• Een groene stad/ Geen categorie/ Ons programma

  Beloofde groene ruimte blijft grotendeels uit?

  bosrand

  Toen de stadscoalitie aankondigde om LAR zuid toch niet te behouden als open ruimte, werd daar snel bij gezegd dat er een hele boel compensatiegroen zou komen in ruil. De stadscoalitie tweette in die dagen: “Verzet LAR Zuid was nuttig: 46,5 ha nieuwe natuur/open ruimte in Kortrijk. Grootste operatie sedert stadsgroen Marionetten. Ism Natuurpunt.”

  Ook het gemeenschappelijke persbericht van de stad en Natuurpunt was duidelijk: “Voor de omzetting naar natuurgebied maakt de Stad prioritair Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUP’s) voor het volledige gebied van de Venning en de Kruiskouter.”

  Met Groen stellen we vast dat er van de beloofde 46 ha nieuwe groene ruimte op vandaag (januari 2016) 0 hectare gerealiseerd werd. Ook van de prioritair beloofde ruimtelijke uitvoeringsplannen is er niets in huis gekomen. Het dossier Ghellinck vormt de uitzondering en die plannen juichen we alvast toe.

  Read More

 • Een stad dicht bij de mensen/ Geen categorie/ Ons programma

  Het vliegveld in de regionale pers

  Hebben regiojournalisten het wel door? Ik bedoel waar ze over schrijven? Neem de regionale berichtgeving (HLN) van 19-06-2015 over het Vliegveld van Wevelgem-Kortrijk. Ze melden dat de schepenen van Kortrijk en Wevelgem voorstellen om tegen het einde van het jaar iets te doen aan de geluidsoverlast. Lijkt een positieve boodschap.
  De luchthavenchef reageert verbaasd, alsof ie (figuurlijk in zijn geval) uit de lucht valt.
  Kom zeg. Er is vorige week een openbaar onderzoek afgesloten om de milieuvergunning aan te passen. Deze moet het aantal lesvluchten (met de hinderlijke touch & go’s) sterk inperken omdat die zoveel overlast veroorzaken.
  Dat zou eigenlijk zeer breed moet gesteund worden, zeker door de gemeentebesturen van Kortrijk en Wevelgem. Omdat het in het belang van hun inwoners is, zonder dat het de taak van de luchthaven niet in het gedrang brengt, nl. zakenvluchten mogelijk maken.
  Maar nee, de schepenen hebben niet eens de moed om deze aanpassing van de milieuvergunning te steunen. Ze verkopen blabla over minder geluidsoverlast, terwijl de oplossing simpel is. Waarom ondersteunen ze die niet? Flauwekul verkopen, tot daar aan toe, maar dat de lokale pers dat klakkeloos overneemt zonder het kader te schetsen, zonder enige kritische vraag, is onbegrijpelijk. Sorry jongens, ik weet dat de krantenbazen van de populaire pers weinig op hebben met kwaliteitsjournalistiek, maar een beetje correcte info zou wel mogen, nietwaar.
  Of zoals iemand me schrijft: “Het is zo dat men opnieuw probeert om de burger te sussen met loze beloften… De metingen van het Vlaams Gewest tonen duidelijk aan dat de geluidsnormen overschreden worden … En ja, de luchthavencommandant bewijst nogmaals hoe hypocriet de directie is door te stellen ‘dat ze verrast zijn’, hoewel ze heel goed weten dat een aanpassing van de milieuvergunning op komst is en heel wat burgers hun geluidsterreur beu is.”
  Bart Caron
 • Een stad dicht bij de mensen/ Geen categorie/ Ons programma/ persbericht

  Auto te gast in Budastraat

  1. Tevredenheid

  Met Groen Kortrijk zijn we zeer tevreden met de opening van de nieuwe Budabrug. Dat is goed voor de stad en Overleie. Tijdens de opening op 30 januari brengen we aan het begin van de Budastraat 2 reuze verkeersborden aan. Het zijn de verkeersborden van de fietsstraat. We hopen dat de aanwezige beleidsmakers de Budastraat omdopen tot fietsstraat.

  DSC_0578

  1. Tevredenheid voor de fietsers

  De grootste winnaars van de opening van de Budabrug zijn de fietsers en voetgangers. De Overleiestraat – Budastraat – Leiestraat is voor veel fietsers uit Overleie, Heule, Heule-Watermolen, Sente en Kuurne het laatste stukje om met de fiets tot in het centrum te komen.

  We mogen niet vergeten dat in elke mogelijke creatie van een veilige fietsverbinding tussen het centrum en het noorden van de stad de Budabrug en Budastraat het finale stuk zullen zijn.

  1. Een Fietsstraat

  Groen Kortrijk vraagt aan de stadscoalitie om een fietsstraat in te richten in de Budastraat. Op die manier kiest de stad er voor om die invalsweg in de eerste plaats in te richten voor fietsers. Auto’s die van de noordkant de stad in willen hebben de Kluifrotonde, de Noordstraat en de brug aan het Albertpark. 1 van de 4 hoofdverbindingen aan de noordzijde mag voor ons de fietsers een prominente plek geven (dat is niet het zelfde als exclusief gebruik).

  Een fietsstraat is een straat waar fietsers de belangrijkste weggebruikers zijn, maar waar ook motorvoertuigen zijn toegestaan en waar er specifieke gedragsregels gelden ten aanzien van fietsers. Fietsers mogen de ganse breedte van de rijbaan (eenrichtingsverkeer) of de helft van de rijbaan langs de rechterzijde (tweerichtingsverkeer) gebruiken. Auto’s mogen de fietsers niet inhalen en de snelheid mag nooit hoger liggen dan 30 km/u.

  In tegenstelling tot de wegen die specifiek voorbehouden zijn voor fietsers (en voetgangers en ruiters, aangeduid met verkeersbord F99a), laat de fietsstraat auto’s toe. Het fietsverkeer geniet echter absolute voorrang en auto’s zijn er dus als het ware te gast. In tegenstelling tot erfzones blijven er voetpaden beschikbaar.

  Een fietsstraat wordt gesignaleerd met verkeersborden die het begin en het einde van de fietsstraat aanduiden.

  Een fietsstraat is goed voor de veiligheid van de fietsers, is goed voor de leefbaarheid van de inwoners en ook goed voor de handelaars die in de straat werken.

  1. Het bredere kader:

  In de loop van 2016 zal de stad Kortrijk een nieuw mobiliteitsplan ter goedkeuring naar de Gemeenteraad brengen. Als je ziet wat voor dynamiek er in Gent uit gaat van dat proces dan kunnen we daar in Kortrijk alleen maar heel erg jaloers op zijn.

  Omdat we vanuit Groen de stadscoalitie echt willen inspireren, werk Groen Kortrijk ook zelf aan een mobiliteitsplan. Vanaf vandaag tot aan de voorstelling van ons eigen alternatieve mobiliteitsplan zal Groen 10 concrete voorstellen doen die de ‘nieuwe manier van denken’ moeten symboliseren. Deze actie is de eerste.

   

   

   

 • Een groene stad/ Geen categorie/ Gemeenteraadsleden/ Ons programma

  It’s time to put you money where your mouth is

  logokortrijk-budgetKersvers gemeenteraadslid Matti Vandemaele doorploegde voor de eerste keer de cijfers van de stad. Dat naar aanleiding van de laatste gemeenteraad van 2014 die – zoals gewoonlijk – nagenoeg integraal geweid was aan de begroting. De Groenselredactie polste naar zijn bevindingen.

  Groensel: Een ferme boterham, die begroting. Kan je gemakkelijk je weg vinden in de documenten? Je gaf op een eerdere gemeenteraad aan dat zoiets niet weinig evident is.

  Matti: “Vijf maanden geleden deed ik ook tussenkomst over de centen van de stad. Ik ging er toen nog van uit dat mijn gevecht met de cijfers voornamelijk aan mijn eigen onervarenheid lag. Ondertussen heb ik een studiedag achter de rug, liet ik ‘experts’ meekijken, en heb ik er flink wat op gestudeerd, maar toch; Ik denk dat het niet helemaal aan die onervarenheid ligt. Het blijven vrij ontoegankelijke documenten voor een stad die open wil communiceren.”

  Groensel: Wat is dan het probleem?

  Matti: “Een enorm groot stuk van de middelen en dus van het beleid staat onder de rubriek ‘gelijkblijvend of overig’ beleid. Het stuk prioritair beleid, eigenlijk is dat beleid waarover de stadscoalitie wil verantwoording afleggen aan deze raad, is erg klein. Dat maakt het zeer moeilijk om de inspanningen voor thema’s die ons als Groene partij erg na aan het hart liggen -zoals de aanpak van de leegstand, de klimaatambities, de transitie naar de mobiliteit van de toekomst, de ruimtelijke ordening, hedendaags woonbeleid, de sociale inspanningen en ga zo maar door – volledig in beeld te krijgen. Maar het moet gezegd er wordt een inspanning gedaan door de stadscoalitie om de raadsleden een beetje te helpen. Laten we hopen dat de ze de inspanning aanhouden”

  Een duidelijke begroting voor klimaat ambities

  Groensel: De informatie over het prioritair beleid blijft erg algemeen, zei je. Kan je daar een voorbeeld van geven?”

  Matti: “Een goed voorbeeld is de informatie die we krijgen over het streven naar een klimaatvriendelijke stad. Dat is toch een doelstelling die de stad terecht naar voor schuift. Wel, daar vinden we voor 2,4 miljoen aan acties terug, onder de noemer ‘Kortrijk kimaatstad’. Maar wat voor acties zijn dat? Het eerste bedrag dat in die rubriek staat is 2,1 miljoen euro voor ‘wegen-activa in aanbouw’. Het zal wel aan mij liggen, maar als 90% van het budget voor ‘Kortrijk klimaatstad’ naar wegenbouw gaat, dan zijn we er nog niet. Het zal in elk geval duidelijker moeten worden dan het amalgaam dat in de begroting voorligt. Gelukkig wist schepen Herrewijn te vertellen dat de klimaatambities van de stad gedeeld worden door alle schepenen. Ik twijfel daar toch aan. Voor Schepen Lemaitre was de aankoop van 1 milieuvriendelijke wagen op een totaal budget van Parko van 7 miljoen euro al te veel gevraagd, want duurzaamheid mag vooral niet duur zijn. Zijn collega Schepen Maddens blijft klassiek verkavelen. Schepen Vandersteene schrapte het gratis openbaar vervoer voor scholieren. Voor schepen Byttebier zijn duurzame gunningscriteria vooral goedkoop. Een Schepen Scherpereel offert open ruimte die we kunnen vergroenen verder op… ga zo maar door. Voor elke stap die schepen Herrewijn zet richting duurzaam beleid -en we zijn hem erkentelijk voor – zetten zijn collega’s er twee achteruit. Je begrijpt: een integrale begroting rond Kortrijk Klimaatstad zou wat duidelijkheid kunnen brengen, maar dat ontbreekt.”

  Centen voor een fietsvriendelijke stad

  Groensel: Je stelde ook vragen rond de ambitie van het stadsbestuur om de meest fietsvriendelijke stad van Vlaanderen te worden. Wat geeft de stad uit aan fietsbeleid?

  Matti: “Met Groen ondersteunen we die ambitie voor de volle 100%. Maar het mag niet bij een slogan blijven. Dat gevoel krijg ik wel als ik de cijfers er naast leg. Uit het officiële budget kan ik het niet halen en ook de officieuze doelstellingennota 2015 brengt weinig duidelijkheid. De stadscoalitie geeft zelf aan dat ze 2,5 miljoen euro voorziet voor de ambitie ‘fietsstad Kortrijk’. Als ik dat vergelijk met de cijfers die ik vorige maand ontving na mijn schriftelijke vraag over de fietsambities en realisaties is dat al ruim 1 miljoen minder. Eigenaardig. Maar goed, ik zal me baseren op die 2,5 miljoen euro. Om dit cijfer in perspectief te plaatsen: het aandeel terreinen en gebouwen – lees vooral ondergrondse parkings, want fietsmeubilair zit hier niet in voor alle duidelijkheid – in het investeringsbudget van Parko bedraagt voor 2015 net geen 5 miljoen euro, het dubbele dus. Ik heb het raden naar de bedragen die nog ergens verstopt zitten in de begroting, naar de centen voor het aantrekken van auto’s naar de binnenstad staat zeker niet in verhouding met de ambities om van onze stad de meest fietsvriendelijke van Vlaanderen te maken.”

  Groensel: “Gaan we nu geen appelen met peren vergelijken?”

  Matti: “ Ik vrees van niet. Het toont aan dat de slogans nog altijd primeren op de harde cijfers. De stadscoalitie staat niet voor een omslag naar duurzame mobiliteit. Een ander voorbeeld: het bedrag dat wordt voorzien ‘ter stimulering van het openbaar vervoer’. Als we alles in rekening brengen, dus ook het informeren over bereikbaarheid, wordt er maar 66.000 euro voorzien. Dat is 75 keer minder centen dan voor autoparkings. De prioriteiten van de stadscoalitie zijn duidelijk. De shift naar meer fiets en openbaar vervoer en minder auto’s in de stad is verder af dan ooit. De weinige cijfers die er zijn liegen niet.”

  Groensel: “Het kan anders volgens Groen. Zie je budgettaire ruimte om dingen anders aan te pakken?”

  Matti: “Zeker. Het is spijtig om vast te stellen maar de stadscoalitie is geen ploeg, eerder een verstandshuwelijk. Elke partij van de meerderheid heeft zijn afgebakende bevoegdheden en doet daarin wat ze wil. Veel ruimte om dingen anders te doen is er in zo een huwelijk niet. Gevolg: een stad die stil staat, niet durft en dus ook niet verandert. Maar het kan ook anders. Vorige week stelden we een fietsverbinding voor die al bij al 115.000 euro zou kosten. Dat werd afgewimpeld omdat er geen budget voor was. Maar wat ontbreekt, is politieke wil. Als er ooit echt een ernstige inspanning zou komen rond fietsinfrastructuur en de omslag naar fiets en openbaar vervoer dan zullen we onze complimenten niet sparen.”

  Groensel: “Ik hoor je vooral zeggen: veel mooie woorden, maar ‘It’s time to put you money where your mouth is’…”

  Matti: “Inderdaad. En ik doe hier graag een belofte. Vanuit de Groen fractie zullen we het beleid niet afreken op intenties en veelvuldige aankondigingen maar wel op realisaties. Welke acties de stadscoalitie zal nemen, kunnen we overal lezen. Ze verzorgen hun communicatie zeer goed. Maar wat ons betreft doen die acties niet ter zake. Wij zullen het project van de stadscoalitie afrekenen op haar realisaties. Kunnen ze de stadsvlucht significant omkeren en de eventuele aangroei voldoende divers noemen? Zijn er na 6 jaar stadscoalitie minder dan 11.228 mensen in armoede? Zijn er niet alleen miljoenen geïnvesteerd in parkeerputten voor auto’s in de binnenstad maar ook in echte grote fietsinfrastructuur? Is de leegstand in de binnenstad afgenomen en ga zo maar door. Het zijn die criteria die wij zullen hanteren. De stadscoalitie zal straffer uit haar pijp moeten komen dan het gespin van enkele reclamejongens rond duurzaamheid, klimaat en mobiliteitsbeleid dat we vandaag zien. Kortrijk klimaatstad moet niet langer een communicatiestrategie zijn, het moet een echte doelstelling worden. En voor doelstellingen waarin we geloven voorzien we duidelijke budgetten, concrete acties en meetbare indicatoren. Zoals we al eerder beloofden: we zullen echte inspanningen van de stadscoalitie graag mee ondersteunen, ja als het nodig is willen we jullie zelfs met bloemen overladen.”

 • Democratie en overheid/ Een stad dicht bij de mensen/ Ons programma

  Spreekrecht voor Kortrijkzanen

  De fractie van Groen was de voorbije gemeenteraden heel actief. Zo werden  kritische tussenkomsten gedaan over de geplande ondergrondse parking Budaparking, over Heuleplaats, over GAS-boetes enz. Eén punt mag wat extra aandacht trekken, nl. de invoering van het spreekrecht voor inwoners op de gemeenteraad. Dat is goedgekeurd, na grondige verbeteringen die voorgesteld zijn door onze Groene raadsleden.

  Read More