• Gezondheid/ Nieuws

  Wemels wensen

  “Beste vrienden,

  2018 wordt een belangrijk jaar. Een jaar waarin we duidelijk maken welke richting we uitwillen met onze stad en onze samenleving. Een jaar waarin we mogen kiezen.

  Kiezen we voor de oude recepten in een modern jasje, zonodig overgoten met een lekkere communicatie-saus, of kiezen we voor de oplossingen van morgen? Kiezen we voor de middelmaat, of hebben we de ambitie om opnieuw een voortrekker te zijn voor onze regio?

  Kiezen we voor Vincent? Of kiezen we voor Matti, Alexandra en David?

  Wij kiezen alvast voor een menselijk, eerlijk en gezond 2018. Voor een menselijke, eerlijke en gezonde toekomst voor jullie allen. Dat wens ik jullie vanavond van harte.

  Read More

 • Gezondheid/ Klimaat/ Natuur, biodiversiteit en dierenwelzijn

  Groen start aanplanting Preshoekbos

  Vorige maand trok Natuurpunt Kortrijk aan de alarmbel met betrekking tot de realisatie van het Preshoekbos. Ze deden dat naar aanleiding van een parlementaire vraag die Bart Caron in het Vlaams Parlement stelde aan minister van natuur Joke Schauvliege. Op de gemeenteraad van november 2015 brengt Groen-gemeenteraadslid Matti Vandemaele een motie ter stemming waarin de stad Kortrijk de Vlaamse regering oproept om over te gaan tot actie.

  Read More

 • Gezondheid/ Klimaat/ Mobiliteit en verkeersveiligheid/ Natuur, biodiversiteit en dierenwelzijn

  Buurtgroen Dam: snel, goedkoop en broodnodig

  De Dam in Kortrijk, die de Broeltorens verbindt met de Budabrug, kent op 2 plekken een verbinding met hoogstammige bomen. Eén aan de kant van het hotel en één ter hoogte van de Korte Kapucijnenstraat. In de categorie ‘snel te realiseren, broodnodig en goedkoop’ lanceert Groen onderstaand voorstel.

  Groen vraagt de bovengrondse parkeerplaatsen op de verbreding ter hoogte van de Korte Kapucijnenstraat te schrappen. Daar kan de stad dan een extra groenzone aanleggen.

  Read More

 • Gezondheid/ Kinderen en jongeren/ Mobiliteit en verkeersveiligheid

  Tonnagebeperking tractoren

  Omdat veiligheid van de zwakke weggebruiker voor Groen Kortrijk een topprioriteit is, vroeg gemeenteraadslid Cathy Matthieu wat het stadsbestuur kan ondernemen om de het rondrijden van tractoren in de binnenstad te regelen.

  Tractoren die aarde of bouwmateriaal vervoeren zie je dikwijls in de binnenstad van Kortrijk. “Ze vormen toch een groot gevaar voor fietsers,” zegt Cathy Matthieu, ” want ze hebben geen dodehoekspiegels. Dat is schandalig! Bovendien zijn deze voertuigen niet altijd voorzien van de beste filters, wat de luchtkwaliteit niet ten goede komt. Vaak laten ze ook vuiligheid achter en maken ze veel lawaai.”

  Read More

 • Gezondheid/ Klimaat/ Mobiliteit en verkeersveiligheid

  Gezonde stadslucht is beter voor iedereen

  Vrijdag 9 oktober was de laatste dag van ‘staat van de stad’ op Radio 1. Ze staan dan tijdens het programma ‘De Wereld Vandaag’ stil bij 3 jaar stadscoalitie in Kortrijk. Een ideaal moment voor Groen Kortrijk om aandacht te vragen voor de thema’s waar de stadscoalitie dringend een tandje bij moet steken.

  We hangen ons verhaal op aan de fijnstof-uitdaging waar we voor staan. De oplossingen voor die uitdaging zijn duidelijk: veel meer groene ruimte en een ander mobiliteitsbeleid.

  Om dat standpunt kracht bij te zetten voerde Groen Kortrijk actie op het schouwburgplein. Met gasmaskers op en een bord ‘even geduld’ trokken we de aandacht van de voorbijgangers.

  Kortrijk noemt zichzelf graag fiets- en klimaatstad. Maar is dat wel zo? Groen vindt dat we in Kortrijk meer vooruitgang moeten boeken op deze domeinen. Vooral kinderen en ouderen ondervinden dagelijks de negatieve gevolgen van de slechte luchtkwaliteit.

  Read More

 • Gezondheid/ Kinderen en jongeren/ Klimaat/ Ouderen/ Wonen

  Leefstraat voor aantrekkelijke binnenstad

  Kortrijk heeft op vraag van Groen al verschillende speelstraten. Maar in Gent gaan ze sinds enkele jaren een stapje verder. Ze richten ook leefstraten in. Leefstraten zijn straten met weinig of geen doorgaand verkeer die voor een langere periode verkeersvrij worden gemaakt. De bedoeling is dan om er terug in te gaan leven.

  Met het oog op het uitbouwen van een aantrekkelijke stad, ziet Groen het concept van leefstraat ook in Kortrijk. Daarom stelt de fractie van Groen voor om vóór de zomer van 2016 een projectoproep te lanceren, waarbij geïnteresseerde straten zich kandidaat kunnen stellen.

  Read More

 • Gezondheid/ Kaffie met Cathy/ Wonen

  Fietsen opbergen zonder garage?

  Heb je je stalen ros graag dicht bij jou en zit je met verbouwplannen? Dan moet je eens snuisteren in dit document.
  vzw Mobiel 21 is niet voor één gat te vangen. Samen met de Vlaamse architectenorganisatie zochten ze gepaste oplossingen bijeen om bij de bouw, renovatie of herinrichting van appartementen en rijhuizen plaats te reserveren voor de fiets. Er zitten pareltjes tussen. Bekijk het document eens. Hier kan je het downloaden.

  Bedacht je zelf (al dan niet samen met je architect) een oplossing. Stuur het me door. De beste komen misschien wel in deze rubriek ‘Kaffie met Cathy’.

 • Bedachtzaam plannen/ Gezondheid/ Mobiliteit en verkeersveiligheid/ Wonen

  Slimmer investeren in parkeren

  Het stadsbestuur heeft het reeds aangekondigd: de Kortrijkse binnenstad wordt uitgehold door vijf (ondergrondse) parkings. Alles samen zorgt dit voor 2000 bijkomende parkeerplaatsen te midden de stad. Maar zijn al deze plaatsen daar wel noodzakelijk?

  Volgens een vergelijkend parkeeronderzoek van Parko blijkt dat de bestaande centrumparkings nog een ruime ondergrondse vrije capaciteit bieden. Het komt er enkel nog op aan om het gebruik ervan te stimuleren. Daarnaast stelt Parko een daling van inritten in parkeergarages Veemarkt, Schouwburg, Station-Tack, Broeltorens en Expo vast. Gemiddeld  bedraagt die in 2012 t.o.v. 2011 maar liefst 7,4%. Voor Parking Veemarkt noteert Parko zelfs een daling van 17%! Read More

 • Bedachtzaam plannen/ Belastingen/ Gezondheid/ Sport/ Welzijn en zorg

  Kortrijkse zwembaden

  Hoewel er in Plan Nieuw Kortrijk amper sprake van is, zijn de ambitie en de ruwe plannen er reeds om zwembaden Mimosa en Magdalena te sluiten en een nieuw zwembad op te trekken. Deze zou komen op Kortrijk Weide. De stadscoalitie wil daar immers een aantrekkelijke plek van maken. Wanneer het zwembad er zou komen en hoe het eruit zal zien blijft vaag. Groen Kortrijk is zeker te vinden voor een masterplan zwembaden, mits er aan een aantal voorwaarden wordt voldaan.

  Vooreerst is Groen Kortrijk bezorgd om de scholen die gaan zwemmen in Mimosa en Magdalena. Voor de leerlingen die naar Magdalena gaan, verandert er niet veel. De locatie van het geplande zwembad is immers niet ver verwijderd van waar het Magdalenazwembad ligt. Voor de leerlingen die gaan zwemmen in Mimosa is er wel een probleem. Opdat ook die scholen zwemlessen kunnen garanderen vraagt Groen Kortrijk voor hen een voorkeursbehandeling. Zo kunnen zwemlessen worden ingepland in de lesroosters en verliezen de leerlingen de het privilege niet om te leren zwemmen. In overleg met de stad dient ook het vervoer van en naar het zwembad worden geregeld.

  Read More

 • Gezondheid/ Groen Kortrijk Blogger/ Welzijn en zorg

  Hoe AZ Groeninge 1.500.000 euro onterecht factureerde

  Wie dacht de zomer door te komen zonder politieke deining had het mis. Matti Vandemaele profileerde zich deze zomer opnieuw als klokkenluider van Groen Kortrijk. Eind vorig jaar belande één van zijn zoontjes in AZ Groeninge. Toen de facturen kwamen stelde hij vast dat het ziekenhuis facturen stuurt voor een eenpersoonskamer, terwijl de patiënt badkamer en toilet moest delen. Op zijn minst niet zuiver op de graat. Wat grof rekenwerk leert ons dat er op die manier voor om en bij 1.500.000 euro teveel gefactureerd werd. Daar word ik niet alleen als Groen politicus, maar vooral als burger echt ziek van.” concludeerde Matti op zijn blog.

  De boodschap kwam over bij AZ Groeninge. Het ziekenhuis zal voorlopig geen ereloon meer vragen voor eenpersoonskamers met gedeeld sanitair. Dat konden we hier in de krant lezen. Experts moeten ondertussen achterhalen of er supplementen kunnen worden aangerekend voor gesplitste tweepersoonskamer met gemeenschappelijk sanitair. Matti stelt het alvast ondubbelzinnig: “Iedereen die de supplementen de afgelopen jaren betaalde, moet zijn geld terugkrijgen.” Wordt ongetwijfeld vervolgd.