• Bedachtzaam plannen/ Mobiliteit en verkeersveiligheid

  P Budabrug: mobiliteitsvisie zoek

  Er is nog geen half jaar verstreken of er wordt alweer een nieuwe parking ingehuldigd. P Budabrug ligt op het Buda-eiland, vlak aan de ophaalbrug. Nochtans liggen P Broeltorens en P Dam vlakbij. Groen uit scherpe kritiek op de mobiliteitskeuzes van de meerderheidspartijen.

  Alexandra Gjurova, bestuurder van agb Parko (Groen): “Deze parking toont opnieuw het gebrek aan mobiliteitsvisie bij de meerderheidspartijen. Parkings zuigen nu eenmaal verkeer aan. P Budabrug heeft haar in- en uitrit aan een ophaalbrug. Dus wanneer die brug open staat, zullen de auto’s dieper het eiland in moeten rijden alvorens ze die kunnen verlaten.”

  Read More

 • Bedachtzaam plannen

  Verkeersveilig maken Hoge Dreef mag wel van Geert Bourgeois

  Op de gemeenteraad van maart 2016 vroeg Groen aan de Kortrijkse schepen van mobiliteit om de verkeersveiligheid van de Hoge Dreef in Heule te verbeteren. Die straat is – zoals bekend – een erg gevaarlijke straat voor voetgangers en fietsers. De week voor de gemeenteraad voerde Groen nog samen met enkele buurtbewoners actie om aandacht te vragen voor het veiligheidsprobleem  in die straat.

  Read More

 • Bedachtzaam plannen/ Geen categorie

  Renovatieplan Kortrijk

  Op de gemeenteraad van maart 2016 ligt het renovatieplan van stad Kortrijk voor. Stad Kortrijk wil daarmee op het vlak van woonkwaliteit stijgen in de rangschikking van de 13 centrumsteden. Een aantal zaken waar de Groen fractie al lang voor pleit, zoals het begeleiden van Kortrijkzanen met renovatieplannen en het maken van een dakscan, zijn ook in het plan opgenomen. Toch heeft Groen Kortrijk nog een aantal waardevolle suggesties voor het renovatieplan.

  Read More

 • Bedachtzaam plannen/ Geen categorie

  Verkeersveiligheid, ook langs de Hoge Dreef

  Begin deze week was het weer prijs. Een fietser raakte gewond door een aanrijding met een automobilist in de Hoge Dreef in Heule. Heulenaars kennen de straat als de plek waar regelmatig wel eens een  auto in de gracht ligt. Tussen de Izegemsestraat en de spoorwegovergang aan de Zeger Van Heulestraat ligt quasi nergens een voetpad en het bestaande fietspad wordt door automobilisten gebruikt om de schokken van de kasseien te dempen. Nochtans is de straat een belangrijke verbinding voor zwakke weggebruikers tussen Heule en Heule-Watermolen. De straat wordt dagelijks ook gebruikt door veel scholieren (richting Spes Nostra/VTI Gullegem). Volgens onze inschatting is het een kwestie van tijd voor er een ernstig ongeval zal plaatsvinden.

  Read More

 • Bedachtzaam plannen/ Geen categorie

  Stadsatelier rond diversiteit

   

  Groen Kortrijk en Groen Kuurne nodigen je uit voor Zuurstof in de Stad.

  Wat?

  Zuurstof in de stad is een gratis stadsatelier dat Groen organiseert in Kortrijk. De editie van 2016 heeft als hoofdthema de brandend actuele culturele diversiteit.

  Prof. dr. Stijn Oosterlynck, hoofddocent stadssociologie aan de Universiteit Antwerpen, dompelt je onder in het thema culturele diversiteit en solidariteit.

  Aansluitend word je rondgeleid op de expo Water.War.

  Waar & wanneer?

  Het stadsatelier Zuurstof in de Stad gaat door op zaterdag 19 maart 2016 in de Budafabriek. De aanvang is voorzien om 9u30 en afronden doen we met een drankje om 12u.

  Programma:

  9u30: onthaal
  9u55: inleiding
  10u00: prof. dr. Stijn Oosterlinck over culturele diversiteit en solidariteit
  10u45: reactie vanuit het middenveld
  11u00: interactie met prof. dr. Stijn Oosterlinck
  11u30: rondleiding op expo Water.War
  12u00: drink

  Aanmelden kan via het facebookevenement (maar is zeker niet verplicht):
  https://www.facebook.com/events/959797577390835/

  Tot dan!

 • Bedachtzaam plannen/ Een groene stad/ Geen categorie

  Groen brengt fietskoerier naar Kortrijk

  Het versterken van de binnenstad als handelskern: het is een ambitie waar in onze gemeenteraad consensus over bestaat. De Kortrijkzaan heeft het uitrollen van een fietsbeleid zelf naar voor geschoven als dé prioriteit voor deze legislatuur. Daarnaast is het van het grootste belang dat we de leefkwaliteit van de binnenstad kunnen verhogen.

  Met het volgend voorstel willen we vanuit Groen deze drie ambities samen brengen in één voorstel. Hoe meer mensen we kunnen overtuigen om naar het centrum te komen (om te shoppen)met de fiets, hoe beter.

  Read More

 • Bedachtzaam plannen/ Geen categorie

  Zuurstof in de stad

  Groen Kortrijk en Groen Kuurne nodigen je uit voor Zuurstof in de Stad.

   

  Wat?

  Zuurstof in de stad is een stadsatelier dat Groen organiseert in Kortrijk. De editie van 2016 heeft als hoofdthema de brandend actuele culturele diversiteit.

  Prof. dr. Stijn Oosterlynck, hoofddocent stadssociologie aan de Universiteit Antwerpen, dompelt je onder in het thema culturele diversiteit en solidariteit.

  Aansluitend word je rondgeleid op de expo Water.War.

  Waar & wanneer?

  Het stadsatelier Zuurstof in de Stad gaat door op zaterdag 19 maart 2016 in de Budafabriek. De aanvang is voorzien om 9u30 en afronden doen we met een drankje om 12u.

  Programma:

  9u30: onthaal
  9u55: inleiding
  10u00: prof. dr. Stijn Oosterlynck over culturele diversiteit en solidariteit
  10u45: reactie vanuit het middenveld
  11u00: interactie met prof. dr. Stijn Oosterlynck
  11u30: rondleiding op expo Water.War
  12u00: drink

  Tot dan!

   

  Voor meer info:
  mail naar info@groenkortrijk.be
  of bel naar 0498 75 63 35

  Voor het evenement op de facebookpagina van Groen Kortrijk:
  https://www.facebook.com/events/959797577390835/?ref=3&ref_newsfeed_story_type=regular&feed_story_type=117&action_history=null

   

   

   

   

   

 • Bedachtzaam plannen/ Geen categorie

  Doortocht N43 Aalbeke

   

  Het centrum van Aalbeke werd mooi heraangelegd in het verleden. Helaas is die zelfde Plaats nog steeds het toneel van onnodig veel zwaar verkeer en is er een kluwen aan snelheidswijzigingen van en naar het centrum van Aalbeke. Bovendien ligt er één van de kortste zones dertig van het land (amper 100 meter). Dat is onduidelijk voor de chauffeurs en komt de leefbaarheid van de Plaats absoluut niet ten goede. Daarnaast is er heel wat straatmeubilair (paaltjes en fietsrekken) gesneuveld door o.a. wildparkerende chauffeurs. Sommige chauffeurs van vracht- of bestelwagens parkeren schaamteloos op voet- en fietspaden. Er wordt heel zelden opgetreden tegen deze overtredingen.

  Read More

 • Bedachtzaam plannen/ Een groene stad/ Geen categorie

  Heraanleg Leieboorden: de groene accenten

  Groen is verheugd dat de oude Leieboorden in het hart van Kortrijk de nodige aandacht krijgen. Sommige herinneren zich misschien nog dat Groen 15 jaar gelden ieder jaar een barbecue hield aan de Handboogstraat om aandacht te vragen voor de herwaardering van de pleinen en de Leieboorden. De plannen die nu voorliggen zien er goed uit: het contact met het water wordt hersteld. Dit wordt een bijkomende troef voor onze stad.

  “Groen maakt wel enkele kanttekeningen,” zegt gemeenteraadslid Cathy Matthieu. “Dat de Handboogstraat een woonerf wordt, is positief. Er zal dus maar beperkte circulatie mogelijk zijn. Daarbij is het ook goed dat de parkeerplaatsen ruimte maken voor gezellige terrasjes, zit- en speelruimte. Dat komt de handelaars zeker ten goede.”

  Read More

 • Bedachtzaam plannen/ Een groene stad/ Geen categorie

  Vier Valentrein met Groen

  Maandagmorgen bedankte Groen Kortrijk 1000 keer de trein- en busreizigers. Dit deden ze met een ludieke Valentrein actie.

  “Niemand ontkent dat mobiliteit in de centrumsteden dichtslibt. Steden lijken onbereikbaar te worden en structurele oplossingen laten op zich wachten,” aan het woord is Groen Kortrijk ondervoorzitter Alexandra Gjurova. “Uit cijfermateriaal van de stadsmonitor blijkt dat slechts 19,9% van de Kortrijkzanen zich met de het openbaar vervoer naar school of naar het werk verplaatst. Daarmee zit Kortrijk klimaatstad toch flink onder het gemiddelde van de 13 centrumsteden.”

  Read More

 • Bedachtzaam plannen/ Een groene stad/ Geen categorie

  Sloop huis Kasteelkaai: hoog tijd voor visie op erfgoed

  Een sloopvergunning werd aangevraagd voor het hoekhuis Kasteelkaai- Belfaststraat dat op vermeld staat op de inventaris van het bouwkundig erfgoed[1]. Er zou een appartementsgebouw komen.

   

   

  Het pand vormt een eenheid met de andere woningen met dezelfde typologie in de Belfaststraat 6, 8, 10, 12, 14, (die ook allemaal op de inventaris van het waardevol bouwkundig erfgoed staan), bakstenen huizen verfraaid met gecementeerde en natuursteenelementen. Het merendeel dateert van het interbellum. Het hoekhuis is een ontwerp van architect P.Audiens[2].

  Als motivatie om het huis af te breken stelt de bouwheer dat het huis paalt aan een (lelijke) wachtgevel van een appartementsgebouw van acht verdiepingen. Dat is een foute redenering: het is het niet de woning, maar het appartementsgebouw dat uit de eenheid springt en de lijn van de huizen in de Belfaststraat doorbreekt. Het appartementsgebouw dat ernaast staat, is pas een vloek. Dat had nooit mogen gebouwd worden. Immers, dit stadsgedeelte (Belfaststraat, Beheerstraat) vormt een bouwkundig geheel met gelijkvormige huizen qua stijl dat men zou moeten vrijwaren. Het bepaalt de identiteit van deze buurt. Het is een mooi architecturaal ensemble dat zo typerend is voor een straat uit het interbellum. Men mag de erfgoedwaarde nooit alleen afwegen aan het gebouw alleen, maar ook aan de omgeving, en vooral de aanpalende gebouwen en het straatbeeld.

  Als groene partij verdedigen we zeker de herbestemming van gronden en gebouwen binnen de stadsring. Wij pleiten voor verdichting en herwaardering van de stadskern. Voor ons is het ook belangrijk dat je mooie oude panden moet kunnen vrijwaren. De historische diversiteit is een verrijking voor de stad. Het verhoogt de architecturale kwaliteit. Men merkt dikwijls dat een herbestemming van oudere monumenten tot een nieuwe evolutie leidt in de stadscultuur. De trend om vernieuwing samen met historiciteit te ontwikkelen vindt men terug in de interessante Europese steden. Ook in Kortrijk worden de bezoekers aangetrokken door panden met een verhaal, panden die een nieuwe functie krijgen. Denk aan de horeca en aan mode.

  Een herwaardering van de Kasteelkaai en de Belfaststraat zou een meerwaarde voor onze stad zijn. Er zijn alvast twee cafés gevestigd in de nummers 4 en 5. Waarom niet een paar parkeerplaatsen en een bushokje omtoveren tot gezellig plaatsje met een boom en terrasjes.

  Recent, in juni, kaartte Groen een soortgelijk probleem aan, nl. de panden in de Rijselsestraat. Ook deze keer zullen we een bezwaarschrift indienen. Het openbaar onderzoek loopt nog tot 8 september.

  Is het niet dringend tijd dat de stad Kortrijk een visie gaat ontwikkelen over haar bouwkundig erfgoed ? En dat niet alleen voor de beschermde panden maar ook voor deze die op de inventaris van het waardevol bouwkundig erfgoed staan. Is het niet hoog tijd om na te denken over ensembles, over straten en zelfs wijken? Stop de herhaalde discussie over elk pand afzonderlijk, maar ontwikkel een visie voor de hele stad. Dan weten bouwheren en promotoren ook waar ze aan toe zijn. En schakel daarbij specialisten in bouwkundig erfgoed in. Die zijn er voldoende in Kortrijk.

  Cathy Matthieu
  gemeenteraadslid

  [1]

  Vastegesteld inventaris onroerend erfgoed = https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/59823

  [2]

  1. Audiens*, die ook twee woningen aan de IJzerkaai ontwierp, die eveneens op de lijst onroerend erfgoed staan.

   

  Hoe het anders kan: de betonnen wachtgevel verrijken met een groene gevel. Naast de isolatie heeft zo’n gevel een esthetische en een ecologische waarde. De Kasteelkaai opwaarderen tot een pleintje met terrasjes aan de Leie

   

  Het Nieuwsblad 20/8/2015

  Het nieuwsblad 11/07/2015

  Het Laatste Nieuws 24/2/2015

  Ook op WTV

  Het Nieuwsblad 19/11/2015

  persbericht Stad Kortrijk 3/5/2016

 • Bedachtzaam plannen/ Een groene stad/ Geen categorie

  Meer lef stad voor waarmaken ambitie

  Groen merkt dat de stad nu echt een inspanning doet om de rapportage van de jaarrekening meer begrijpbaar en bruikbaar te maken voor de gemeenteraadsleden. Lees hieronder de belangrijkste bemerkingen vanuit Groen over de prestaties van de stad in 2014.

   

  Investeringen

  De werkelijke realisatie van 22 miljoen euro is volgens Groen erg weinig. Er gebeuren wel een paar nieuwe en toffe dingen, maar een echte transitie is niet op til.

  Het gebrek aan grote investeringen is een constante in de eerste 2 jaar. Belangrijke budgetten blijven ongebruikt. Zo werd slechts 5% van wat voorzien is voor Klimaatstad gebruikt. Ook de investerinsbudgetten voor fietspaden werden maar voor 10% benut. Bovendien is slechts € 130 000 van de voorziene 1,7 miljoen euro gebruikt voor parken, groen en natuurgebied.

  Na de zachte ambities die de stadscoalitie heeft aangekondigd, wacht Kortrijk nu nog op die grote investeringen, de echte stappen vooruit.

   

  De echte indicatoren

  De Groen fractie stelt vast dat de cijfers van kinderarmoede significant beter worden. Een pluim op de hoed van de stadscoalitie mag zeker.

  De cijfers van leegstand geven daarentegen nog geen vooruitgang weer. Twee jaar beleid met offers zoals shoppingzondagen en projecten zoals Kortrijk Zaait blijft het wachten op beterschap. De budgetten om dat probleem te verhelpen blijven helaas deels onbenut.

  De transitie van autostad naar fietsstad blijft ook hangen. Fietsers, voetgangers en gebruikers van openbaar vervoer blijven in Kortrijk op hun honger zitten. Zo blijkt ook uit twitteruitspraken van de schepen van economie, Rudolf Scherpereel: “In de Budastraat komt er nooit een fietsstraat. De handelaars hebben al genoeg geleden.” Als het college vertrekt van een ingesteldheid dat ieder voorstel pro fiets een maatregel is tegen de handel, dan is alles daarmee ook gezegd. Toch opmerkelijk dat de Kortrijkzaan zelf i.k.v. Kortrijk Spreekt een nieuwe mobiliteitsvisie op nummer één zet!

  Ook wat vergroening betreft, hebben we dit jaar weinig grote realisaties gezien. Met Ghellinck (dat is het park dat ontwikkeld wordt in Bissegem als compensatie voor de aanleg van LAR Zuid) is een eerste stap gezet, maar we zullen geen Klimaatstad worden met kleine realisaties.

   

  Besluit

  Gemeenteraadslid Matti Vandemaele besluit: “De financiële vertaling van de ambitites van de stadscoalitie kunnen niet overtuigen. Er gebeuren toffe dingen en er zijn punten waar we op vooruitgaan. Maar keuzes die op papier zijn uitgezet, moeten nu in de praktijk worden omgezet. Daarvoor zal de stadscoalitie toch meer lef en durf moeten hebben. Het blijft dus wachten op de grote stap vooruit.”

 • Bedachtzaam plannen/ Geen categorie

  Belgacom site

  Groen gemeenteraadslid Cathy Matthieu ging te luister op de persontmoeting van woensdag 1 juli in het parkoffice omtrent de plannen voor de “Belgacomsite”. Het SOK (stadontwikkelingsbedrijf Kortrijk), in samenwerking met awg architecten (Bob van Reeth) en projectontwikkelaar Project² zullen gans het bouwblok ontwikkelen. Stefaan De Clerck was aanwezig als voorzitter van Belgacom – Proximus. Het gebouw wordt nu officieel verkocht. Vanaf 2017 zal de ontwikkeling kunnen beginnen.

   

  Het is merkwaardig als je denkt dat gans het Belgacom gebouw nodig was om de telefonie en telegrafie van Kortrijk te verzekeren. Het gebouw is nu al een paar jaar “leeggemaakt” en alle digitale technologie met glasvezels zal nu hoogstens 200m² innemen en dit in een mooi  gebouwtje aan de Spoorweglaan  die de symbolische naam Atropos draagt.

  Het binnenstedelijk woonproject  (Tuinstraat – Vlasmarkt – Doorniksewijk – Spoorweglaan) wordt een nieuw stadsgedeelte met verschillende gebouwen van verschillende hoogte, een groot plein in het centrum van de gebouwen, groen ingevuld. Deze gecreëerde open ruimte wordt een park dat toegankelijk zal zijn via verschillenden doorgangen.

  Cathy Matthieu (gemeenteraadslid Groen):   “Ik was zeer aangenaam verast door wat het architectenbureau projecteerde, vooral de schaal van de gebouwen mikt op integratie tussen de bestaande panden, het Belgacom gebouw van 1947 wordt geherwaardeerd en zal zijn stadsbepalend zicht behouden. Dit is een schoolvoorbeeld van wat we beogen voor verlaten sites in de binnenstad: wederbestemming van ruimte en gebouwen, integratie in de kern van de stad, architecturaal kwalitatieve leefomgeving, groene ontmoetingsplaatsen”.

  David Wemel (vertegenwoordiger voor Groen binnen het SOK): “Het SOK speelt een belangrijke rol om de stadskern te herwaarderen door woonmogelijkheden aantrekkelijk te maken.”

 • Bedachtzaam plannen/ Een stad dicht bij de mensen/ Geen categorie

  Paalkamperen, een schot in de roos

  kampeerautoterrein

  De mobilhome kampeerparking op Parking Buda is een schot in de roos. Voor kleinschalige kampeerinitiatieven is er in onze stad duidelijk een markt. Helaas is het opzetten van een kleinschalige camping een heel pak moeilijker, voornamelijk door de strenge regels. Toch is er één manier om kleinschalig kamperen te organiseren: het paalkamperen of bivakzones.

  Op de site van het Agentschap natuur en bos kan je volgende omschrijving lezen: Vrij kamperen in een bos of natuurgebied is eigenlijk verboden, maar sinds februari 2009 mag je kamperen in aangeduide bivakzones. Een bivakzone is een zone in een straal van 10 meter rond een paal of waterpomp voor maximum 3 tentjes.
  Ieder tentje mag maximaal 48 uur in de zonbivakzonee blijven staan en de capaciteit van de zone is beperkt tot maximum 10 personen. Voorzieningen zijn tot een minimum beperkt, soms is er een waterpomp, een vuurkorf, een composttoilet… Dit maakt de natuurbeleving maximaal met een minimale ecologische voetafdruk. Gebruikmaken van dit aanbod is gratis. (meer info kan je hier vinden: www.bivakzone.be). In feite komt het neer op reglementair ‘wildkamperen’.

  In West-Vlaanderen is er op dit moment nog geen enkele bivakzone, de provincies Oost-Vlaanderen, Antwerpen en Vlaams-Brabant hebben wel al van die zones. Hoewel de zones bedoeld zijn om te worden ingericht en we er van die soort heel erg weinig hebben in onze stad zijn er misschien toch enkele mogelijkheden.

   

  Onze Groene fractie heeft een paar locaties in gedachten: langs de Leie in Marke of aan de Libelle, ook in Marke.

  Daarnaast zou het fijn zijn moest de stad ook eens bekijken of het misschien mogelijk zou zijn om dichter bij het centrum ook een kleinschalig kampeerinitiatief op te zetten (kortstondig met een aantal tentjes te kunnen kamperen). Dat zou het best gekoppeld worden aan bestaande infrastructuur zoals bvb de Jeugdherberg, De Warande, . Afhankelijk van de service die geboden kan worden kan er al dan niet een bijdrage gevraagd worden.

  Onze stad heeft alvast genoeg te bieden. Onze fractie is alvast fan van vrij kamperen in een landelijk deel van onze stad en van kleinschalig (gefaciliteerd en dus betalend) kamperen dichter tegen het stadscentrum. Kortrijk heeft genoeg te bieden.

 • Bedachtzaam plannen/ Een groene stad/ Geen categorie

  Een groene blik op jaarverslag Parko

  Groen heeft het kersverse jaarverslag van de Parko doorgelicht en ziet enkele positieve punten, maar ook enkele werkpunten.

  Reinvest

  De positieve punten:

  1. Zoals we eerder al zeiden is Groen een voorstander van een gerichte uitrol van shop and go. Zeker als de plaatsen voor Shop&Go echt gelegen zijn aan winkels (bakker, slager …) of diensten (post, bank, mutualiteit…) waar mensen snel binnen en buiten zijn. Maar niet zoals nu, een beetje te ongericht.
  2. De extra parkeerplaatsen aan de Leie maken het een echte pleisterplaats voor campers. Het is echt een aanwinst voor de stad.
  3. De digitalisering en online-betaal-toepassingen en de stevige vormingsinspanningen voor het personeel zijn zeker lovenswaardig.
  4. Over de creatie van een alternatieve tijdelijke parking ‘Haven’ hebben we de loftrompet al eerde bovengehaald.

  De werkpunten:

  1. Groen blijft zich zorgen maken over de ongebreidelde bouwwoede van Parko.
   • De cijfers van Parking Veemarkt tonen eens te meer aan dat het onzinnig is om miljoenen euro’s belastingsgeld te pompen in een onnodige parking (ook al is het een buurtparking). Op 100 meter van de Houtmarkt staat een andere parking van Parko leeg.
   • Helaas kunnen we aan het project Houtmarkt niets meer veranderen. Het enige wat we nu nog kunnen doen is vragen aan de stad om bovengronds in de omgeving versneld parkeerplekken af te bouwen. Vooral de Groeningelaan komt dan in het vizier. Daar een groene inkleuring aangegeven is goed voor de buurt en verlengd het groen lint dat zal ontstaan door de vergroening van de Houtmarkt (ook al was dat laatste mogelijk zonder parking).
   • Voor parking Buda, lijkt het ons logisch dat de parkeerplaatsen op den Dam afgebouwd worden ten voordele van ook daar extra groen. De vele senioren in de buurt zullen de stad daarvoor dankbaar zijn.
  2. Een andere doelgroep waar we toch meer aandacht voor willen vragen is de personen met een verminderde mobiliteit. We krijgen veel signalen dat het voor hen onmogelijk is om te parkeren onder de grond (ze kunnen vaak niet aan de ticketverdelers om binnen te rijden, de parkeervakken zijn te klein…) Ook bovengronds is het voor hen vaak erg problematisch. Veelal is er ook daar te weinig restruimte rond het parkeervak om vlot in en uit de auto te geraken. Onze fractie hoopt volgend jaar in het jaarverslag alvast een groter aandeel te lezen wat deze problematiek betreft. We zullen op de raad van Bestuur van Parko alvast voorstellen om het aantal voorbehouden bovengrondse plekken voor deze doelgroep gevoelig te verhogen. De adviesraad voor personen met een beperking kan hier een goeie partner in zijn.
  3. Wat het fietsparkeren betreft missen we vanuit onze fractie een globale visie en een plan van aanpak. We hebben het gevoeld dat er vertrokken wordt vanuit opportuniteiten (parking Buda bvb), eerder dan vanuit de noden. We willen dus pleiten voor een grotere planmatigheid in het aanpakken van deze uitdaging. Daarnaast denken we dat een stad die fietsstad wil worden verder moet gaan dan een verhouding  1,8/100 (€124.564,61 op €6.778.113,00). Afgerond gaat er in onze stad dus voor elke euro die we investeren in fietsparkeren bijna 50 euro naar autoparkeren. Werk aan de winkel dus.
  4. Een laatste punt dat we hier willen aankaarten zijn de plannen met parking De Kien. Volgens onze visie op parkeerbeleid waarbij we streven naar minder auto’s meer onder de grond en het bovengronds parkeren binnen de R36 willen voorbehouden aan inwoners en minder mobiele mensen past dit niet. Binnen de R36 is er volgens ons enkel plaats voor ondergrondse parkings voor zover de in- en uitrit grenst aan de R36. In die zin zijn we wel te vinden voor de parking aan het station maar kunnen we dus niet akkoord gaan met een ondergrondse parking aan de Kien.  Volgens ons moet een goed stedelijk beleid niet enkel oog hebben voor opportuniteiten maar vooral zelf een ambitie formuleren en zelf de regisseur zijn. Een oefening die zich in die zin in de hele binnenstad opdringt, is het matchen van de verharde ondergrond die aanwezig is in de binnenstad (bij particulier, bij bedrijven, bij openbare diensten…) en die vrijstaat wanneer er bepaalde parkeernoden zijn. Daar valt misschien geen geld mee te verdienen maar het zou de leef- en werk kwaliteit van de inwoners van onze stad wel ten goede komen.

  Het integraal jaarverslag AGB PARKO 2014 vind je hier.

 • Bedachtzaam plannen/ Een stad dicht bij de mensen/ Geen categorie

  Vernieuwing Broelmuseum – aanpak Buda. Inhoudelijke vernieuwing, bestuurlijke farce

  Eindelijk, de kogel is door de kerk, er is een nieuwe richting uitgezet voor het Kortrijkse Broelmuseum op de Broelkaai. Dat het geen museum meer zal zijn, was al bekend, maar nu komt ook een inhoudelijke invulling.

  Dit voorstel zit inhoudelijk goed in elkaar. In het voormalige museum komen tentoonstellingen van hedendaagse beeldende kunsten, een co-workingplek, een gemeenschappelijke onthaal- en ticketbalie voor zes organisaties, de presentatie van kleine presentaties… En er komt een koffiebar en zomerbar in Oranjerie en tuin. Het zijn positieve ontwikkelingen die in de lijn liggen van wat wij altijd hebben gezegd. Dat er een nieuwe vzw komt die de overkoepelende werking inhoudelijk aanstuurt, is eveneens toe te juichen.

  Echter, de exploitatie van de gebouwen op het eiland komt in handen van AGB SOK, die dus naast de fuifzaal op Kortrijk Weide, plots beheerder wordt van culturele en jeugdinfrastructuur. Dat vindt Groen geen goede evolutie. Het lijkt een vereenvoudiging, maar het is totaal onlogisch. Het SOK staat in voor stadsvernieuwing, bouwprojecten van woningen e.d. en heeft intern niet de expertise voor jeugd en cultuur. Daarenboven is er geen enkele garantie gegeven dat de cultuurwereld zal betrokken worden bij het beheer.

  Bijzonder onduidelijk is de mysterieuze omschrijving van een ‘Conceptstore’ van Designregio Kortrijk, Voka West-Vlaanderen en de stad Kortrijk. Bedrijven zijn welkom, maar zeker in kader van creatieve economie, maar zinnen als de zin hierna spuien meer mist dan helderheid: “in co-creatie met regionale bedrijven, ontwerpers en bewoners wordt samen een belevingsruimte gecreëerd die Kortrijk ademt en bezoekers laat kennismaken met een creatieve en innovatieve stad.” Er staat nog meer blablabla in de nota. Er wordt gesproken over nieuwe vaarroutes, het opschalen van een eiland naar een archipel en de uitbouw van een krachtige vuurtoren. Ik zou literaire probeersels aan echte auteurs overlaten.

  Daarenboven was de raad van bestuur van de stedelijke musea niet eens op de hoogte. De burgerparticipatie in Kortrijk, vorm gegeven in’Kortrijk Spreekt’, reikt niet ver…

  Niettemin, als signaal naar de artistieke organisaties die tegen 1 oktober een subsidiedossier moeten indienen bij de minister van Cultuur (in het kader van het Kunstendecreet) kan dit tellen. De stad profileert zich krachtig en dat signaal kan bij de minister alleen versterkend overkomen.