• Democratie en overheid/ Nieuws

  Groen Kortrijk geeft & vraagt openheid over mandaten

  Voor Groen Kortrijk is een open en eerlijke politiek belangrijk. Gezien de recente schandalen over gecumuleerde mandaten en onredelijk hoge vergoedingen wil Groen in alle openheid de mandaten van haar leden die gekoppeld zijn aan het gemeenteraadswerk openbaar maken. Het gaat over de Gemeenteraad, de OCMW-raad, de AGB’s en de intercommunales.

  Naast de mandaten maakt Groen Kortrijk ook bekend hoeveel vergaderingen er waren en staat ook het bruto presentiegeld vermeld. Binnen Groen is er de cultuur om bovenop de belastingen een afdracht te doen, waardoor de mandatarissen netto minder dan de helft over houden van het bruto presentiegeld.

  Read More

 • Bedachtzaam plannen/ Geen categorie

  Stadsatelier rond diversiteit

   

  Groen Kortrijk en Groen Kuurne nodigen je uit voor Zuurstof in de Stad.

  Wat?

  Zuurstof in de stad is een gratis stadsatelier dat Groen organiseert in Kortrijk. De editie van 2016 heeft als hoofdthema de brandend actuele culturele diversiteit.

  Prof. dr. Stijn Oosterlynck, hoofddocent stadssociologie aan de Universiteit Antwerpen, dompelt je onder in het thema culturele diversiteit en solidariteit.

  Aansluitend word je rondgeleid op de expo Water.War.

  Waar & wanneer?

  Het stadsatelier Zuurstof in de Stad gaat door op zaterdag 19 maart 2016 in de Budafabriek. De aanvang is voorzien om 9u30 en afronden doen we met een drankje om 12u.

  Programma:

  9u30: onthaal
  9u55: inleiding
  10u00: prof. dr. Stijn Oosterlinck over culturele diversiteit en solidariteit
  10u45: reactie vanuit het middenveld
  11u00: interactie met prof. dr. Stijn Oosterlinck
  11u30: rondleiding op expo Water.War
  12u00: drink

  Aanmelden kan via het facebookevenement (maar is zeker niet verplicht):
  https://www.facebook.com/events/959797577390835/

  Tot dan!

 • Bedachtzaam plannen/ Geen categorie

  Zuurstof in de stad

  Groen Kortrijk en Groen Kuurne nodigen je uit voor Zuurstof in de Stad.

   

  Wat?

  Zuurstof in de stad is een stadsatelier dat Groen organiseert in Kortrijk. De editie van 2016 heeft als hoofdthema de brandend actuele culturele diversiteit.

  Prof. dr. Stijn Oosterlynck, hoofddocent stadssociologie aan de Universiteit Antwerpen, dompelt je onder in het thema culturele diversiteit en solidariteit.

  Aansluitend word je rondgeleid op de expo Water.War.

  Waar & wanneer?

  Het stadsatelier Zuurstof in de Stad gaat door op zaterdag 19 maart 2016 in de Budafabriek. De aanvang is voorzien om 9u30 en afronden doen we met een drankje om 12u.

  Programma:

  9u30: onthaal
  9u55: inleiding
  10u00: prof. dr. Stijn Oosterlynck over culturele diversiteit en solidariteit
  10u45: reactie vanuit het middenveld
  11u00: interactie met prof. dr. Stijn Oosterlynck
  11u30: rondleiding op expo Water.War
  12u00: drink

  Tot dan!

   

  Voor meer info:
  mail naar info@groenkortrijk.be
  of bel naar 0498 75 63 35

  Voor het evenement op de facebookpagina van Groen Kortrijk:
  https://www.facebook.com/events/959797577390835/?ref=3&ref_newsfeed_story_type=regular&feed_story_type=117&action_history=null

   

   

   

   

   

 • Bedachtzaam plannen/ Een groene stad/ Geen categorie

  Heraanleg Leieboorden: de groene accenten

  Groen is verheugd dat de oude Leieboorden in het hart van Kortrijk de nodige aandacht krijgen. Sommige herinneren zich misschien nog dat Groen 15 jaar gelden ieder jaar een barbecue hield aan de Handboogstraat om aandacht te vragen voor de herwaardering van de pleinen en de Leieboorden. De plannen die nu voorliggen zien er goed uit: het contact met het water wordt hersteld. Dit wordt een bijkomende troef voor onze stad.

  “Groen maakt wel enkele kanttekeningen,” zegt gemeenteraadslid Cathy Matthieu. “Dat de Handboogstraat een woonerf wordt, is positief. Er zal dus maar beperkte circulatie mogelijk zijn. Daarbij is het ook goed dat de parkeerplaatsen ruimte maken voor gezellige terrasjes, zit- en speelruimte. Dat komt de handelaars zeker ten goede.”

  Read More

 • Mobiliteit en verkeersveiligheid

  Persbericht: Groen vraagt degelijke handhaving fietsstraat

   

  Een tijdje terug was Groen erg blij met de inrichting van de eerste fietsstraat in onze stad. Helaas moeten we vaststellen dat veel automobilisten zich niet bewust zijn van de gebruiken in zo’n fietsstraat. Er zijn dan ook meer overtredingen dan er volgens de regels van de kunst wordt gereden.

  Groen deed deze morgen een telling tussen 7u30 en 8u30. Meer dan 76% van de automobilisten steekt fietsers toch voorbij, terwijl dat verboden is in een fietsstraat. Van de 24% die wel rekening houdt met de fietsstraat doet 36% dat omdat de fietsers hun recht afdwingen, door midden in de straat te gaan rijden. De andere 64% doet dat vrijwillig. Deze cijfers maken pijnlijk duidelijk dat de fietsstraat op deze manier dode letter blijft.

  Read More

 • Bedachtzaam plannen/ Een stad dicht bij de mensen/ Geen categorie

  Paalkamperen, een schot in de roos

  kampeerautoterrein

  De mobilhome kampeerparking op Parking Buda is een schot in de roos. Voor kleinschalige kampeerinitiatieven is er in onze stad duidelijk een markt. Helaas is het opzetten van een kleinschalige camping een heel pak moeilijker, voornamelijk door de strenge regels. Toch is er één manier om kleinschalig kamperen te organiseren: het paalkamperen of bivakzones.

  Op de site van het Agentschap natuur en bos kan je volgende omschrijving lezen: Vrij kamperen in een bos of natuurgebied is eigenlijk verboden, maar sinds februari 2009 mag je kamperen in aangeduide bivakzones. Een bivakzone is een zone in een straal van 10 meter rond een paal of waterpomp voor maximum 3 tentjes.
  Ieder tentje mag maximaal 48 uur in de zonbivakzonee blijven staan en de capaciteit van de zone is beperkt tot maximum 10 personen. Voorzieningen zijn tot een minimum beperkt, soms is er een waterpomp, een vuurkorf, een composttoilet… Dit maakt de natuurbeleving maximaal met een minimale ecologische voetafdruk. Gebruikmaken van dit aanbod is gratis. (meer info kan je hier vinden: www.bivakzone.be). In feite komt het neer op reglementair ‘wildkamperen’.

  In West-Vlaanderen is er op dit moment nog geen enkele bivakzone, de provincies Oost-Vlaanderen, Antwerpen en Vlaams-Brabant hebben wel al van die zones. Hoewel de zones bedoeld zijn om te worden ingericht en we er van die soort heel erg weinig hebben in onze stad zijn er misschien toch enkele mogelijkheden.

   

  Onze Groene fractie heeft een paar locaties in gedachten: langs de Leie in Marke of aan de Libelle, ook in Marke.

  Daarnaast zou het fijn zijn moest de stad ook eens bekijken of het misschien mogelijk zou zijn om dichter bij het centrum ook een kleinschalig kampeerinitiatief op te zetten (kortstondig met een aantal tentjes te kunnen kamperen). Dat zou het best gekoppeld worden aan bestaande infrastructuur zoals bvb de Jeugdherberg, De Warande, . Afhankelijk van de service die geboden kan worden kan er al dan niet een bijdrage gevraagd worden.

  Onze stad heeft alvast genoeg te bieden. Onze fractie is alvast fan van vrij kamperen in een landelijk deel van onze stad en van kleinschalig (gefaciliteerd en dus betalend) kamperen dichter tegen het stadscentrum. Kortrijk heeft genoeg te bieden.

 • Bedachtzaam plannen/ Een stad dicht bij de mensen/ Geen categorie

  Vernieuwing Broelmuseum – aanpak Buda. Inhoudelijke vernieuwing, bestuurlijke farce

  Eindelijk, de kogel is door de kerk, er is een nieuwe richting uitgezet voor het Kortrijkse Broelmuseum op de Broelkaai. Dat het geen museum meer zal zijn, was al bekend, maar nu komt ook een inhoudelijke invulling.

  Dit voorstel zit inhoudelijk goed in elkaar. In het voormalige museum komen tentoonstellingen van hedendaagse beeldende kunsten, een co-workingplek, een gemeenschappelijke onthaal- en ticketbalie voor zes organisaties, de presentatie van kleine presentaties… En er komt een koffiebar en zomerbar in Oranjerie en tuin. Het zijn positieve ontwikkelingen die in de lijn liggen van wat wij altijd hebben gezegd. Dat er een nieuwe vzw komt die de overkoepelende werking inhoudelijk aanstuurt, is eveneens toe te juichen.

  Echter, de exploitatie van de gebouwen op het eiland komt in handen van AGB SOK, die dus naast de fuifzaal op Kortrijk Weide, plots beheerder wordt van culturele en jeugdinfrastructuur. Dat vindt Groen geen goede evolutie. Het lijkt een vereenvoudiging, maar het is totaal onlogisch. Het SOK staat in voor stadsvernieuwing, bouwprojecten van woningen e.d. en heeft intern niet de expertise voor jeugd en cultuur. Daarenboven is er geen enkele garantie gegeven dat de cultuurwereld zal betrokken worden bij het beheer.

  Bijzonder onduidelijk is de mysterieuze omschrijving van een ‘Conceptstore’ van Designregio Kortrijk, Voka West-Vlaanderen en de stad Kortrijk. Bedrijven zijn welkom, maar zeker in kader van creatieve economie, maar zinnen als de zin hierna spuien meer mist dan helderheid: “in co-creatie met regionale bedrijven, ontwerpers en bewoners wordt samen een belevingsruimte gecreëerd die Kortrijk ademt en bezoekers laat kennismaken met een creatieve en innovatieve stad.” Er staat nog meer blablabla in de nota. Er wordt gesproken over nieuwe vaarroutes, het opschalen van een eiland naar een archipel en de uitbouw van een krachtige vuurtoren. Ik zou literaire probeersels aan echte auteurs overlaten.

  Daarenboven was de raad van bestuur van de stedelijke musea niet eens op de hoogte. De burgerparticipatie in Kortrijk, vorm gegeven in’Kortrijk Spreekt’, reikt niet ver…

  Niettemin, als signaal naar de artistieke organisaties die tegen 1 oktober een subsidiedossier moeten indienen bij de minister van Cultuur (in het kader van het Kunstendecreet) kan dit tellen. De stad profileert zich krachtig en dat signaal kan bij de minister alleen versterkend overkomen.

 • Bedachtzaam plannen/ Mobiliteit en verkeersveiligheid/ Wonen

  Parking Buda. Een aangekondigde tragedie

  Buda Eiland Kortrijk

  AGB Parko ondertekende dinsdag 13 januari een samenwerkingsovereenkomst met Zorggroep Heilig Hart voor de bouw van de nieuwe ondergrondse Parking Buda. Die nieuwe ondergrondse parking komt op de hoek van de Budastraat en de Dam/ijzerkaai, naast de ophaalbrug die nu nog in aanbouw is. De investering wordt geraamd op 7.4 miljoen euro, goed voor 240 parkeerplaatsen voor wagens en 75 voor fietsen.

  Na de ondergrondse parking op de Houtmarkt is dit opnieuw een aanslag op de leefkwaliteit in de Kortrijkse binnenstand. Meer parkeerplaatsen op het Buda-eiland betekend ontegensprekelijk meer verkeer in de stadskern, meer verkeershinder en opstoppingen in de stad en meer verkeersonveiligheid. Groen Kortrijk kiest voor een fietsveilige stad, met een autoluw buda-eiland, waar je langs de leie-oevers kan wandelen en fietsen in plaats van parkeren. Read More