• Internationaal/ Mobiliteit en verkeersveiligheid

  Alweer een ongeval op de E-17 ter hoogte van Aalbeke

  Foto van Driek Desmet

  Raadslid Cathy Matthieu vroeg al eerder in de politieraad van Kortrijk of burgemeester Vincent Van Quickenborne met  onze hogere overheid en met Franse collega’s maatregelen kon nemen om de files te verminderen aan de grensovergang.

  De files hebben al minstens tien verkeersongevallen veroorzaakt waarvan zeker 2 dodelijke. Wie er al voorbijgereden heeft kent de situatie. Een kleine bestelwagen van de Franse politie ziet de lange rij voertuigen stapvoets voorbijrijden om de eventuele terroristen te kunnen tegenhouden.

  Spijtig genoeg weten we nu ook dat deze maatregel geen enkel van de voorbije gruwelijke aanslagen die Frankrijk getroffen heeft tijdens de maand juli kon verhinderen.

  Read More

 • Klimaat/ Natuur, biodiversiteit en dierenwelzijn

  De groene saus van de stadscoalitie slaat steeds bleker uit

  Over LAR zuid, maar vooral over het uitblijven van de beloofde groen-compensatie, zal Groen Kortrijk blijven tussen komen. Het wordt ondertussen steeds duidelijker dat er van de beloofde 45 hectare compensatie heel erg weinig in huis zal komen. De aankondiging dat LAR zuid ruim gecompenseerd zou worden blijkt niet meer dan een communicatieve hold-up op de publieke opinie. Op de gemeenteraad van januari bleek nog dat er van de beloofde 45 hectaren meer dan 75% niet gerealiseerd zal worden deze legislatuur. Wat triomfalistisch werd aangekondigd als de grootste groen-operatie sinds de marionetten draait uit op het grote niets. De groene saus van de stadscoalitie staat steeds bleker uit.

  Read More

 • Bedachtzaam plannen/ Geen categorie

  Doortocht N43 Aalbeke

   

  Het centrum van Aalbeke werd mooi heraangelegd in het verleden. Helaas is die zelfde Plaats nog steeds het toneel van onnodig veel zwaar verkeer en is er een kluwen aan snelheidswijzigingen van en naar het centrum van Aalbeke. Bovendien ligt er één van de kortste zones dertig van het land (amper 100 meter). Dat is onduidelijk voor de chauffeurs en komt de leefbaarheid van de Plaats absoluut niet ten goede. Daarnaast is er heel wat straatmeubilair (paaltjes en fietsrekken) gesneuveld door o.a. wildparkerende chauffeurs. Sommige chauffeurs van vracht- of bestelwagens parkeren schaamteloos op voet- en fietspaden. Er wordt heel zelden opgetreden tegen deze overtredingen.

  Read More

 • Klimaat/ Natuur, biodiversiteit en dierenwelzijn

  Preshoekbos, nog 166 jaar…

  natuur.koepel trekt aan de alarmbel

  “Stadsrandbos in het slop!…
  Dat we nood hebben aan meer bos in onze zeer bosarme streek hoeft al lang geen betoog meer. Met de toenemende problematiek van het fijn stof en de klimaatopwarming zal de nood aan een écht bos in de streek alleen nog toenemen.
  De Vlaamse regering heeft al 17 jaar geleden (1998) beslist om een Stadsrandbos van 250 ha aan te leggen voor de regio Kortrijk- Menen. Het Agentschap voor Natuur en Bos is er voorlopig nog maar in geslaagd om 75 ha te bebossen, waarvan 15 ha binnen het klaverblad van de E17 autostrade. Resultaat is dus amper 60 ha bos dat beschikbaar is voor de recreant.

  Read More

 • Een groene stad/ Geen categorie

  Canadapopulier in Aalbeke blijft trots staan

  oude reusEven zag het er niet goed uit voor de 30m hoge Canadapopulier aan de Papeyeweg in Aalbeke. Het College van Burgemeester en Schepenen gingen de boom vellen omwille van de geplande heraanleg van de voetweg. De weg is intussen opnieuw geasfalteerd, maar kijk, de meer dan honderd jaar oude reus staat er nog.

  Niet iedereen was met die beslissing van het schepencollege gelukkig. Bewogen Groen-lid, Regina Gneba, bracht de dreigende kap onze de aandacht van de Groen-fractie, waarna gemeenteraadslid Cathy Matthieu het stadsbestuur een gemotiveerd bezwaarschrift bezorgde. Dat deed ze niet alleen. Er werden in totaal drie bezwaren geformuleerd. Dat viel niet in dovemansoren van het stadsbestuur, die besliste de boom te behouden en naar een andere oplossing te zoeken. Het wegje werd niet heraangelegd, maar kreeg dus een asfaltverlaging.

 • Bedachtzaam plannen/ Een groene stad/ Geen categorie

  LAR-Zuid, woordbreuk van stadscoalitie

  Woordbreuk. De stadscoalitie draait haar kar en zo kan een ontwikkelaar van LAR-zuid een bedrijfszone voor logistieke activiteiten maken op het Kortrijkse deel van LAR-zuid. De inkt van het coalitieakkoord was nog niet droog en de leiders van de stadscoalitie toeterden dat er met deze coalitie zeker geen LAR-zuid zou komen. De toenmalige aankondiging past in het zichzelf aanmeten van een groen imago. Deze bocht is woordbreuk. Je moet maar durven, nu kondigt de stadscoalitie met evenveel poeha aan dat ze van mening is veranderd, en dat dat zelfs goed is voor de natuur…

  De oorzaak ligt echter in de vorige coalitie, Het is de Kortrijkse CD&V die aan de basis ligt van LAR-zuid.
  Op een logistieke zone zoals de LAR wordt niks geproduceerd. Het gaat om distributie en stockage van goederen, zonder toegevoegde waarde dus. Er worden heel weinig jobs gecreëerd, maar daarentegen wel veel ruimte in beslag genomen. “Er pleiten veel argumenten tegen LAR-zuid, zoals de stadscoalitie indertijd zelf aangaf: de opgelegde rijroute voor vrachtwagens vanuit Rijsel via Doornik waardoor vrachtwagens niet meer langs de LAR rijden, de aanleg van gelijkaardige zones in Wallonië en Noord-Frankrijk, maar vooral de inname van een zeldzaam mooi stukje open ruimte tussen Kortrijk, Rekkem en Moeskroen. Zijn die argumenten plotseling niet meer geldig?”, vragen Matti Vandemaele, gemeenteraadslid voor Groen, en Bart Caron, Vlaams parlementslid, zich af. En,”Luistert de stad nog naar haar burgers of is ‘Kortrijk Spreekt’ afgevoerd?”

  De stadscoalitie meldt dat LAR-zuid zal worden gecompenseerd door andere natuurgebieden in Kortrijk: de Kruiskouter in Bissegem, de Venning en het Ghellinckpark. Het zou gaan om 30 ha waarvan een deel door de ontwikkelaar wordt betaald. Een aflaat afkopen, heette dat vroeger. “Zijn ook dat loze woorden? Kunnen we coalitie nog vertrouwen? Hoeveel nieuwe natuur heeft ze al ontwikkeld? Geen vierkante meter. Kunnen we geloven dat die natuurcompensatie er echt komt, na de woordbreuk over LAR? “, aldus Matti Vandemaele.

  “Tenslotte. LAR-zuid is er nog niet. De grond en het grondwater om en rond de brug over de E17 is zwaar vervuild met chroom, en de stad Menen moet over haar grondgebied een toegangsweg aanleggen. Dat is niet in een vingerknip voor mekaar. En het vereist afspraken met de stad Menen”, aldus Bart Caron.

 • Een groene stad/ Geen categorie

  Ondertussen in dossier LAR-Zuid

  Zo’n twee jaar geleden kondigde de stadscoalitie aan om transportzone LAR-Zuid niet te uit te breiden. Nu blijkt echter dat LAR-Zuid er wellicht ook op Kortrijk grondgebied zal komen. Daarenboven wordt industriezone Kortrijk-Noord verder vergroot, ook op grondgebied Kortrijk. Dat roept bij de Groen-fractie enkele vragen op.

  In een persbericht van 26 november 2012 op www.stadscoalitie.be, ondertekend door Vincent Van Quickenborne, Rudolf Scherpereel en Philippe De Coene, staat het volgende. “De stadscoalitie wil het landschappelijk waardevol gebied, de laatste open ruimte tussen Kortrijk en de Franse grens, intact houden en heeft daarmee oorr naar de talrijke bezwaren die er al jaren zijn vanuit zowel ecologische, landbouw- als bewonershoek.”

  Maar blijkbaar zijn de ecologische, landbouw- en bewonersbelangen plots niet meer van tel. Hoewel de stadscoalitie aankondigde dat ze LAR-Zuid gered heeft, kwam er plots de aankondiging dat Menen toch vergunde voor hun deel. Een aantal weken geleden kreeg Vlaams volksvertegenwoordiger Bart Caron de informatie dat ook het Kortrijkse deel gerealiseerd zou worden.

  Hoezo? De stadscoalitie had toch beslist dat niet te doen? “Dat blijkt dus niet te kloppen,” zegt raadslid Matti Vandemaele. “ De stadscoalitie heeft vooral aangekondigd dat er geen industriezone kon komen. De gronden laten herbestemmen, wat zeker mogelijk is, heeft ze nagelaten. De ontwikkelaar die ondertussen alle gronden in handen heeft zal een vergunning aanvragen en wellicht zal stad Kortrijk die weigeren om het gezichtsverlies te beperken. Ik voorspel dat men in Brugge de vergunning nadien wel zal geven. Of zal het eindigen met een grondenwissel, waarbij de ecologische, bewoners- en landbouwbelangen zogezegd toch zullen winnen?”

  Groen vreest dat Kortrijk de open ruimte kwijt is. In plaats van meer groene en open ruimte, zoals staat in Plan Nieuw Kortrijk, zullen we wellicht eindigen met minder. Daarom stelde Groen kritische vragen hieromtrent in de gemeenteraad van oktober 2014. Heeft de stad reeds stappen ondernomen waaruit de oprechte intentie om de ontwikkeling van LAR-Zuid als industriegebied tegen te houden, zou kunnen blijken? Staat de stadscoalitie, met elk van de afzonderlijke partijen die er deel van uitmaken, achter de argumentatie zoals opgebouwd in bovenvermeld persbericht? Stel dat de zone er toch komt, is de stad van plan om te streven naar een hoogwaardige invulling?

  Volgens bevoegd schepen Rudolf Scherpereel houdt de stadscoalitie vast aan het voornemen om LAR-Zuid niet te realiseren. De Groen-fractie volgt nauwgezet het dossier en zal erop toezien of de schepen de gemeenteraad niet nog eens voorliegt.

 • Een groene stad/ Geen categorie/ Standpunten

  Geen stortput in Aalbeke!

  vrachtwagenNa Rollegem hangt nu ook Aalbeke de zwarte vlaggen uit. En terecht. NV Bosschaert – gespecialiseerd in grond- en afbraakwerken– wil na het zomerverlof klei ontginnen in een groeve op de hoek van de Doomanstraat en Papeyeweg. Dat is op een steenworp van dakpannenfabriek van Wienerberger. Handig zou je denken. Dan kunnen ze de ontgonnen klei rechtstreeks van de put in de fabriek binnen rijden. Helaas. De klei is van een te lage kwaliteit om dakpannen van te bakken. Dat antwoordde NV Bosschaert op een vraag van Bart Caron tijdens het infomoment met de omwonenden op 1 juni. En eigenlijk weten ze nog niet waar ze de klei kunnen verkopen. Dat vinden wij vreemd.

  Of niet? Uit de infoavond bleek duidelijk dat NV Bosschaert eigenlijk niet geïnteresseerd is in klei. Wat telt is de stortput die ontstaat als de klei ontgonnen is. De zaakvoerder had het tijdens de info-avond meermaals over ‘de stortput’, helemaal niet over de ontginning. Kijk even naar de timing. Voor de ontginning wordt 5 à 6 jaar aangegeven. Voor opvullen van de put 10 à 15 jaar. Dat duidt aan Bosschaert NV vooral een reserve, een buffer wil om restgrond kwijt te kunnen.

  Twintig jaar verkeersoverlast?
  Kleiontginning of stortput. Hoe dan ook, als men deze ontginning vergund, krijgt Aalbeke 20 jaar lang zwaar verkeer door haar straten. Vooral voor de verkeersafhandeling en de verkeersveiligheid in de Doomanstraat zijn de gevolgen dramatisch. Ook de leefbaarheid van de wijk Sterreberg wordt ermee verder op de proef gesteld.

  Landschappelijke impact
  De site waarvoor deze ontginningsaanvraag is ingediend behoort tot één van de mooiste landelijke hoekjes van Kortrijk. Rond ‘de stortput’ zouden hoge taluds worden aangelegd. Het stort zal je niet zien, maar het vergezicht dat er nu is zal ook verdwijnen. De site is niet ver afgelegen van LAR-Zuid. Stad Kortrijk gaf eerder al aan dat dat gebied niet mocht ontwikkeld worden als industriegebied. Omwille van – inderdaad – de landschappelijke waarde. Hopelijk houden ze in dit dossier een consequent beleid aan.

  Groen Kortrijk legde een bezwaarschrift neer tegen het toekennen van een stedenbouwkundige vergunning. Daarmee waren we gelukkig niet alleen. De stad Kortrijk adviseert over de milieuvergunning. We hopen – en denken – dat ze een negatief advies zullen verstrekken. Maar de echte vraag is of het stadsbestuur zal kunnen – of willen – wegen op de provinciale deputatie. Want het is daar waar uiteindelijk de beslissing zal vallen. Wij volgen het voor u op.

 • Bedachtzaam plannen/ Economie/ Een groene stad/ Klimaat/ Mobiliteit en verkeersveiligheid/ Standpunten

  Klei blijft best in Rollegem

  Begin vorig jaar dienden we nog een bezwaarschrift in tegen de aanvraag van de NV Wienerberger om klei te ontginnen in Rollegem. De ontginning, zoals ze die vandaag voorstellen, zou een aanslag zijn op de leefkwaliteit van de bewoners uit de directe omgeving. Maar ook Aalbeke zou te kampen krijgen met een zwaar verkeersinfarct. “Als het bedrijf zijn zin krijgt, dondert er straks om de vier minuten een vrachtwagen door het centrum van Aalbeke. En dat gedurende 28 weken per jaar.” stelde Groen gemeenteraadslid Philippe Avijn in deze krant. Met Groen willen we ver gaan voor een korte keten economie. Als er lokaal wordt geproduceerd, kan je maar beter lokaal ontginnen. Maar dan moeten er wel voldoende garanties komen voor de leefbaarheid van de deelgemeenten.

  Het mocht niet baten. De bestendige deputatie van de provincie West-Vlaanderen keurde zonet de milieuvergunning goed. Door die beslissing kan er 1,2 miljoen kubieke meter klei worden afgegraven. Groen Kortrijk, het actiecomité De Klijtberg en ook het stadsbestuur zijn niet tevreden met deze beslissing. Het milieueffectenrapport (MER) waarop deze beslissing is gebaseerd, is ondertussen 4 jaar oud en onderzocht de effecten van het afgraven van een veel kleinere hoeveelheid klei. Groen Kortrijk roept alle betrokkenen op om te wachten op een nieuw milieueffectenrapport. Zo krijgt Wienerbergen meer tijd om echte oplossingen uit te werken rond mobiliteit, geluidhinder en waterhuishouding. Ondertussen blijft de klei best in Rollegem.