» Home » Categorieën » Democratie en overheid » Spreekrecht voor Kortrijkzanen
Democratie en overheid/ Een stad dicht bij de mensen/ Ons programma

Spreekrecht voor Kortrijkzanen

De fractie van Groen was de voorbije gemeenteraden heel actief. Zo werden  kritische tussenkomsten gedaan over de geplande ondergrondse parking Budaparking, over Heuleplaats, over GAS-boetes enz. Eén punt mag wat extra aandacht trekken, nl. de invoering van het spreekrecht voor inwoners op de gemeenteraad. Dat is goedgekeurd, na grondige verbeteringen die voorgesteld zijn door onze Groene raadsleden.

In het programma van Groen voor de gemeenteraadsverkiezingen staat letterlijk: “Open vragenronde op de gemeenteraad voor individuele inwoners. Groen Kortrijk wil meer ruimte maken voor inspraak van individuele inwoners. We willen dat elke gemeenteraad start met een open vragenronde waar burgers het stadsbestuur kunnen interpelleren over lopende dossiers.”

“En warempel, er komt een vragenronde voor inwoners”, gemeenteraadslid Bart Caron is verheugd. “Al is het een gecontroleerde democratie. Er worden slechts drie vragen per gemeenteraad beantwoord”, aldus Bart. Op vraag van Groen Kortrijk komen alle vragen, ook de niet-geagendeerde op de gemeenteraad, en de antwoorden van het stadsbestuur komen op een publiek discussieforum (de website van de stad). Zo kunnen alle raadsleden en de bevolking er hun visie op te posten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *