» Home » Standpunten » Een groene stad » Geen stortput in Aalbeke!
Een groene stad/ Geen categorie/ Standpunten

Geen stortput in Aalbeke!

vrachtwagenNa Rollegem hangt nu ook Aalbeke de zwarte vlaggen uit. En terecht. NV Bosschaert – gespecialiseerd in grond- en afbraakwerken– wil na het zomerverlof klei ontginnen in een groeve op de hoek van de Doomanstraat en Papeyeweg. Dat is op een steenworp van dakpannenfabriek van Wienerberger. Handig zou je denken. Dan kunnen ze de ontgonnen klei rechtstreeks van de put in de fabriek binnen rijden. Helaas. De klei is van een te lage kwaliteit om dakpannen van te bakken. Dat antwoordde NV Bosschaert op een vraag van Bart Caron tijdens het infomoment met de omwonenden op 1 juni. En eigenlijk weten ze nog niet waar ze de klei kunnen verkopen. Dat vinden wij vreemd.

Of niet? Uit de infoavond bleek duidelijk dat NV Bosschaert eigenlijk niet geïnteresseerd is in klei. Wat telt is de stortput die ontstaat als de klei ontgonnen is. De zaakvoerder had het tijdens de info-avond meermaals over ‘de stortput’, helemaal niet over de ontginning. Kijk even naar de timing. Voor de ontginning wordt 5 à 6 jaar aangegeven. Voor opvullen van de put 10 à 15 jaar. Dat duidt aan Bosschaert NV vooral een reserve, een buffer wil om restgrond kwijt te kunnen.

Twintig jaar verkeersoverlast?
Kleiontginning of stortput. Hoe dan ook, als men deze ontginning vergund, krijgt Aalbeke 20 jaar lang zwaar verkeer door haar straten. Vooral voor de verkeersafhandeling en de verkeersveiligheid in de Doomanstraat zijn de gevolgen dramatisch. Ook de leefbaarheid van de wijk Sterreberg wordt ermee verder op de proef gesteld.

Landschappelijke impact
De site waarvoor deze ontginningsaanvraag is ingediend behoort tot één van de mooiste landelijke hoekjes van Kortrijk. Rond ‘de stortput’ zouden hoge taluds worden aangelegd. Het stort zal je niet zien, maar het vergezicht dat er nu is zal ook verdwijnen. De site is niet ver afgelegen van LAR-Zuid. Stad Kortrijk gaf eerder al aan dat dat gebied niet mocht ontwikkeld worden als industriegebied. Omwille van – inderdaad – de landschappelijke waarde. Hopelijk houden ze in dit dossier een consequent beleid aan.

Groen Kortrijk legde een bezwaarschrift neer tegen het toekennen van een stedenbouwkundige vergunning. Daarmee waren we gelukkig niet alleen. De stad Kortrijk adviseert over de milieuvergunning. We hopen – en denken – dat ze een negatief advies zullen verstrekken. Maar de echte vraag is of het stadsbestuur zal kunnen – of willen – wegen op de provinciale deputatie. Want het is daar waar uiteindelijk de beslissing zal vallen. Wij volgen het voor u op.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *