• Mobiliteit en verkeersveiligheid/ Welzijn en zorg

  Fietsen zonder leeftijd

  Elektrische fietsriksja’s om ouderen die zelf niet meer kunnen fietsen toch nog de ‘wind in de haren’ te laten voelen. Kan banaal klinken, maar het project, waarbij ouderen in de stad worden rondgereden, kent een enorm succes in ondertussen 35 landen en 64 steden. Het project komt overgewaaid uit Denemarken en werd in Vlaanderen opgepikt door groene Schepenen en OCMW-voorzitters in een aantal Antwerpse gemeenten en districten. “Het project zal binnenkort ook in Kortrijk worden gelanceerd,” laat OCMW-raadslid David Wemel weten.

  Read More

 • Armoede/ Een stad dicht bij de mensen/ Welzijn en zorg/ Wonen

  Praktijktesten huurdiscriminatie

  Een dak boven je hoofd is niet alleen een mensenrecht (artikel 25 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens), het staat ook in de Belgische Grondwet (artikel 23) en in de Vlaamse Wooncode (artikel 3). Menswaardig wonen is dus een recht waar iedereen het over eens is. Alleen blijkt het niet eenvoudig om dit recht in de praktijk te brengen. De armoedebarometer van de Decenniumdoelstellingen was eerder deze maand erg duidelijk: de wooncrisis neemt nog toe.

  Read More

 • Een stad dicht bij de mensen/ Welzijn en zorg/ Wonen

  Een dag in de Woonclub met David

  David Wemel draaide een halve dag mee in de Woonclub in Kortrijk. “Zonder dak boven je hoofd vallen is het ergste wat je kan overkomen. Gelukkig zijn er initiatieven zoals de Woonclub die mensen helpen.”

  Als OCMW-raadslid kreeg David de kans om een inleefervaring op te doen in het kader van de internationale verzetdag tegen armoede. Het thema van deze verzetdag is dit jaar wonen. Omdat wonen een basisbehoefte is.

  Read More

 • Nieuws/ Welzijn en zorg

  OCMW laat factuur site Gheysen oplopen

  Op donderdag 19 mei werd op de OCMW-raad gestemd over de gunning van de werken voor site Gheysen. Dat is het pand dat het OCMW recent kocht om er een kinderopvang, kantoren voor het zorgbedrijf en een volksrestaurant in onder te brengen. De goedkoopste offerte ligt meer dan 15% hoger dan het geraamde budget. Groen maakt zich zorgen over de oplopende factuur en vraagt om de gunning uit te stellen. De meerderheid gaat niet in op dat voorstel.

  Read More

 • Welzijn en zorg

  Platform Werk Wachtlijsten Weg

  Platform Werk Wachtlijsten Weg is een oudervereniging die zich inzet om de 22.0000 plaatsen die broodnodig zijn in de gehandicaptensector te kunnen realiseren. Groen Kortrijk ondersteunt deze oproep en wil deze oudervereniging even in de spotlights plaatsen. Tevens hebben ze een tripelbier Wachter op de markt gebracht (Alvo assortiment). Het is zeer zeker een heel lekker bier, maar er zit ook een heel speciaal verhaal achter. Een sociaal verhaal, of liever een sociaal doel dat Groen Kortrijk graag wil ondersteunen.

  www.pwww.be

 • Diverse samenleving/ Meer samen doen/ Welzijn en zorg

  Tussen wanhoop en perspectief voor mensen met een handicap

  Groen Nationaal zet zich in de komende verkiezingen uitgesproken in voor het thema: Wachtlijsten in de sector personen met een handicap. Ook Groen Kortrijk neemt dit thema op in haar plannen voor de komende legislatuur. We volgen de actualiteit nauwkeurig in nauw contact met het werkveld en ervaringsdeskundigen uit het Kortrijkse o.a. ouders, directies, grootouders, deskundigen en verantwoordelijke politici.

  Read More

 • Democratie en overheid/ Een stad dicht bij de mensen/ Welzijn en zorg

  Stemmen in woonzorgcentra binnenkort in Kortrijk?

  De stad Kortrijk staat in voor het inrichten van de stembureaus ter gelegenheid van de verkiezingen en vervult hiermee een aanzienlijke en omvangrijke taak in ons democratisch bestel. Het is belangrijk dat iedere stemgerechtigde burger zijn stem effectief kan uitbrengen.

  De ouderen, met name zij die in een woon- en zorgcentrum verblijven, vragen hierbij een bijzondere aandacht. De mogelijkheid om met volmacht te stemmen of gepast vervoer te zoeken naar het stembureau maakt de ouderen afhankelijk van derden. Dikwijls zouden zij voor zulke belangrijke kwesties autonoom willen zijn.

  Read More

 • Diverse samenleving/ Een stad dicht bij de mensen/ persbericht/ Welzijn en zorg

  Groen vraagt aandacht voor gender in teksten OCMW

  Groen vraagt aandacht voor gender in teksten OCMW

  “Als nieuw OCMW raadslid in Kortrijk, vroeg ik bij aanvang van mijn mandaat het huishoudelijk reglement op. Toen al viel me op dat, wanneer er verwezen werd naar de voorzitter, de secretaris en de financieel beheerder, er steeds verwezen werd naar ‘hij’. Bij het voorbereiden van de volgende raadszitting viel het me opnieuw op. In het huishoudelijk reglement van een kinderopvanginitiatief dit keer. Blijkbaar zijn alle kindjes in Kortrijk jongentjes. Ik dacht dat genderneutraliteit in beleidsteksten vanzelfsprekend was, maar blijkbaar is dat niet zo.” Aan het woord is David Wemel, kersvers OCMW raadslid voor Groen in Kortrijk.

  Genderneutraal schrijven betekent dat je niet steeds de mannelijke vorm gebruikt om te verwijzen naar personen. Onze samenleving draagt de gelijke behandeling van man en vrouw hoog in het vaandel. Ik Kortrijk kijken we trouwens al lang niet meer vreemd op van een vrouwelijke voorzitter of secretaris van het OCMW.

  Er bestaan een aantal eenvoudige truukjes om dit in teksten op te lossen, zonder dat je daarom de tekst minder leesbaar maakt. Een korte zoektocht op het internet levert al meteen tal van nuttige tips op.

  David Wemel zal het punt alvast aankaarten op de OCMW raad van 22 januari.

   

  Meer info:

  David Wemel

  David.wemel@groen.be

  0479/68.53.22

 • Armoede/ Economie/ Een stad dicht bij de mensen/ Welzijn en zorg

  Oplaadautomaat budgetmeter langer open

  Begin 2013 stelde Groen voor om mensen die gebruik maken van een budgetmeter voor electriciteit en/of aardgas de kans te geven om dit ook na 17u. ’s avonds te doen. Er zijn immers steeds meer werkende mensen in armoede die niet tijdig in Eandis of het Sociaal Huis geraken. Sinds kort is dit in het Eandis-klantenkantoor elke weekdag mogelijk van 8u tot 20u. Ook in het Sociaal Huis zelf en in het Lokaal Dienstencentrum ’t Cirkant in Marke kan de kaart opgeladen worden. Voor meer info over betaalautomaten en budgetmeters verwijzen we naar de website www.eandis.be

 • Bedachtzaam plannen/ Belastingen/ Gezondheid/ Sport/ Welzijn en zorg

  Kortrijkse zwembaden

  Hoewel er in Plan Nieuw Kortrijk amper sprake van is, zijn de ambitie en de ruwe plannen er reeds om zwembaden Mimosa en Magdalena te sluiten en een nieuw zwembad op te trekken. Deze zou komen op Kortrijk Weide. De stadscoalitie wil daar immers een aantrekkelijke plek van maken. Wanneer het zwembad er zou komen en hoe het eruit zal zien blijft vaag. Groen Kortrijk is zeker te vinden voor een masterplan zwembaden, mits er aan een aantal voorwaarden wordt voldaan.

  Vooreerst is Groen Kortrijk bezorgd om de scholen die gaan zwemmen in Mimosa en Magdalena. Voor de leerlingen die naar Magdalena gaan, verandert er niet veel. De locatie van het geplande zwembad is immers niet ver verwijderd van waar het Magdalenazwembad ligt. Voor de leerlingen die gaan zwemmen in Mimosa is er wel een probleem. Opdat ook die scholen zwemlessen kunnen garanderen vraagt Groen Kortrijk voor hen een voorkeursbehandeling. Zo kunnen zwemlessen worden ingepland in de lesroosters en verliezen de leerlingen de het privilege niet om te leren zwemmen. In overleg met de stad dient ook het vervoer van en naar het zwembad worden geregeld.

  Read More

 • Een jong Kortrijk/ Kunst en cultuur/ Welzijn en zorg/ Wonen

  Magneet trekt aan

  Leegstand in de stad, een probleem waar dikwijls met moeite een oplossing voor wordt gevonden, als er al naar wordt gezocht. Het brengt een hoop nadelen met zich mee: de buurt verloedert, criminaliteit wordt aangezogen, sociale cohesie verslapt… Hoe kan men leegstand op een creatieve manier aanpakken én tegelijk een boeiende dynamiek creëren?

  Op die vraag biedt De Magneet een vindingrijk antwoord. De Magneet omschrijft zichzelf als een experimentele vrijstaat, een collectief van creatieve bedrijfjes. De ingerediënten? Een leegstaand pand en een handjevol artistiekelingen. Een twintigtal bedrijfjes zoals Sparks-efx vestigen zich gedurende een bepaalde periode in de vroegere koffiebranderij Bruynooghe in de Minister Liebaertlaan om daar hun atelier te grondvesten.

  De 26ste  juni ging de kickoff door en gedurende zes maanden tot ongeveer een jaar mag de Magneet de koffiebranderij blijven bezetten. Meteen bouwden de bezetters een levendige werkplek waar mensen experimenteren, elkaar ontmoeten en ideeën uitwisselen.

  De Magneet draait een kleine 5 maand. Samenwerking en kruisbestuiving vieren er hoogtij. Op gezette tijden organiseert de vrijstaat ook publieksmomenten en gooit de deuren open voor alle nieuwsgierigen. Diverse activiteiten werden reeds op poten gezet. Zo lokten VAART -met expo’s en performance, Repaircafé en een workshopnamiddag al heel wat publiek. Er is zelfs een heuse indoor kerstmarkt ‘Kortrmarkt’ op komst. De opzet om een dynamische werkplek uit te bouwen die goed bereikbaar is en die open ruimte voorziet is meer dan geslaagd.

  De tijdelijke invulling die aan de leegstaande koffiebranderij wordt gegeven is een good practice van hoe leegstand kan worden aangepakt. Bovendien maakt zo’n initiatief de stad rijker en brengt leven in de buurt. Kortom, een concept waar de stadscoalitie meer op moet inzetten om Kortrijk te doen bruisen.

 • Armoede/ Een jong Kortrijk/ Kinderen en jongeren/ Meer samen doen/ Welzijn en zorg

  Laat Kinderopvang niet blauw blauw

  Dat kinderopvang in de toekomst niet langer een taak van de stad zal zijn, liet schepen van Welzijn Philippe De Coene ons langs de neus weg weten tijdens zijn speech op de openingen van De Puzzel in Heule. We schrokken en het bericht haalde terecht deze krant. Kinderopvang is te duur om als stad te organiseren, zegt de socialistische schepen. Daarom stelt hij voor dat de stad een deel van de rekening zou betalen van ouders die hun kinderen naar een onthaalmoeder brengen.

  Groen Kortrijk reageert verontwaardigd. “Dit is rechtuit pleiten voor liberalisering en brengt geen zoden aan de dijk.” stelt de Groen-fractie. “Met een pennentrek kan het stadsbestuur daarna beslissen om niet meer of veel minder tussen te komen op factuur. Dit is geen duurzaam beleid en je kan er op aan dat minder kansrijke gezinnen de eerste dupe zullen zijn van dergelijk beleid.” Trouwens, zeggen dat kinderopvang te duur is om als stad te organiseren is ook een aanfluiting van het eigen beleid. Daarmee bedoelt de schepen dat zijn eigen opvangsinitiatieven niet efficiënt georganiseerd worden. Dat is niet zo: het aanbod is kwalitatief hoogstaand, toegankelijk en betaalbaar voor een zeer brede groep. Het is wel waar dat de druk op het aanbod zeer groot is. Oplossingen moeten zich dus eerst richten op het verminderen van die druk.

  We verwachten van het stadsbestuur meer durf en wat out-of-the-box denken.” zegt Groen Kortrijk voorzitter Bart Rogé. “De bevolking in onze stad zal de komende jaren toenemen en het aantal opvangplaatsen is al beperkt. De stad moet gericht investeren. Dat wist het vorige bestuur ook. Er werd gespaard om te kunnen investeren, maar je moet ook bekijken hoe je de druk op de bestaande opvangcapaciteit kan verlichten.

  Privaat initiatief stimuleren is een mogelijkheid, maar tegelijk moet je met scholen gaan praten. Door samenwerking en impulsen van de stad kunnen deze voor- en naschoolse opvang aantrekkelijker maken. Als je opvang koppelt aan bijvoorbeeld een sport- of cultuureducatiefaanbod dat dichter bij of zelfs in de scholen wordt georganiseerd kunnen kinderen na de schooltijd daar naar toe. Organiseer je dit gericht, dan wordt de druk op de bestaande opvang lichter, haal je heel wat rondrijdende ouders van de baan en werk je aan het verhogen vrijetijdsparticipatie. Dat zijn drie vliegen in één klap.

  Groen Kortrijk verwacht van dit stadsbestuur meer creativiteit. Je zet de verjonging van Kortrijk niet in door platgereden paden te bewandelen.

   

 • Gezondheid/ Groen Kortrijk Blogger/ Welzijn en zorg

  Hoe AZ Groeninge 1.500.000 euro onterecht factureerde

  Wie dacht de zomer door te komen zonder politieke deining had het mis. Matti Vandemaele profileerde zich deze zomer opnieuw als klokkenluider van Groen Kortrijk. Eind vorig jaar belande één van zijn zoontjes in AZ Groeninge. Toen de facturen kwamen stelde hij vast dat het ziekenhuis facturen stuurt voor een eenpersoonskamer, terwijl de patiënt badkamer en toilet moest delen. Op zijn minst niet zuiver op de graat. Wat grof rekenwerk leert ons dat er op die manier voor om en bij 1.500.000 euro teveel gefactureerd werd. Daar word ik niet alleen als Groen politicus, maar vooral als burger echt ziek van.” concludeerde Matti op zijn blog.

  De boodschap kwam over bij AZ Groeninge. Het ziekenhuis zal voorlopig geen ereloon meer vragen voor eenpersoonskamers met gedeeld sanitair. Dat konden we hier in de krant lezen. Experts moeten ondertussen achterhalen of er supplementen kunnen worden aangerekend voor gesplitste tweepersoonskamer met gemeenschappelijk sanitair. Matti stelt het alvast ondubbelzinnig: “Iedereen die de supplementen de afgelopen jaren betaalde, moet zijn geld terugkrijgen.” Wordt ongetwijfeld vervolgd.