» Home » Standpunten » Bedachtzaam plannen » Parking Buda. Een aangekondigde tragedie
Bedachtzaam plannen/ Mobiliteit en verkeersveiligheid/ Wonen

Parking Buda. Een aangekondigde tragedie

Buda Eiland Kortrijk

AGB Parko ondertekende dinsdag 13 januari een samenwerkingsovereenkomst met Zorggroep Heilig Hart voor de bouw van de nieuwe ondergrondse Parking Buda. Die nieuwe ondergrondse parking komt op de hoek van de Budastraat en de Dam/ijzerkaai, naast de ophaalbrug die nu nog in aanbouw is. De investering wordt geraamd op 7.4 miljoen euro, goed voor 240 parkeerplaatsen voor wagens en 75 voor fietsen.

Na de ondergrondse parking op de Houtmarkt is dit opnieuw een aanslag op de leefkwaliteit in de Kortrijkse binnenstand. Meer parkeerplaatsen op het Buda-eiland betekend ontegensprekelijk meer verkeer in de stadskern, meer verkeershinder en opstoppingen in de stad en meer verkeersonveiligheid. Groen Kortrijk kiest voor een fietsveilige stad, met een autoluw buda-eiland, waar je langs de leie-oevers kan wandelen en fietsen in plaats van parkeren.

Zelf als we 300 bovengrondse parkeerplaatsen schrappen op het Buda-eiland blijft een nieuwe ondergrondse parking weggesmeten geld,” stelt Matti Vandemaele, vertegenwoordiger van Groen in AGB Parko. “Als je alleen al de ondergrondse parkings van Parko in overweging neemt is er al een overcapaciteit. Er is dus parking genoeg. Het standpunt van Groen is duidelijk: wil je een nieuwe parking aanleggen, zeg dan eerst waar je parkeerplaats zal schrappen en bereken dan of het zijn geld waard is.

Een ondergrondse parking bouwen op een eiland is op zijn minst bedenkelijk,” zegt Bart Caron. “Alle werken aan of rond de Leie hebben een veelvoud gekost van hun raming. Er was schade aan omliggende gebouwen en de werken duurden veel langer dan gepland. Dit wordt een aangekondigde tragedie.

Ook de financiering van de parking is voor Groen Kortrijk onaanvaardbaar. Heilig Hart betaalt een jaarlijkse vergoeding van 128.000 euro voor het gebruik van 120 plaatsen. “Dat bedrag blijft 30 jaar onaangepast, dat is niet meer van deze tijd,” aldus Vandemaele. “Ik kan begrijpen dat Heilig Hart parking zoekt voor haar personeel en bezoekers. Maar ik ben ervan overtuigd dat er goedkopere en meer duurzame oplossingen bestaan dan deze. En vooral: Groen Kortrijk is van mening dat ze die zelf moeten financieren.

Het is ongehoord dat de Kortrijkse belastingbetaler alle financiële risico’s van het bouwen en openhouden van deze parking moet dragen,” aldus Caron, “Deze parking, voor de helft dus in particulier gebruik, wordt nota bene gebouwd om grond die niet van de stad is. Hij kan enkel rendabel worden als we instemmen met een constant verkeersinfarct van verkeer dat in en uit onze binnenstad wil.En ondertussen wordt er minimaal geïnvesteerd in openbaar vervoer en veilige fietspaden,” aldus Vandemael, “Met dit bedrag kan je 22 km veilige fietspaden aanleggen, een kwestie van prioriteiten dus, niet van geld.

Meer weten? Contacteer Matti Vandemaele.

Bezoek de website van Matti Vandemaele
Lees artikel in Het Nieuwsblad (13 Januari 2014)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *