenmalige burgemeester Stefaan De Clerck en Jean de Bethune, toenmalig schepen van middenstand. De Groen fractie maande het stadsbestuur aan om actie te ondernemen en dit project, samen met Unizo en de andere burgemeesters van Zuid-West-Vlaanderen, aan te kaarten bij de federale minister van economie. Merkwaardig genoeg onthield toenmalig gemeenteraadslid Vincent Van Quickenborne zich in die stemming. Hij was blijkbaar niet overtuigd van de schadelijke gevolgen voor de middenstand in Zuid-West-Vlaanderen. Later bleken de bezwaren van Groen Kortrijk gegrond: de Raad van State keurde het project tot twee keer toe af.

  Alfred Gadenne, burgemeester van Doornik haalt nu het dossier terug van onder het stof. De gronden zijn al verkocht. De bouwvergunning voor een site van 40 000m² in Estampuis moet nog geleverd worden. Burgers kunnen nog tot 10 juli bezwaar indienen. Groen Kortrijk en Ecolo Doornik roepen burgers op om dat massaal te doen. Groen Kortrijk vraagt het Kortrijks stadsbestuur om een duidelijk standpunt in te nemen tegen de ontwikkeling van winkeldorpen van zo’n omvang op dergelijke locaties. We hopen dat dit dossier ook de broodnodige handelskernversterking in Kortrijk kan versnellen en de stadscoalitie kan aanzetten tot echte gedurfde keuzes m.b.t. detailhandel, mobiliteit en aantrekkelijkheid van het stadscentrum. Tegelijk roepen we het stadsbestuur op om een sterke gangmaker te zijn in de duurzame ontwikkeling van onze regio. Voorzitter Groen Kortrijk Bart Rogé: “Handelskernversterking, werkgelegenheid en mobiliteit zijn kernthema’s in onze regio. Het is ontgoochelend dat steden en gemeenten hierrond in concurrentie met elkaar gaan. Er moet meer overleg en afstemming komen in de Eurometropool, met duurzaamheid als leidend principe.”