» Home » Categorieën » Mobiliteit en verkeersveiligheid » Plan Verkeersveilig Kortrijk
Mobiliteit en verkeersveiligheid, Nieuws

Plan Verkeersveilig Kortrijk

video

De meest recente cijfers van de Stadsmonitor liegen er niet om: de Kortrijkzaan is minder tevreden over de staat van voet- en fietspaden. Ook daalt de tevredenheid over het zich veilig verplaatsen van kinderen. Daarom stelt Groen voor: Plan Verkeersveilig Kortrijk. Want voor Groen is verkeersveiligheid topprioriteit.

Met het Plan Verkeersveilig Kortrijk trekt Groen volop de kaart van een gezonde mobiliteit voor onze stad. Het plan steunt op drie grote punten.

1. Inzetten op veilige schoolomgevingen

Schoolomgevingen zijn de meest kwetsbare punten. Groen wil dan ook volop inzetten op het veilig maken van schoolomgevingen. Enerzijds kan dat door prioritair te investeren in structurele maatregelen die de veiligheid verhogen. Zo kan de infrastructuur worden aangepast (bijvoorbeeld door verkeersremmers) of er kan een mobiliteitsplan worden uitgedacht waardoor er zo weinig mogelijk doorgaand verkeer moet passeren aan schoolomgevingen. Omdat snelle infrastructurele oplossingen niet altijd voorhanden zijn en een degelijk mobiliteitsplan het nodige studiewerk vraagt, stelt Groen anderzijds de volgende snelle maatregelen voor:

  • organiseren van schoolstraten (dat zijn straten die kort voor en kort na schooltijd vrij worden gemaakt van gemotoriseerd verkeer)
  • strikter toezien op het charter werfverkeer
  • politie inschakelen op gevaarlijke oversteekplaatsen
  • een stedelijke poule met gemachtigde opzichters organiseren. Verkeersveiligheid aan scholen laten wij niet over aan de goodwill van scholen en de beschikbaarheid van vrijwilligers. Ook de stad heeft hierin een verantwoordelijkheid en moet die nemen.

2. Toepassen kindernorm

De kindernorm is een heel eenvoudig principe: elke 12-jarige moet op een veilige manier zelfstandig kunnen fietsen van thuis naar school. Dat principe moet de toetssteen worden van een veilig mobiliteitsbeleid.

3. Vrijliggende fietspaden zijn de regel

  • De kwaliteit van voet- en fietspaden laat nog vaak te wensen over. Groen wil dat brede voetpaden en vrijliggende fietspaden de regel worden. Fietssugestiestroken vermijden we zo veel mogelijk.
  • We pleiten voor een fietsstraat door het volledige stadscentrum. Een fietsstraat die loopt van het noorden (Sint-Jansput op Overleie) naar het zuiden van de binnenstad (tunnel Doorniksewijk) moet het centrum aantrekkelijk maken voor fietsers.
  • We maken een mobiliteitsplan waarbij de invalswegen beter worden georganiseerd. Nu kan je op te veel plaatsen de stad in- en uitrijden. Door dit slimmer aan te pakken en een aantal invalswegen te reserveren voor in- of uitgaand verkeer (eenrichtingsverkeer dus), komt er ruimte vrij. Die ruimte gebruiken we voor brede voetpaden, vrijliggende fietspaden en bomen. Door van die invalswegen echte lanen te maken, zal de leefbaarheid er ook aanzienlijk verhogen. Wonen en winkelen wordt er dan interessanter.

 

Voor meer info:

Alexandra.gjurova@groenkortrijk.be

2 thoughts on “Plan Verkeersveilig Kortrijk

  1. reeds 20 jaar zijn we vragende partij om een veiliger omgeving voor kinderen rond de don Bosco campus – fietsen voetpaden zouden daar geen overbodige luxe zijn. Door het uitblijven van deze wordt het autoverkeer enkel gestimuleerd. Het wordt nogmaals doorgeschoven naar de nieuwe beleidsploeg. Een brug over het spaarbekken kan, looppaden rond de vijvers kunnen maar een bruikbaar voetpad langs de weg is net te duur. Steeds scholen en vrijetijdswerkingen met de vinger wijzen is net iets te gemakkelijk

  2. Ik ben enthousiast over het ‘Plan Verkeersveilig Kortrijk’. Dagelijks rijd ik met de fiets in Kortrijk en dat valt best te omschrijven als een soort van acrobatie. Ik ontmoette het laatste jaar twee fietsers en één voetganger met blijvende letsels. Dat is zorgwekkend. Kan GROEN aandringen op snelheidsbeperking voor electrische en/of koersfietsen langs het Leiepad? Ik ben daar gisteren als wandelaar bijna overhoop gereden aan de helling onder de spoorwegviaduc. Succes!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *