• Diverse samenleving/ Een stad dicht bij de mensen/ persbericht/ Welzijn en zorg

  Groen vraagt aandacht voor gender in teksten OCMW

  Groen vraagt aandacht voor gender in teksten OCMW

  “Als nieuw OCMW raadslid in Kortrijk, vroeg ik bij aanvang van mijn mandaat het huishoudelijk reglement op. Toen al viel me op dat, wanneer er verwezen werd naar de voorzitter, de secretaris en de financieel beheerder, er steeds verwezen werd naar ‘hij’. Bij het voorbereiden van de volgende raadszitting viel het me opnieuw op. In het huishoudelijk reglement van een kinderopvanginitiatief dit keer. Blijkbaar zijn alle kindjes in Kortrijk jongentjes. Ik dacht dat genderneutraliteit in beleidsteksten vanzelfsprekend was, maar blijkbaar is dat niet zo.” Aan het woord is David Wemel, kersvers OCMW raadslid voor Groen in Kortrijk.

  Genderneutraal schrijven betekent dat je niet steeds de mannelijke vorm gebruikt om te verwijzen naar personen. Onze samenleving draagt de gelijke behandeling van man en vrouw hoog in het vaandel. Ik Kortrijk kijken we trouwens al lang niet meer vreemd op van een vrouwelijke voorzitter of secretaris van het OCMW.

  Er bestaan een aantal eenvoudige truukjes om dit in teksten op te lossen, zonder dat je daarom de tekst minder leesbaar maakt. Een korte zoektocht op het internet levert al meteen tal van nuttige tips op.

  David Wemel zal het punt alvast aankaarten op de OCMW raad van 22 januari.

   

  Meer info:

  David Wemel

  David.wemel@groen.be

  0479/68.53.22