• Democratie en overheid/ Onderwijs/ Wonen

  Doek valt over buurtbib De Blauwe Poorte

  Het stadsbestuur besliste onlangs om buurtbibliotheek de Blauwe Poorte op te doeken. De reden die daarvoor wordt opgegeven is de ongeschiktheid van het oude gebouw voor de bibliotheekwerking. Vanaf 1 januari 2017 worden leesgierige buurtbewoners dus verplicht om een andere bibliotheek te bezoeken.

  Groen pleit voor het behoud van de buurtbibliotheek en de aanpassing van het gebouw aan de moderne noden. Cultuurspecialist en Vlaams parlementslid Bart Caron: “Als het gebouw niet adequaat is, dan moet Stad Kortrijk het gebouw aanpassen of een ander gebouw zoeken. Het is flauw van schepen van cultuur, An Vandersteene (NV-A), om het filiaal de Blauw Poorte simpelweg op te doeken en te verwijzen naar het nabijgelegen buurtcafé en andere filialen.”

  Read More

 • Geen categorie/ ingezonden

  De fietsstraat

  De wereld flitst voorbij…

  Je staat er niet bij stil

  Je rijdt er zomaar door ,

  Door landschappen en steden

  Door Buda’s en door ‘t leven

  Op asfalt en beton

  Kom je elkaar tegen ,

  Verstrengeld of  heel even

  Reiken vélo & voiture elkaar de hand ,

  Vlotjes pedaleren

  Een win voor iedereen

 • Bedachtzaam plannen/ Een stad dicht bij de mensen/ Geen categorie/ Standpunten

  Vlasmuseum of/en/ook Museum aan de Leie

  VLASHet is nog altijd wat schipperen daar aan de Leie ter hoogte van de Noordstraat. Het nieuw vlasmuseum komt er, en wat er te zien zal zijn, zal breder gaan dan enkel de geschiedenis van het vlas in onze regio. Als het boeiend en educatief wordt voor alle bezoekers, volgen we met Groen graag elke piste. Maar de mist in dit dossier mag nu wel eens beginnen optrekken.

  Momenteel circuleren twee documenten: het eerste document is getiteld ‘Beleidsplan Vlasmuseum‘ en het tweede ‘Museum aan de Leie (Werktitel)‘. Daarmee wordt een belangrijk probleem aangebracht, nl. de naam van het museum. Maar soit, de beleidsnota is nogal onevenwichtig. Sommige onderdelen zijn stevig uitgewerkt, bijvoorbeeld dat rond de inrichting. Andere delen zijn dan weer niet uitgewerkt of ontbreken, vooral als het moet gaan over de inhoudelijke werking en de centen. Met Groen Kortrijk concluderen we dat de aanzet goed is, maar onvoldragen. Het begint een handelsmerk te worden van dit bestuur.

  Eerst wat we goed vinden. NoaArchitecten en MADOC hebben een mooi project ontworpen. Het museum krijgt drie delen: een wonderkamer, een Leiekamer en een schatkamer. Dat klinkt mooi en toegankelijk. Er wordt kritisch en eerlijk naar de collectie gekeken. Op museaal vlak gaat het museum er op vooruit. Daarom keurt Groen Kortrijk dit plan ook goed.

  Maar we hebben een aantal aandachtspunten en bekommernissen. Het museaal verhaal is sterk bedacht vanuit een ondernemersperspectief. De veranderingen qua vlastechniek worden getoond en ook de socio-economische veranderingen dankzij de vlasnijverheid. Vooral de vlasbazen komen in beeld, veel meer dan de vlassers zelf. Het was een bijzondere en harde stiel. We missen de sociale kant van het verhaal.

  We missen ook een uitgewerkt plan voor de publiekswerking. Dat wordt nu vooral bekeken vanuit toerisme. Er is een groots marketingplan om toeristen te lokken, maar wat met de Kortrijkzanen, scholieren, verenigingen…? Het museum moet een educatie opdracht vervullen en ook leven in onze stad brengen. We lezen niks over tijdelijke tentoonstellingen, een workshop aanbod, happenings… De ruimte daarvoor is voorzien, maar de invulling ervan is nog leeg. Van een eigentijds museum verwachten wij wel wat meer. En dan de ambities qua publieksbereik. Die liggen zeer hoog. 60.000 toeschouwers in jaar één (2015). We hopen dat het lukt. We supporteren. Maar is dat niet té ambitieus?

  Er is ook het puntje van kritiek. Bij zo’n meerjarig beleidsplan steekt altijd een financieel meerjarenplan. Dat was wel heel beknopt: enkel een tabelletje. Met zelf niet eens informatie over de personeelskosten. We weten amper wat het museum ons kost en nog minder wat het zal opbrengen. Dat is onaanvaardbaar.

  In haar mager en defensief antwoord had de schepen het over een museum dat ruimer gaat dan vlas, over een museum dat zal evolueren en bewegen, over het geduld dat we moeten hebben wat de naam van het museum betreft, over het Roeselaarse reclamebureau dat die naam aan het bedenken is en over bedrijven die opgetogen zijn met dit project… maar echt wijzer werden we er niet van. We vrezen dat er vanuit de hogere overheid nog veel vragen zullen komen, want uit die richting moet nog veel geld komen, zo hebben we begrepen. We volgen het voor u op.

 • Een stad dicht bij de mensen/ Geen categorie

  Kortrijks museumbeleid: kroniek van een mislukkend beleid?

  Wat in Het Nieuwsblad van 8 maart stond was amper te geloven: “Het plan voor het nieuwe ‘museum zonder naam’ langs de Leie is niet op tijd klaar om correct het subsidiedossier te kunnen indienen bij de provincie. Het stadsbestuur moet nu een dossier indienen zonder groen licht van de gemeenteraad.” Groen Kortrijk is verontwaardigd.

  Dat kan tellen als voorbeeld van goed bestuur: het dichtdoen van het Broelmuseum en het te laat indienen van het dossier van een nieuw museum. De stad dreigt zomaar eventjes 200.000 euro weg te gooien. Provinciale subsidies voor regionaal ingedeelde musea. Kortrijk heeft er twee. De eerste 75.000 euro voor het Broelmuseum is sowieso weggegooid want er wordt geen aanvraag meer ingediend. De 125.000 voor het Vlasmuseum wordt misschien zelfs mislopen. De stad zou nu de aanvraag indienen onder het voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad.

  “Dat getuigt pas van respect voor de gemeenteraad,” zegt gemeenteraadslid Bart Caron. “Hemeltergend is dat schepen voor Cultuur An Vandersteene zich daar allemaal geen zorgen over maakt! Formeel gezien moet een geldige aanvraag van de inrichtende overheid goedgekeurd zijn door de gemeenteraad, inclusief beleidsplan. De stad neemt hier een ernstig risico.”

  De schepen meldde dat het dossier ondertussen klaar is en werd ingediend. Het komt later op de gemeenteraad en volgens haar mag dat geen probleem opleveren. “Maar de stad zou wel eens kunnen opschrikken van de beoordeling van het beleidsplan,” aldus Bart.

  Volgens Vandersteene werd er over het plan zeer grondig gediscussieerd, wat echter door veel bestuurders wordt tegengesproken. Evenmin werd advies ingewonnen bij het Erfgoedplatform van de Cultuurraad. En over de naam van het museum is er momenteel een werkgroep bezig, wist de schepen nog.

  Op vraag over de toekomst van het Broelmuseum en het beloofde overleg met het Erfgoedplatform verweet Bart Caron haar dat er geen overleg is geweest met de Werkgroep Musea van het Erfgoedplatform. Nochtans heeft de Werkgroep Musea een heel interessante nota gemaakt. “Is dat de participatie waar de stad mee oploopt?” vraagt Bart zich af. De schepen bevestigde dat het museum eind 2014 dichtgaat. “Wat een droevig cultuurbeleid,” aldus Bart Caron.

   

   

 • Een jong Kortrijk/ Kunst en cultuur/ Welzijn en zorg/ Wonen

  Magneet trekt aan

  Leegstand in de stad, een probleem waar dikwijls met moeite een oplossing voor wordt gevonden, als er al naar wordt gezocht. Het brengt een hoop nadelen met zich mee: de buurt verloedert, criminaliteit wordt aangezogen, sociale cohesie verslapt… Hoe kan men leegstand op een creatieve manier aanpakken én tegelijk een boeiende dynamiek creëren?

  Op die vraag biedt De Magneet een vindingrijk antwoord. De Magneet omschrijft zichzelf als een experimentele vrijstaat, een collectief van creatieve bedrijfjes. De ingerediënten? Een leegstaand pand en een handjevol artistiekelingen. Een twintigtal bedrijfjes zoals Sparks-efx vestigen zich gedurende een bepaalde periode in de vroegere koffiebranderij Bruynooghe in de Minister Liebaertlaan om daar hun atelier te grondvesten.

  De 26ste  juni ging de kickoff door en gedurende zes maanden tot ongeveer een jaar mag de Magneet de koffiebranderij blijven bezetten. Meteen bouwden de bezetters een levendige werkplek waar mensen experimenteren, elkaar ontmoeten en ideeën uitwisselen.

  De Magneet draait een kleine 5 maand. Samenwerking en kruisbestuiving vieren er hoogtij. Op gezette tijden organiseert de vrijstaat ook publieksmomenten en gooit de deuren open voor alle nieuwsgierigen. Diverse activiteiten werden reeds op poten gezet. Zo lokten VAART -met expo’s en performance, Repaircafé en een workshopnamiddag al heel wat publiek. Er is zelfs een heuse indoor kerstmarkt ‘Kortrmarkt’ op komst. De opzet om een dynamische werkplek uit te bouwen die goed bereikbaar is en die open ruimte voorziet is meer dan geslaagd.

  De tijdelijke invulling die aan de leegstaande koffiebranderij wordt gegeven is een good practice van hoe leegstand kan worden aangepakt. Bovendien maakt zo’n initiatief de stad rijker en brengt leven in de buurt. Kortom, een concept waar de stadscoalitie meer op moet inzetten om Kortrijk te doen bruisen.