» Home » Standpunten » Bedachtzaam plannen » LAR-zuid: Kortrijks stadsbestuur nalatig, Menen speelt soloslim
Bedachtzaam plannen/ Een groene stad/ Geen categorie

LAR-zuid: Kortrijks stadsbestuur nalatig, Menen speelt soloslim

LARKORTRIJKDe stad Menen heeft een private ontwikkelaar gevonden om de 17 ha van LAR-zuid die op haar grondgebied liggen te ontwikkelen als als industriegebied voor logistieke en distributieactiviteiten. Dat is betreurenswaardig. De landschappelijke waarde van dit gebied staat buiten kijf. Het is een van de weinig open gebieden in het Kortrijkse, ook geliefd voor wandel- en fietsrecreatie. De stad Menen laat kortzichtige economische belangen primeren boven duurzaam ruimte gebruik. De ontwikkeling van een logistieke zone zoals de LAR-zuid motiveren met het atgument dat dit werkgelegenheid schept is niet ernstig. Overslag van goederen vereist veel ruimte maar creëert weinig werkgelegenheid. Daarvoor moet je arbeidsintensieve en innovatieve bedrijven aantrekken, zoals voorzien is op het Evolis bedrijvenpark in Kortrijk.

Nalatig
De stad Kortrijk heeft bij het aantreden van de stadscoalitie verklaard dat er geen LAR-zuid komt. Echter, ze heeft die beslissing nooit hard gemaakt. Uit hun woorden volgden geen daden. Het stadsbestuur liet na om de Vlaamse regering, die de bestemming van het terrein via een GRUP (Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan) heeft vastgelegd, te benaderden met de vraag om het terrein opnieuw om te zetten in landbouwgrond. De verklaringen van de stadscoalitie bleven dus niets meer dan loze woorden. De bestemming als logistieke zone is blijven bestaan, de dreiging dus ook.

De stad Kortrijk heeft daarenboven geen overleg gepleegd met de stad Menen, die duidelijk een ander standpunt had. Een bedrijventerrein dat op het grondgebied van meerdere gemeenten ligt, wordt best samen aangepakt, of afgevoerd. Het is zeer de vraag of de 13 ha die op Kortrijks grondgebied liggen nu nog buiten schot zullen blijven. Het mogelijke alternatief, een overslagzone langs het water, wordt ook al twee jaar aangekondigd door de stad Kortrijk, maar op het terrein is er nog niks concreet gebeurd.

Veel vragen
Verder doet dit ook vele vragen oprijzen over het engagement van de gemeenten in de intercommunale Leiedal. Leiedal is altijd de ‘trekker’ geweest van LAR-zuid, maar nu lappen zowel Kortrijk als Menen de afspraken aan hun laars. Wat is de rol van zo’n intercommunale nog op het vlak van economisch beleid als elke gemeente louter voor de eigen belangen rijdt? De versnippering aan bedrijfsgebieden in de regio is nu al gigantisch en contraproductief. Het zal er dus niet op verbeteren. Er wordt ook met geen woord gerept over de ondergrondse nutsleidingen die in het gebied aanwezig zijn. Alleen de kost voor het verleggen van een ondergronds grote gasleiding was in het verleden al een bezwarende (en dure) factor. Nu doet men alsof die er niet eens meer ligt…

Kortom, dit is een ernstige nalatigheid van het Kortrijkse stadsbestuur, én een zeer bedenkelijke demarche van het stadsbestuur van Menen. Eén waar de bewoners, de landbouwers en de recreanten de prijs voor zullen betalen. Behalve uiteraard de grondeigenaars, want die kregen 2,5 keer de originele waarde van de grond, als die zou betaald worden door Leiedal. Er is dus blijkbaar veel geld te verdienen met bedrijfsgebieden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *