• Democratie en overheid/ Nieuws

  Groen Kortrijk geeft & vraagt openheid over mandaten

  Voor Groen Kortrijk is een open en eerlijke politiek belangrijk. Gezien de recente schandalen over gecumuleerde mandaten en onredelijk hoge vergoedingen wil Groen in alle openheid de mandaten van haar leden die gekoppeld zijn aan het gemeenteraadswerk openbaar maken. Het gaat over de Gemeenteraad, de OCMW-raad, de AGB’s en de intercommunales.

  Naast de mandaten maakt Groen Kortrijk ook bekend hoeveel vergaderingen er waren en staat ook het bruto presentiegeld vermeld. Binnen Groen is er de cultuur om bovenop de belastingen een afdracht te doen, waardoor de mandatarissen netto minder dan de helft over houden van het bruto presentiegeld.

  Read More

 • Bedachtzaam plannen/ Geen categorie

  Doortocht N43 Aalbeke

   

  Het centrum van Aalbeke werd mooi heraangelegd in het verleden. Helaas is die zelfde Plaats nog steeds het toneel van onnodig veel zwaar verkeer en is er een kluwen aan snelheidswijzigingen van en naar het centrum van Aalbeke. Bovendien ligt er één van de kortste zones dertig van het land (amper 100 meter). Dat is onduidelijk voor de chauffeurs en komt de leefbaarheid van de Plaats absoluut niet ten goede. Daarnaast is er heel wat straatmeubilair (paaltjes en fietsrekken) gesneuveld door o.a. wildparkerende chauffeurs. Sommige chauffeurs van vracht- of bestelwagens parkeren schaamteloos op voet- en fietspaden. Er wordt heel zelden opgetreden tegen deze overtredingen.

  Read More

 • Een stad dicht bij de mensen/ Geen categorie

  Bezwaarschrift indienen: even een overzicht

  Omdat Groen Kortrijk inspraak en goede besluitvorming heel belangrijk vindt, zetten we op een rijtje hoe je tegen een bepaalde beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen (hierna afgekort als CBS) een bezwaarschrift kan indienen. Een bezwaarschrift kan gericht zijn tegen bijvoorbeeld een bouw- of milieuvergunning.

  Sommige mensen hebben schrik voor ‘represailles’ en twijfelen of ze een bezwaarschrift zouden indienen. Die vrees is ongegrond, want een bezwaarschrift is voor de burger juist een instrument om  bezorgdheden te uiten. Meer nog, het draagt bij tot meer democratische en onderbouwde beslissingen. En daar is niets mis mee, toch?

  Read More

 • Bedachtzaam plannen/ Een groene stad/ Geen categorie

  Meer lef stad voor waarmaken ambitie

  Groen merkt dat de stad nu echt een inspanning doet om de rapportage van de jaarrekening meer begrijpbaar en bruikbaar te maken voor de gemeenteraadsleden. Lees hieronder de belangrijkste bemerkingen vanuit Groen over de prestaties van de stad in 2014.

   

  Investeringen

  De werkelijke realisatie van 22 miljoen euro is volgens Groen erg weinig. Er gebeuren wel een paar nieuwe en toffe dingen, maar een echte transitie is niet op til.

  Het gebrek aan grote investeringen is een constante in de eerste 2 jaar. Belangrijke budgetten blijven ongebruikt. Zo werd slechts 5% van wat voorzien is voor Klimaatstad gebruikt. Ook de investerinsbudgetten voor fietspaden werden maar voor 10% benut. Bovendien is slechts € 130 000 van de voorziene 1,7 miljoen euro gebruikt voor parken, groen en natuurgebied.

  Na de zachte ambities die de stadscoalitie heeft aangekondigd, wacht Kortrijk nu nog op die grote investeringen, de echte stappen vooruit.

   

  De echte indicatoren

  De Groen fractie stelt vast dat de cijfers van kinderarmoede significant beter worden. Een pluim op de hoed van de stadscoalitie mag zeker.

  De cijfers van leegstand geven daarentegen nog geen vooruitgang weer. Twee jaar beleid met offers zoals shoppingzondagen en projecten zoals Kortrijk Zaait blijft het wachten op beterschap. De budgetten om dat probleem te verhelpen blijven helaas deels onbenut.

  De transitie van autostad naar fietsstad blijft ook hangen. Fietsers, voetgangers en gebruikers van openbaar vervoer blijven in Kortrijk op hun honger zitten. Zo blijkt ook uit twitteruitspraken van de schepen van economie, Rudolf Scherpereel: “In de Budastraat komt er nooit een fietsstraat. De handelaars hebben al genoeg geleden.” Als het college vertrekt van een ingesteldheid dat ieder voorstel pro fiets een maatregel is tegen de handel, dan is alles daarmee ook gezegd. Toch opmerkelijk dat de Kortrijkzaan zelf i.k.v. Kortrijk Spreekt een nieuwe mobiliteitsvisie op nummer één zet!

  Ook wat vergroening betreft, hebben we dit jaar weinig grote realisaties gezien. Met Ghellinck (dat is het park dat ontwikkeld wordt in Bissegem als compensatie voor de aanleg van LAR Zuid) is een eerste stap gezet, maar we zullen geen Klimaatstad worden met kleine realisaties.

   

  Besluit

  Gemeenteraadslid Matti Vandemaele besluit: “De financiële vertaling van de ambitites van de stadscoalitie kunnen niet overtuigen. Er gebeuren toffe dingen en er zijn punten waar we op vooruitgaan. Maar keuzes die op papier zijn uitgezet, moeten nu in de praktijk worden omgezet. Daarvoor zal de stadscoalitie toch meer lef en durf moeten hebben. Het blijft dus wachten op de grote stap vooruit.”

 • Een groene stad/ Een stad dicht bij de mensen/ Geen categorie

  Weydts wil ook fietsstraat

  DSC_0578

   

   

   

   

   

   

  Goed nieuws. Schepen voor mobiliteit Axel Weydts is voor de Budastraat als fietsstraat. Alleen, zo antwoordde hij op de vraag van Matti Vandemaele tijdens de vorige gemeenteraad, dan moeten er eerst meer fietsers door de Budastraat rijden. Een kip-of-ei-discussie natuurlijk. Maar we blijven positief.

  Steeds meer steden en gemeenten kiezen er voor om fietsstraten in te richten. Dat zijn (vaak) eenrichtingsstraten binnen de zone-30 waar fietsers hoofdgebruiker worden. Ze mogen de ganse breedte van de rijbaan gebruiken en auto’s mogen hen niet inhalen. Veilig en vlot fietsbaar dus. Groen voerde eerder actie rond de inrichting van de Budastraat als fietsstraat.

  Matti Vandemaele: “We vinden het belangrijk dat de Budastraat een fietsstraat wordt, omdat dat stuk past in een veilige Noord-Zuid fietsverbinding. In onze mobiliteitsvisie is de doorsteek Astridpark – Budastraat – centrum voor fietsers ideaal. Maar dan moet je ze wel een centrale rol geven, zonder dat je auto’s daarbij moet uitsluiten. Pas als duidelijk wordt dat die as fietsveilig is, zullen er meer fietsers voor dat alternatief kiezen.”

  Groensel: “Daarom de actie bij de opening van de Budabrug. Wat waren de reacties?”

  Matti: “Iedereen is opgelucht dat de werken voorbij zijn. Het is niet te onderschatten hoe belangrijk die as is als in- en uitgangspoort voor het stadscentrum. Ons voorstel werd echt positief onthaald. Maar tegelijk kwamen er heel wat vragen en suggesties over de verkeerssituatie zoals die nu is. Voor fietsers is het niet erg duidelijk waar ze moeten rijden over de brug. Zijn de afgescheiden stukken voor voetgangers en fietsers of enkel voor voetgangers? Voor veel mensen is dat niet duidelijk. Ook was er de suggestie om een bordje ‘brug open = motor afzetten’ te installeren aan de brug. Dan moet de motor niet nodeloos blijven draaien. Ik heb de schepen voorgesteld om ook aan overwegen zo een bord te plaatsen. Hij beloofde dat te bekijken.”

  Groensel: “Was er animo rond een Noord-Zuid fietsverbinding?”

  Matti: “Zeker! Iedereen was het er over eens dat de verbinding St-Janspunt – Grote Markt vroeger een belangrijke fietsverbinding was en dat opnieuw moet worden. Maar als fietser ben je er nu vaak opgejaagd wild. De nieuwe inrichting van de Overleiestraat is in die optiek niet echt geslaagd. De kruising Handboogstsraat met de Leiestraat is echt gevaarlijk voor fietsers. Het lijkt ons goed dat de stad die fietsverbinding als geheel onder de loep neemt. Wat niet weg neemt dat we nu al kunnen beslissen over de inrichting van de Budastraat als fietsstraat. Ik zie niet in waarom ze daarmee zouden wachten.”

  DSC_0033

   

   

   

   

   

  20150531_144409_Overleiestraat

 • Geen categorie/ Gemeenteraadsleden

  Dank je wel Marc!

  Logo Groen Kortrijk

  marclemaitreGemeenteraadslid Axel Weydts legt op de eerste gemeenteraad van 2015 de eed af als nieuwe schepen van Openbare Werken en Mobiliteit. Hij volgt Marc Lemaitre, die opnieuw plaats neemt op de schepenbanken. De Groene fractie wenst Axel veel geluk met zijn nieuwe functie en kijkt uit naar een vlotte samenwerking. Onze fractieleider Cathy Matthieu dankt Marc Lemaire uitvoerig op de gemeenteraad.

 • Geen categorie/ Gemeenteraadsleden/ Onze fractieraad/ Vertegenwoordigers

  Vers bloed in gemeenteraad

  foto: Tony Decruyenaere

  foto: Tony Decruyenaere

  Vandaag legt Heulenaar Matti Vandemaele zijn eed af als gemeenteraadslid in Kortrijk. Hij neemt de fakkel over van Bart Caron, die vanaf heden de focus zal leggen op zijn werk als Vlaams volksvertegenwoordiger.

  Matti, zelf papa van Kas (3) en Juul (1), was tot vorig jaar nog voorzitter van Jong Groen Kortrijk. Hij vertegenwoordigt Groen in AGB Parko en Buurthuis Molenheem op Heule-Watermolen. Vanuit de gemeenteraad zal hij nu de algemene vergadering van vzw Sportplus en vzw Cultuur in Kortrijk bijwonen. Vooral het reilen en zeilen in Noord-Kortrijk eist zijn aandacht op. Daarnaarst volgt hij binnen Groen Kortrijk de thema’s mobiliteit, jeugdbeleid, publieke ruimte en GAS op. Buiten zijn politieke leven, werkt Matti als directeur van Peace Village in Mesen.

  Je kan Matti’s activiteiten in de gemeenteraad volgen op deze website of zijn persoonlijke ideeën op zijn blog http://mattivandemaele.wordpress.com/

 • Een jong Kortrijk/ Geen categorie/ Gemeenteraadsleden/ Groen Kortrijk Blogger

  Matti Vandemaele naar gemeenteraad

  caronOp dinsdag 10 juni, legde onze fractieleider Bart Caron zijn mandaat in de Kortrijkse gemeenteraad neer om zich volop te richten op het werk in het Vlaams parlement. Eerste opvolger Matti Vandemaele volgt hem op en Cathy Matthieu wordt fractieleider. Op deze manier krijgt de verjonging van de Kortrijkse afdeling ook een gezicht in de gemeenteraad. Bart Caron: “Een partij moet blijven investeren in de eigen toekomst. We hebben veel goed volk, die moeten nu de ruimte krijgen.”

  Bart nam dinsdagavond – geheel in eigen stijl – afscheid van de gemeenteraad. Hij hield een warm pleidooi voor de herwaardering van het democratische gehalte van de gemeenteraad. Filip Santy (CD&V) had lovende woorden en Piet Lombaerts (N-VA) bedankte namens de meerderheid. Groen Kortrijk zorgt ten gepaste tijde voor ‘de kers op de taart’, maar hier al een welgemeend merci. Bart blijft actief in Groen Kortrijk en zal zich vooral verdiepen in de regiodossiers.

 • Democratie en overheid/ Een stad dicht bij de mensen/ Ons programma

  Spreekrecht voor Kortrijkzanen

  De fractie van Groen was de voorbije gemeenteraden heel actief. Zo werden  kritische tussenkomsten gedaan over de geplande ondergrondse parking Budaparking, over Heuleplaats, over GAS-boetes enz. Eén punt mag wat extra aandacht trekken, nl. de invoering van het spreekrecht voor inwoners op de gemeenteraad. Dat is goedgekeurd, na grondige verbeteringen die voorgesteld zijn door onze Groene raadsleden.

  Read More