» Home » Categorieën » Democratie en overheid » Kortrijk Vlaandert
Democratie en overheid/ Een stad dicht bij de mensen

Kortrijk Vlaandert

‘Kortrijk Vlaandert’, zo heet dé kunstwandeling van deze zomer, die op poten wordt gezet door een lokale (Vlaamsgezinde) vzw. De naamskeuze laten we in het midden, maar het feit dat de wandeling minstens voor €60 000 steun van de stad ontvangt, doet de wenkbrauwen fronsen.

De geschiedenis lijkt zich te herhalen. Eerst werden bepaalde muziekfestivals in de vorige legislatuur sterk bevoordeligd door de meerderheidspartij, nu gebeurt hetzelfde met beeldende kunst door de nieuwe stadscoalitie. Nochtans werd beloofd een objectief reglement op te stellen en te hanteren om dergelijke onaanvaardbare voordelen te vermijden.

Voor zover geweten bedraagt de subsidie €60 000. Die bestaat o.a. uit de personeelskosten, verzekeringen en andere ondersteuning die de stad met plezier voor zijn rekening neemt. Uiteindelijk is het wel een heel groot bedrag voor één project, wanneer je bedenkt dat de som zelfs hoger ligt dan de totale steun aan alle Kortrijkse professionele kunstorganisaties.

Om advies werd niet gevraagd, noch van het Kunstenoverleg, noch van de Culturele Raad. En onze vertegenwoordiger bij vzw Stedelijke Musea komt ook uit de lucht gevallen. Een inhoudelijk of artistiek argument, dat de tegemoetkoming zou kunnen verantwoorden is niet terug te vinden.

Bovendien valt op te merken dat de internationale dimensie eraan wordt toegevoegd door een paar Waalse, Brusselse en Nederlandse kunstenaars bij de dertigtal Vlaamse te voegen.

Dat de stad voor zo’n bedrag steun verleent is niet onaanvaardbaar. Maar slechts op voorwaarde dat er een kwalitatieve overweging aan vooraf gaat, dat het op transparante wijze gebeurt en dat er aan objectieve criteria wordt voldaan. En liever niet zoals het nieuwe beleid er nu uit ziet: cadeaus uitdelen aan vrienden, maar besparen op de reguliere werking.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *