• Diverse samenleving/ Nieuws

  Een groene stad maken wij samen

  “Een groene stad maken we samen. Daarom doe ik een oproep aan alle Kortrijkzanen mee te werken aan ons succes. En hoewel de politiek vandaag niet in een al te fraai daglicht staat en vele mensen daarom terughoudend zijn om zich politiek te engageren, zeg ik met volle overtuiging: uitgerekend op dit moment is het enige juiste antwoord om zèlf het heft in handen te nemen en te tonen dat het anders kan. F*ck de zijlijn en engagez-vous,” zegt lijsttrekker David Wemel.

  Read More

 • Diverse samenleving/ Migratie en Asiel/ Nieuws

  Asiel & migratie gespreksavond

  Een hot topic, dat is asiel en migratie. Niet alleen in België, maar ook in de rest van  Europa en zelfs wereldwijd is het thema brandend actueel. Mediabeelden uit binnen- en  buitenland brengen verschillende gevoelens naar boven, gaande van kille haat tot hartverwarmende solidariteit.

  Wie mag blijven en wie niet? Hoe bewijst een vluchteling dat hij/zij vluchteling is? Zijn veilige en legale migratieroutes een oplossing? Wat is de kijk van Groen op asiel en migratie? En hoe kunnen we samenleven in diversiteit?

  Read More

 • Diverse samenleving

  Onzekerheid werking Leiaarde

  Groen vernam vlak voor de gemeenteraad van november 2016 dat de toekomst van Leiaarde, een intercultureel centrum in onze stad, onzeker zou zijn. De stad zou overwegen om de werking niet langer te ondersteunen. Daarom wilde de Groen-fractie bevoegd schepen, Philippe Decoene, ondervragen over het hoe en het waarom. Helaas verstopte de schepen zich achter procedureregeltjes om toch maar niet te moeten antwoorden.

  Read More

 • Diverse samenleving/ Kinderen en jongeren

  Aanbevelingen na 27/11/2015

  Groen Kortrijk kwam tussen op de gemeenteraad naar aanleiding van het harde politieoptreden op 27 november 2015 ten aanzien van minderjarige kinderen.

  Groen Kortrijk wil benadrukken dat de globale werking van politiezone Vlas volgens ons meer dan oké is. Het werk van de agenten die werkzaam zijn in onze stad is van hoog niveau. Toch willen we vanuit onze fractie even stilstaan bij de gevolgen van een politieoptreden op vrijdag 27/11/2015. Over dat optreden zelf zullen we niet tussenkomen. Die interventie vormt onderwerp van onderzoeken door het Comité P, het Kinderrechtencommissariaat en het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding. Deze 3 instanties zullen oordelen over waar de knelpunten liggen

  Vanuit onze fractie willen wij toch enkele elementen van verontwaardiging op deze gemeenteraad voorleggen en daarbij herstelgerichte aanbevelingen doen:

  Read More

 • Democratie en overheid/ Diverse samenleving/ Kinderen en jongeren

  De dag dat een fiets meer waard is dan een kind

  David Wemel: “Ik heb zo van die dagen. Dagen dat het plots heel helder wordt in welke verdraaide wereld we leven. Zoals die zondag in 2007 toen Lijst Dedecker in Kortrijk meer stemmen haalde dan het toenmalige Groen! Voor mij het sein om meteen een lidkaart van die laatste partij aan te schaffen. Een partij waarvan ik sinds die dag trots de kleuren draag. Een partij die langzamerhand na de hoofden, ook de harten van de mensen weet te veroveren.

  Vandaag was weer zo’n dag. Afgelopen vrijdag was een smet op het blazoen van mijn stad en op het blazoen van de mensen die de veiligheid van alle bewoners en bezoekers van mijn stad moeten bewaken. De politie van mijn stad heeft op die bewuste vrijdag kinderen uit mijn stad behandeld op een manier die ons jaren terug in de beschaving werpt. De commotie op de sociale media was meteen enorm. En terecht.

  Read More

 • Democratie en overheid/ Diverse samenleving/ Kinderen en jongeren

  Doorniksestraat, vrijdag 27 november, Kortrijk om 16u30

  De beelden spreken voor zich (zie hieronder). Daarop is te zien hoe vijf tieners (tussen de 12 en 15 jaar) geboeid in bedwang worden gehouden en worden afgevoerd. Volgens getuigen zouden daarbij meerdere combi’s zijn opgeroepen en zou er door de politie minstens 1 wapen zijn getrokken. Er is er geen feitelijk vergrijp gebeurd. Een jongen zou, omdat hij zijn sleutel verloren had, met een schaar het eigen fietsslot hebben proberen open te maken. De fiets was gemarkeerd met zijn eigen rijksregisternummer.

  Read More

 • Democratie en overheid/ Diverse samenleving

  Een diverse stad heeft een divers personeelsbestand

   

  De stadscoalitie heeft cijfers, noch ambitie om haar personeelsbestand diverser te maken. Groen Kortrijk wel!

  Op de gemeenteraad van oktober vroeg Groen naar de cijfers en ambities over het diversiteitsbeleid. Helaas antwoordde de stad dat ze geen cijfers bijhouden omdat dat ‘stigmatiserend’ en ‘niet relevant’ zou zijn. Vreemd, want het OCMW houdt wel cijfers bij. Op basis van die cijfers voeren ze beleid dat de diversiteit ten goede komt. Onbegrijpelijk dat de stad zelf niet mee wil.

  Weinig cijfers en ambitie dus bij de stad. Daarom ging Groen zelf op zoek naar cijfers. De cijfers van de laatste stadsmonitor zetten één en ander op scherp.

  Read More

 • Diverse samenleving/ Meer samen doen/ Welzijn en zorg

  Tussen wanhoop en perspectief voor mensen met een handicap

  Groen Nationaal zet zich in de komende verkiezingen uitgesproken in voor het thema: Wachtlijsten in de sector personen met een handicap. Ook Groen Kortrijk neemt dit thema op in haar plannen voor de komende legislatuur. We volgen de actualiteit nauwkeurig in nauw contact met het werkveld en ervaringsdeskundigen uit het Kortrijkse o.a. ouders, directies, grootouders, deskundigen en verantwoordelijke politici.

  Read More

 • Diverse samenleving/ Een stad dicht bij de mensen/ persbericht/ Welzijn en zorg

  Groen vraagt aandacht voor gender in teksten OCMW

  Groen vraagt aandacht voor gender in teksten OCMW

  “Als nieuw OCMW raadslid in Kortrijk, vroeg ik bij aanvang van mijn mandaat het huishoudelijk reglement op. Toen al viel me op dat, wanneer er verwezen werd naar de voorzitter, de secretaris en de financieel beheerder, er steeds verwezen werd naar ‘hij’. Bij het voorbereiden van de volgende raadszitting viel het me opnieuw op. In het huishoudelijk reglement van een kinderopvanginitiatief dit keer. Blijkbaar zijn alle kindjes in Kortrijk jongentjes. Ik dacht dat genderneutraliteit in beleidsteksten vanzelfsprekend was, maar blijkbaar is dat niet zo.” Aan het woord is David Wemel, kersvers OCMW raadslid voor Groen in Kortrijk.

  Genderneutraal schrijven betekent dat je niet steeds de mannelijke vorm gebruikt om te verwijzen naar personen. Onze samenleving draagt de gelijke behandeling van man en vrouw hoog in het vaandel. Ik Kortrijk kijken we trouwens al lang niet meer vreemd op van een vrouwelijke voorzitter of secretaris van het OCMW.

  Er bestaan een aantal eenvoudige truukjes om dit in teksten op te lossen, zonder dat je daarom de tekst minder leesbaar maakt. Een korte zoektocht op het internet levert al meteen tal van nuttige tips op.

  David Wemel zal het punt alvast aankaarten op de OCMW raad van 22 januari.

   

  Meer info:

  David Wemel

  David.wemel@groen.be

  0479/68.53.22