• Kinderen en jongeren/ Mobiliteit en verkeersveiligheid/ Nieuws/ Ouderen

  Elk kind veilig naar school te voet & met fiets

  Vandaag trekken er in Kortrijk weer heel wat kinderen naar de lagere of middelbare school. Velen doen dit te voet of met de fiets. De afgelopen jaren werden reeds heel wat inspanningen gedaan om de schoolomgevingen verkeersveilig te krijgen. Toch stellen we vast dat er nog al te vaak wordt geaarzeld om in de schoolomgevingen, zeker aan het begin en einde van de lessen, de nodige maatregelen te nemen. Zo blijft het aantal schoolstraten veel te laag in Kortrijk.

  Groen vraagt een stevigere inspanning van de stad om voor elke buurt een oplossing op maat te vinden en desnoods af te dwingen. Ook de handhaving in de fietsstraten moet beter. We zijn uiteraard blij dat de stadscoalitie dit voorstel van Groen realiseerde, maar zonder handhaving heeft het weinig zin. Verkeersveiligheid is geen detail.

  Read More

 • Mobiliteit en verkeersveiligheid/ Onderwijs

  Groen vraagt extra inspanningen voor veilig woon-schoolverkeer

  De vakantie zit er weer op, heel wat Kortrijkse jongeren trekken samen met jongeren uit de omliggende gemeentes weer naar school. Cijfers uit de stadsmonitor geven aan dat het aantal verplaatsingen met de fiets tussen 2001 en 2014 gestegen is van 21% naar 31%. Maar vooral de woon-school verplaatsingen met de wagen zijn sterk gestegen. Een trend die Groen wil ombuigen. Vooral omdat ongeveer 60% van de leerlingen op minder dan 5 kilometer van hun huis naar school gaat, een haalbare afstand dus voor de fiets.

  Read More

 • Bedachtzaam plannen

  Verkeersveilig maken Hoge Dreef mag wel van Geert Bourgeois

  Op de gemeenteraad van maart 2016 vroeg Groen aan de Kortrijkse schepen van mobiliteit om de verkeersveiligheid van de Hoge Dreef in Heule te verbeteren. Die straat is – zoals bekend – een erg gevaarlijke straat voor voetgangers en fietsers. De week voor de gemeenteraad voerde Groen nog samen met enkele buurtbewoners actie om aandacht te vragen voor het veiligheidsprobleem  in die straat.

  Read More

 • Bedachtzaam plannen/ Geen categorie

  Verkeersveiligheid, ook langs de Hoge Dreef

  Begin deze week was het weer prijs. Een fietser raakte gewond door een aanrijding met een automobilist in de Hoge Dreef in Heule. Heulenaars kennen de straat als de plek waar regelmatig wel eens een  auto in de gracht ligt. Tussen de Izegemsestraat en de spoorwegovergang aan de Zeger Van Heulestraat ligt quasi nergens een voetpad en het bestaande fietspad wordt door automobilisten gebruikt om de schokken van de kasseien te dempen. Nochtans is de straat een belangrijke verbinding voor zwakke weggebruikers tussen Heule en Heule-Watermolen. De straat wordt dagelijks ook gebruikt door veel scholieren (richting Spes Nostra/VTI Gullegem). Volgens onze inschatting is het een kwestie van tijd voor er een ernstig ongeval zal plaatsvinden.

  Read More

 • Bedachtzaam plannen/ Een groene stad/ Geen categorie

  Meer lef stad voor waarmaken ambitie

  Groen merkt dat de stad nu echt een inspanning doet om de rapportage van de jaarrekening meer begrijpbaar en bruikbaar te maken voor de gemeenteraadsleden. Lees hieronder de belangrijkste bemerkingen vanuit Groen over de prestaties van de stad in 2014.

   

  Investeringen

  De werkelijke realisatie van 22 miljoen euro is volgens Groen erg weinig. Er gebeuren wel een paar nieuwe en toffe dingen, maar een echte transitie is niet op til.

  Het gebrek aan grote investeringen is een constante in de eerste 2 jaar. Belangrijke budgetten blijven ongebruikt. Zo werd slechts 5% van wat voorzien is voor Klimaatstad gebruikt. Ook de investerinsbudgetten voor fietspaden werden maar voor 10% benut. Bovendien is slechts € 130 000 van de voorziene 1,7 miljoen euro gebruikt voor parken, groen en natuurgebied.

  Na de zachte ambities die de stadscoalitie heeft aangekondigd, wacht Kortrijk nu nog op die grote investeringen, de echte stappen vooruit.

   

  De echte indicatoren

  De Groen fractie stelt vast dat de cijfers van kinderarmoede significant beter worden. Een pluim op de hoed van de stadscoalitie mag zeker.

  De cijfers van leegstand geven daarentegen nog geen vooruitgang weer. Twee jaar beleid met offers zoals shoppingzondagen en projecten zoals Kortrijk Zaait blijft het wachten op beterschap. De budgetten om dat probleem te verhelpen blijven helaas deels onbenut.

  De transitie van autostad naar fietsstad blijft ook hangen. Fietsers, voetgangers en gebruikers van openbaar vervoer blijven in Kortrijk op hun honger zitten. Zo blijkt ook uit twitteruitspraken van de schepen van economie, Rudolf Scherpereel: “In de Budastraat komt er nooit een fietsstraat. De handelaars hebben al genoeg geleden.” Als het college vertrekt van een ingesteldheid dat ieder voorstel pro fiets een maatregel is tegen de handel, dan is alles daarmee ook gezegd. Toch opmerkelijk dat de Kortrijkzaan zelf i.k.v. Kortrijk Spreekt een nieuwe mobiliteitsvisie op nummer één zet!

  Ook wat vergroening betreft, hebben we dit jaar weinig grote realisaties gezien. Met Ghellinck (dat is het park dat ontwikkeld wordt in Bissegem als compensatie voor de aanleg van LAR Zuid) is een eerste stap gezet, maar we zullen geen Klimaatstad worden met kleine realisaties.

   

  Besluit

  Gemeenteraadslid Matti Vandemaele besluit: “De financiële vertaling van de ambitites van de stadscoalitie kunnen niet overtuigen. Er gebeuren toffe dingen en er zijn punten waar we op vooruitgaan. Maar keuzes die op papier zijn uitgezet, moeten nu in de praktijk worden omgezet. Daarvoor zal de stadscoalitie toch meer lef en durf moeten hebben. Het blijft dus wachten op de grote stap vooruit.”

 • Een groene stad/ Een stad dicht bij de mensen/ Geen categorie

  Weydts wil ook fietsstraat

  DSC_0578

   

   

   

   

   

   

  Goed nieuws. Schepen voor mobiliteit Axel Weydts is voor de Budastraat als fietsstraat. Alleen, zo antwoordde hij op de vraag van Matti Vandemaele tijdens de vorige gemeenteraad, dan moeten er eerst meer fietsers door de Budastraat rijden. Een kip-of-ei-discussie natuurlijk. Maar we blijven positief.

  Steeds meer steden en gemeenten kiezen er voor om fietsstraten in te richten. Dat zijn (vaak) eenrichtingsstraten binnen de zone-30 waar fietsers hoofdgebruiker worden. Ze mogen de ganse breedte van de rijbaan gebruiken en auto’s mogen hen niet inhalen. Veilig en vlot fietsbaar dus. Groen voerde eerder actie rond de inrichting van de Budastraat als fietsstraat.

  Matti Vandemaele: “We vinden het belangrijk dat de Budastraat een fietsstraat wordt, omdat dat stuk past in een veilige Noord-Zuid fietsverbinding. In onze mobiliteitsvisie is de doorsteek Astridpark – Budastraat – centrum voor fietsers ideaal. Maar dan moet je ze wel een centrale rol geven, zonder dat je auto’s daarbij moet uitsluiten. Pas als duidelijk wordt dat die as fietsveilig is, zullen er meer fietsers voor dat alternatief kiezen.”

  Groensel: “Daarom de actie bij de opening van de Budabrug. Wat waren de reacties?”

  Matti: “Iedereen is opgelucht dat de werken voorbij zijn. Het is niet te onderschatten hoe belangrijk die as is als in- en uitgangspoort voor het stadscentrum. Ons voorstel werd echt positief onthaald. Maar tegelijk kwamen er heel wat vragen en suggesties over de verkeerssituatie zoals die nu is. Voor fietsers is het niet erg duidelijk waar ze moeten rijden over de brug. Zijn de afgescheiden stukken voor voetgangers en fietsers of enkel voor voetgangers? Voor veel mensen is dat niet duidelijk. Ook was er de suggestie om een bordje ‘brug open = motor afzetten’ te installeren aan de brug. Dan moet de motor niet nodeloos blijven draaien. Ik heb de schepen voorgesteld om ook aan overwegen zo een bord te plaatsen. Hij beloofde dat te bekijken.”

  Groensel: “Was er animo rond een Noord-Zuid fietsverbinding?”

  Matti: “Zeker! Iedereen was het er over eens dat de verbinding St-Janspunt – Grote Markt vroeger een belangrijke fietsverbinding was en dat opnieuw moet worden. Maar als fietser ben je er nu vaak opgejaagd wild. De nieuwe inrichting van de Overleiestraat is in die optiek niet echt geslaagd. De kruising Handboogstsraat met de Leiestraat is echt gevaarlijk voor fietsers. Het lijkt ons goed dat de stad die fietsverbinding als geheel onder de loep neemt. Wat niet weg neemt dat we nu al kunnen beslissen over de inrichting van de Budastraat als fietsstraat. Ik zie niet in waarom ze daarmee zouden wachten.”

  DSC_0033

   

   

   

   

   

  20150531_144409_Overleiestraat

 • Geen categorie/ persbericht

  Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden

  Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

  De toestand van de fietsverlichting op de ‘nieuwe’ Kortrijkse bruggen over de Leie is dramatisch.

  Groen Gemeenteraadslid Matti Vandemaele trok op onderzoek en deed volgende vasstellingen:

  – De westelijke Ringbrug (R36, tussen Kluifrotonde en Euroshop):

  • van de 348 lichten zijn er 102 kapot, dat is net geen 30%
  • van de 348 armaturen zijn er 35 met een gebroken glas.
  • de zichtbaarheid voor fietsers en voetgangers (zeker bij mist en regenweer) is ondermaats.

  – De fietsersbrug (ter hoogte van St-Amandscollege Noord):

  • van de bijna 100 lichten die ingewerkt zijn in de brug werken er nog 5.
  • de zichtbaarheid voor fietsers en voetgangers in nihil.

  De toestand van de andere bruggen in de Noordstraat (7 kapotte lichten op 120) en de Groeningebrug (alle lampen werken) is een pak beter.

  Matti Vandemaele (gemeenteraadslid kortrijk): Al maanden zijn er problemen met de verlichting van de fietsersbrug en de brug op de westelijke ring. Hoe langer het duurt voor een oplossing komt hoe erger het wordt. Het is onbegrijpelijk dat er niet ingegrepen wordt. Het Vlaams gewest is bevoegd en het is al vanaf dag 1 dat er problemen zijn.

  Bart Caron (Vlaams parlementslid): Ik zal de verantwoordelijke minister Ben Weyts ondervragen over de aanhoudende problemen. het zou vanzelfsprekend moeten zijn dat het Vlaams Gewest haar eigendommen onderhoudt zoals een goeie huisvader.

  Matti Vandemaele: In afwachting van een oplossing door het Vlaams gewest, die hopelijk niet lang op zich zal laten wachten, verwachten we dat de stad Kortrijk tijdelijk noodverlichting voorziet. De stad vindt van zichzelf dat ze een fietsstad is, zo’n kleine inspanning kan dus zeker geen probleem zijn voor fietsstad Kortrijk.

  Voor meer info:

  Matti Vandemaele

  0497/92.46.28.