• Democratie en overheid/ Energie

  Eandis: keur de China-deal niet goed

  Eandis, het distributienetwerk van onze aardgas en elektriciteit, dreigt voor een deel in handen te vallen van een reusachtig Chinees staatsbedrijf. Vandaag is Eandis eigendom van de gemeenten. Na vele jaren slaagden de gemeenten erin om Electrabel uit te kopen, zodat het distributienetwerk zuiver in publieke handen is. Daar kan dus snel weer verandering in komen.

  Het Chinees staatsbedrijf ‘State Grid Corporation of China’, bracht een agressief bod uit om mede-eigenaar te worden van Eandis. Daarmee worden de lokale aandeelhouders onder druk gezet. Op 3 oktober 2016 zullen de vertegenwoordigers van Eandis op de algemene vergadering kunnen stemmen om tegen deze China-deal te stemmen.

  Groen wil de energie van vandaag en morgen in publieke en Vlaamse handen houden. Daarvoor zijn verschillende financieringsvormen mogelijk. Een intrede van Vlaanderen in het kapitaal van Eandis ligt voor de hand. Ook  zijn er nog mogelijkheden bij de financieringsintercommunales. Bovendien zijn er heel wat Vlaamse burgers die willen investeren in de toekomst van onze energienetten.

  Read More

 • Energie/ Klimaat

  Warmte als energiebron

  Parijs ligt niet zo ver van Kortrijk en er werd daar keihard gewerkt aan oplossingen voor een probleem dat ons allemaal bekend is, nl. de klimaatopwarming. Ook in het Plan nieuw Kortrijk is klimaat een belangrijke ambitie, iets wat we met Groen toejuichen. Eén van de grote uitdagingen waarvoor we staan is de ‘energiewende’.

  Read More

 • Energie/ Klimaat/ Natuur, biodiversiteit en dierenwelzijn

  Positief bezwaarschrift windmolens Bellegem

  Met Groen Kortrijk ondersteunen we volgende oproep:

  “Misschien bent u op de hoogte dat er momenteel een aanvraag loopt voor plaatsen van 4 windmolens in Bellegem langs de autoweg A17.

  Vanuit Natuurpunt Kortrijk, Natuur.koepel vzw en Transitiestad Kortrijk  vinden wij dit een goede zaak die we absoluut willen ondersteunen.  Een snelle uitbouw van duurzame energie is een absoluut noodzakelijke stap in het actieplan tegen de klimaatopwarming.

  Read More

 • Economie/ Energie/ Klimaat

  Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt windplan voor regio Kortrijk

  Groen staat in principe positief tegenover de geplande windturbines langs de snelweg. In tijden van klimaatopwarming is het meer dan nodig om te investeren in hernieuwbare energie. We moeten fossiele brandstoffen die CO2 uitstoten dringend afbouwen. Windmolens zijn daarvoor uitstekend geschikt. Vlaanderen heeft ten opzichte van de buurlanden en Wallonië een grote achterstand. In het Vlaams gewest staan 295 grootschalige windturbines, goed voor een totaalvermogen van ruim 690 megawatt, en staat daarmee, in vermogen per 100.000 inwoners achterin de Europese ranglijst, tussen landen als Roemenië, Bulgarije en Litouwen. Daartegenover staan landen als Ierland, Spanje en de Scandinavische landen die drie tot vier keer zoveel windenergie per 100.000 inwoners produceren. En nu zelfs minister-president Geert Bourgeois pleit voor een sterke inhaalbeweging, is het nodig dat het Kortrijkse gemeentebestuur haar verantwoordelijkheid opneemt.

  Read More