• Gezondheid/ Kinderen en jongeren/ Mobiliteit en verkeersveiligheid

  Tonnagebeperking tractoren

  Omdat veiligheid van de zwakke weggebruiker voor Groen Kortrijk een topprioriteit is, vroeg gemeenteraadslid Cathy Matthieu wat het stadsbestuur kan ondernemen om de het rondrijden van tractoren in de binnenstad te regelen.

  Tractoren die aarde of bouwmateriaal vervoeren zie je dikwijls in de binnenstad van Kortrijk. “Ze vormen toch een groot gevaar voor fietsers,” zegt Cathy Matthieu, ” want ze hebben geen dodehoekspiegels. Dat is schandalig! Bovendien zijn deze voertuigen niet altijd voorzien van de beste filters, wat de luchtkwaliteit niet ten goede komt. Vaak laten ze ook vuiligheid achter en maken ze veel lawaai.”

  Read More

 • Gezondheid/ Klimaat/ Mobiliteit en verkeersveiligheid

  Gezonde stadslucht is beter voor iedereen

  Vrijdag 9 oktober was de laatste dag van ‘staat van de stad’ op Radio 1. Ze staan dan tijdens het programma ‘De Wereld Vandaag’ stil bij 3 jaar stadscoalitie in Kortrijk. Een ideaal moment voor Groen Kortrijk om aandacht te vragen voor de thema’s waar de stadscoalitie dringend een tandje bij moet steken.

  We hangen ons verhaal op aan de fijnstof-uitdaging waar we voor staan. De oplossingen voor die uitdaging zijn duidelijk: veel meer groene ruimte en een ander mobiliteitsbeleid.

  Om dat standpunt kracht bij te zetten voerde Groen Kortrijk actie op het schouwburgplein. Met gasmaskers op en een bord ‘even geduld’ trokken we de aandacht van de voorbijgangers.

  Kortrijk noemt zichzelf graag fiets- en klimaatstad. Maar is dat wel zo? Groen vindt dat we in Kortrijk meer vooruitgang moeten boeken op deze domeinen. Vooral kinderen en ouderen ondervinden dagelijks de negatieve gevolgen van de slechte luchtkwaliteit.

  Read More

 • Een groene stad/ Geen categorie

  OCMW kiest voor milieu

  Kortrijk heeft ambitieuze doelstellingen op gebied van klimaat en duurzaamheid. Het OCMW is één van de grootste organisaties van onze stad op gebied van aankopen, personeel en gebouwen. Het OCMW kan dus zeker een duit in het zakje van Kortrijk klimaatstad doen.

   

  Bij openbare aanbestedingen vanuit het OCMW, of bij de aankoop van materiaal –zoals bestelwagens-, vraagt Groen consequent om rekening te houden met sociale en milieuvriendelijke criteria.

  David Wemel, OCMW raadslid voor Groen, is blij met het stijgende milieubewustzijn binnen de diensten van het OCMW. “In februari moesten we de dringende bestelling van twee bestelwagens terugsturen naar de diensten omdat er geen ruimte was voor alternatieven voor diesel. Zoiets doe je niet voor je plezier, want je weet dat je de mensen op de werkvloer langer laat wachten op het nodige materiaal. Maar als de stad het serieus meent met haar ambities, dan moet ze het ook in deze concrete dingen waarmaken.”

  Recent werd nu een bestelwagen aangekocht die rijdt op gas (CNG). “Ook de aanbesteding voor de twee andere bestelwagens is in die zin aangepast,” aldus Wemel. “Dat is qua uitstoot een hele verbetering in vergelijking met diesel. Op die manier draagt ook het OCMW bij om het fijn stof in onze stad terug te dringen en de lucht voor iedereen gezond te houden. Vooral zieken, kinderen een oudere mensen hebben daar baat bij.”

  Groen zal aandachtig blijven voor de voorwaarden die het OCMW stelt bij dit soort aankopen, maar stelt nu al vast dat mens- en milieuvriendelijke criteria spontaan hun weg vinden naar de bestekken vanuit het OCMW. En dat is een goede zaak voor iedereen.

   

   

 • Een groene stad/ Een stad dicht bij de mensen/ Geen categorie

  Weydts wil ook fietsstraat

  DSC_0578

   

   

   

   

   

   

  Goed nieuws. Schepen voor mobiliteit Axel Weydts is voor de Budastraat als fietsstraat. Alleen, zo antwoordde hij op de vraag van Matti Vandemaele tijdens de vorige gemeenteraad, dan moeten er eerst meer fietsers door de Budastraat rijden. Een kip-of-ei-discussie natuurlijk. Maar we blijven positief.

  Steeds meer steden en gemeenten kiezen er voor om fietsstraten in te richten. Dat zijn (vaak) eenrichtingsstraten binnen de zone-30 waar fietsers hoofdgebruiker worden. Ze mogen de ganse breedte van de rijbaan gebruiken en auto’s mogen hen niet inhalen. Veilig en vlot fietsbaar dus. Groen voerde eerder actie rond de inrichting van de Budastraat als fietsstraat.

  Matti Vandemaele: “We vinden het belangrijk dat de Budastraat een fietsstraat wordt, omdat dat stuk past in een veilige Noord-Zuid fietsverbinding. In onze mobiliteitsvisie is de doorsteek Astridpark – Budastraat – centrum voor fietsers ideaal. Maar dan moet je ze wel een centrale rol geven, zonder dat je auto’s daarbij moet uitsluiten. Pas als duidelijk wordt dat die as fietsveilig is, zullen er meer fietsers voor dat alternatief kiezen.”

  Groensel: “Daarom de actie bij de opening van de Budabrug. Wat waren de reacties?”

  Matti: “Iedereen is opgelucht dat de werken voorbij zijn. Het is niet te onderschatten hoe belangrijk die as is als in- en uitgangspoort voor het stadscentrum. Ons voorstel werd echt positief onthaald. Maar tegelijk kwamen er heel wat vragen en suggesties over de verkeerssituatie zoals die nu is. Voor fietsers is het niet erg duidelijk waar ze moeten rijden over de brug. Zijn de afgescheiden stukken voor voetgangers en fietsers of enkel voor voetgangers? Voor veel mensen is dat niet duidelijk. Ook was er de suggestie om een bordje ‘brug open = motor afzetten’ te installeren aan de brug. Dan moet de motor niet nodeloos blijven draaien. Ik heb de schepen voorgesteld om ook aan overwegen zo een bord te plaatsen. Hij beloofde dat te bekijken.”

  Groensel: “Was er animo rond een Noord-Zuid fietsverbinding?”

  Matti: “Zeker! Iedereen was het er over eens dat de verbinding St-Janspunt – Grote Markt vroeger een belangrijke fietsverbinding was en dat opnieuw moet worden. Maar als fietser ben je er nu vaak opgejaagd wild. De nieuwe inrichting van de Overleiestraat is in die optiek niet echt geslaagd. De kruising Handboogstsraat met de Leiestraat is echt gevaarlijk voor fietsers. Het lijkt ons goed dat de stad die fietsverbinding als geheel onder de loep neemt. Wat niet weg neemt dat we nu al kunnen beslissen over de inrichting van de Budastraat als fietsstraat. Ik zie niet in waarom ze daarmee zouden wachten.”

  DSC_0033

   

   

   

   

   

  20150531_144409_Overleiestraat

 • Een groene stad

  Bomen rooien langs de E17. Wat met geluidswering en fijnstof?

  Begin februari heeft het Vlaams Gewest de natuurlijke buffer langs de E17 ter hoogte van de Sionlaan gerooid. Officieel heet het ‘hakhoutbeheer’: men zaagt bomen van 30 jaar oud af tot tegen de grond. Vorig jaar was dat nog het geval langs de E403 in Marke. De officiële uitleg luidt dat het groen langs de gewestwegen onderhouden moet worden.

  Maar de communicatie met de omwonenden is fout gelopen. De bewonersbrief werd door een fout van de betrokken administratie blijkbaar niet bedeeld.

  Belangrijker is dat de Vlaamse minister voor mobiliteit, Hilde Crevits, ons laat weten dat de administratie de vraag tot geluidswallen ter hoogte van de Sionlaan gaat onderzoeken. “Dat is al beter,” vindt gemeenteraadslid Bart Caron. “De problematiek is echter niet anders dan die langs de Elzenlaan, de Plataanlaan e.a. De toegenomen verkeersdrukte noopt tot nieuwe geluidsmetingen, in functie van eventuele geluidsschermen.”

  Daarnaast is er de problematiek van het fijnstof. “De luchtkwaliteit in het zuiden van Kortrijk is erbarmelijk,” legt Bart uit. “Vooral langs de autosnelwegen en de ring is de situatie problematisch, met hoge concentraties aan de op- en afritten van beide.”

  In Kortrijk staan er geen meetpunten van de Vlaamse Milieumaatschappij. Volgens Groen Kortrijk zou het nuttig zijn dat er in onze stad wordt gemeten. In andere steden gebeurt dat. Zo is er in Brugge een speciale meetfiets, de aeroflex. Bart Caron stelt aan het stadsbestuur voor om ook voor Kortrijk een meettoestel aan te schaffen om de luchtkwaliteit te meten.

  Schepen van mobiliteit Marc Lemaitre wijst de verantwoordelijkheid naar het Vlaams Gewest. Volgens hem wijzen de geluidsmetingen uit dat het probleem nog niet ernstig genoeg is om over te gaan tot het plaatsen van geluidsschermen. Er zullen echter nog metingen worden aangevraagd bij het Gewest, maar dan nog is er geen zekerheid dat er minder overlast zal zijn. Wellicht komt er pas een definitieve oplossing als het duidelijk wordt hoe de R8 wordt aangelegd in de zone tussen de Oudenaardsesteenweg en de Doorniksesteenweg.

  Schepen van leefmilieu en klimaat Bert Herrewyn zegt dat de situatie in Kortrijk niet zo problematisch is als bijvoorbeeld in Roeselare. Toch heeft de stad twee meettoestellen ingezet. Op rapportage is het nog even wachten. Schepen Herrewyn voegt er nog aan toe dat het met het fijnstofgehalte in Bissegem niet zo erg gesteld is.

 • Bedachtzaam plannen/ Economie/ Een groene stad/ Klimaat/ Mobiliteit en verkeersveiligheid/ Standpunten

  Klei blijft best in Rollegem

  Begin vorig jaar dienden we nog een bezwaarschrift in tegen de aanvraag van de NV Wienerberger om klei te ontginnen in Rollegem. De ontginning, zoals ze die vandaag voorstellen, zou een aanslag zijn op de leefkwaliteit van de bewoners uit de directe omgeving. Maar ook Aalbeke zou te kampen krijgen met een zwaar verkeersinfarct. “Als het bedrijf zijn zin krijgt, dondert er straks om de vier minuten een vrachtwagen door het centrum van Aalbeke. En dat gedurende 28 weken per jaar.” stelde Groen gemeenteraadslid Philippe Avijn in deze krant. Met Groen willen we ver gaan voor een korte keten economie. Als er lokaal wordt geproduceerd, kan je maar beter lokaal ontginnen. Maar dan moeten er wel voldoende garanties komen voor de leefbaarheid van de deelgemeenten.

  Het mocht niet baten. De bestendige deputatie van de provincie West-Vlaanderen keurde zonet de milieuvergunning goed. Door die beslissing kan er 1,2 miljoen kubieke meter klei worden afgegraven. Groen Kortrijk, het actiecomité De Klijtberg en ook het stadsbestuur zijn niet tevreden met deze beslissing. Het milieueffectenrapport (MER) waarop deze beslissing is gebaseerd, is ondertussen 4 jaar oud en onderzocht de effecten van het afgraven van een veel kleinere hoeveelheid klei. Groen Kortrijk roept alle betrokkenen op om te wachten op een nieuw milieueffectenrapport. Zo krijgt Wienerbergen meer tijd om echte oplossingen uit te werken rond mobiliteit, geluidhinder en waterhuishouding. Ondertussen blijft de klei best in Rollegem.

 • Bedachtzaam plannen/ Een groene stad/ Groen Kortrijk Blogger/ Milieuvervuiling/ Mobiliteit en verkeersveiligheid

  De E17 in Kortrijk deels overkappen?

  Opmerkelijkste voorstel in de aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen was ongetwijfeld dat om de E17 in Kortrijk deels te overkappen. Het klinkt naïef omdat het zo een groots en kostelijk project zou zijn. Ontegensprekelijk. Maar besef ook goed dat de E17 – één van de drukste snelwegen van Europa – dwars door onze stad snijdt. Geen gezonde situatie en al zeker geen fijne zaak voor de leefkwaliteit. Een groot probleem vraagt om drastische oplossingen. Eerste opvolger bij Groen Kortrijk, Matti Vandemaele onderzocht de voordelen en schreef er dit stukje over

  Hoe dan ook, het is meer dan waarschijnlijk dat dit stuk autosnelweg vroeg of laat het onderwerp wordt van politiek debat. Er leeft een denkpiste om de R8 te vervolledigen door die autosnelweg een stuk te laten samenlopen met de E17. Twee rijstroken erbij aan beide zijden en heel wat gewring om er op en af te geraken. Geen prettig vooruitzicht. Dat alles om de reservatiestroken van de R8 niet te moeten aansnijden. Je snapt het, geen gemakkelijke discussie. De E17 langs Kortrijk deels of volledig intunnelen kan dan een optie worden, zoals met de E19 in Wilrijk…