• Energie/ Klimaat/ Natuur, biodiversiteit en dierenwelzijn

  Positief bezwaarschrift windmolens Bellegem

  Met Groen Kortrijk ondersteunen we volgende oproep:

  “Misschien bent u op de hoogte dat er momenteel een aanvraag loopt voor plaatsen van 4 windmolens in Bellegem langs de autoweg A17.

  Vanuit Natuurpunt Kortrijk, Natuur.koepel vzw en Transitiestad Kortrijk  vinden wij dit een goede zaak die we absoluut willen ondersteunen.  Een snelle uitbouw van duurzame energie is een absoluut noodzakelijke stap in het actieplan tegen de klimaatopwarming.

  Read More

 • Een stad dicht bij de mensen/ Geen categorie/ Ons programma/ persbericht

  Auto te gast in Budastraat

  1. Tevredenheid

  Met Groen Kortrijk zijn we zeer tevreden met de opening van de nieuwe Budabrug. Dat is goed voor de stad en Overleie. Tijdens de opening op 30 januari brengen we aan het begin van de Budastraat 2 reuze verkeersborden aan. Het zijn de verkeersborden van de fietsstraat. We hopen dat de aanwezige beleidsmakers de Budastraat omdopen tot fietsstraat.

  DSC_0578

  1. Tevredenheid voor de fietsers

  De grootste winnaars van de opening van de Budabrug zijn de fietsers en voetgangers. De Overleiestraat – Budastraat – Leiestraat is voor veel fietsers uit Overleie, Heule, Heule-Watermolen, Sente en Kuurne het laatste stukje om met de fiets tot in het centrum te komen.

  We mogen niet vergeten dat in elke mogelijke creatie van een veilige fietsverbinding tussen het centrum en het noorden van de stad de Budabrug en Budastraat het finale stuk zullen zijn.

  1. Een Fietsstraat

  Groen Kortrijk vraagt aan de stadscoalitie om een fietsstraat in te richten in de Budastraat. Op die manier kiest de stad er voor om die invalsweg in de eerste plaats in te richten voor fietsers. Auto’s die van de noordkant de stad in willen hebben de Kluifrotonde, de Noordstraat en de brug aan het Albertpark. 1 van de 4 hoofdverbindingen aan de noordzijde mag voor ons de fietsers een prominente plek geven (dat is niet het zelfde als exclusief gebruik).

  Een fietsstraat is een straat waar fietsers de belangrijkste weggebruikers zijn, maar waar ook motorvoertuigen zijn toegestaan en waar er specifieke gedragsregels gelden ten aanzien van fietsers. Fietsers mogen de ganse breedte van de rijbaan (eenrichtingsverkeer) of de helft van de rijbaan langs de rechterzijde (tweerichtingsverkeer) gebruiken. Auto’s mogen de fietsers niet inhalen en de snelheid mag nooit hoger liggen dan 30 km/u.

  In tegenstelling tot de wegen die specifiek voorbehouden zijn voor fietsers (en voetgangers en ruiters, aangeduid met verkeersbord F99a), laat de fietsstraat auto’s toe. Het fietsverkeer geniet echter absolute voorrang en auto’s zijn er dus als het ware te gast. In tegenstelling tot erfzones blijven er voetpaden beschikbaar.

  Een fietsstraat wordt gesignaleerd met verkeersborden die het begin en het einde van de fietsstraat aanduiden.

  Een fietsstraat is goed voor de veiligheid van de fietsers, is goed voor de leefbaarheid van de inwoners en ook goed voor de handelaars die in de straat werken.

  1. Het bredere kader:

  In de loop van 2016 zal de stad Kortrijk een nieuw mobiliteitsplan ter goedkeuring naar de Gemeenteraad brengen. Als je ziet wat voor dynamiek er in Gent uit gaat van dat proces dan kunnen we daar in Kortrijk alleen maar heel erg jaloers op zijn.

  Omdat we vanuit Groen de stadscoalitie echt willen inspireren, werk Groen Kortrijk ook zelf aan een mobiliteitsplan. Vanaf vandaag tot aan de voorstelling van ons eigen alternatieve mobiliteitsplan zal Groen 10 concrete voorstellen doen die de ‘nieuwe manier van denken’ moeten symboliseren. Deze actie is de eerste.