• Democratie en overheid, Nieuws

  Neutrale Stadscommunicatie?

  video

  Het viel gemeenteraadslid Matti Vandemaele op dat accounts van de stad Kortrijk consequent schepenen en politici van de stadscoalitie (en idd ook 2x groen kortrijk). Er worden zelfs filmpjes gemaakt en gepromoot met schepenen.

  Matti Vandemaele interpelleert tijdens de gemeenteraad:

  1. Hoe kan de burger het verschil merken tussen een officieel account van de stadsdienst of niet?
  2. Zijn er regels over aanmaken en beheer van deze stadsaccounts?
  3. Wie beslist er over de communicatie met schepenen en politici als hoofdrol voor promo campagnes?

  We kregen geen antwoord.

  Groen kortrijk vraagt om de omzendbrief van Minister Homans (BB2017/04) te volgen:

  Bekijk de gehele interpellatie van Matti Vandemaele en de antwoorden:

 • Democratie en overheid/ Nieuws

  Groen stelt lijst voor #VK18

  De gemeenteraadsverkiezingen van 2018 beginnen stilaan te naderen. Daarom maakten we met Groen Kortrijk deze week 6 van de 41 kandidaten van de Groenlijst bekend. 3 jonge enthousiastelingen vormen de spits. 3 ervaren steunberen begeleiden de lijst. Samen zetten ze de bakens voor de campagne en rekenen ze op het vertrouwen van de Kortrijkse kiezer.

  Read More

 • Democratie en overheid/ Nieuws

  Groen Kortrijk groeit mee

  In de peilingen doen we het goed.

  Elke dag steken we de handen uit de mouwen om te tonen dat het anders kan. In woorden en daden. In de debatten in de gemeenteraad en door ons in te zetten in onze buurt. Niet op zoek naar de confrontatie, maar naar wat ons bindt. Met een hoopvol perspectief dat past bij deze tijd.

  Read More

 • Democratie en overheid/ Nieuws

  Groen Kortrijk geeft & vraagt openheid over mandaten

  Voor Groen Kortrijk is een open en eerlijke politiek belangrijk. Gezien de recente schandalen over gecumuleerde mandaten en onredelijk hoge vergoedingen wil Groen in alle openheid de mandaten van haar leden die gekoppeld zijn aan het gemeenteraadswerk openbaar maken. Het gaat over de Gemeenteraad, de OCMW-raad, de AGB’s en de intercommunales.

  Naast de mandaten maakt Groen Kortrijk ook bekend hoeveel vergaderingen er waren en staat ook het bruto presentiegeld vermeld. Binnen Groen is er de cultuur om bovenop de belastingen een afdracht te doen, waardoor de mandatarissen netto minder dan de helft over houden van het bruto presentiegeld.

  Read More

 • Democratie en overheid/ Energie

  Eandis: keur de China-deal niet goed

  Eandis, het distributienetwerk van onze aardgas en elektriciteit, dreigt voor een deel in handen te vallen van een reusachtig Chinees staatsbedrijf. Vandaag is Eandis eigendom van de gemeenten. Na vele jaren slaagden de gemeenten erin om Electrabel uit te kopen, zodat het distributienetwerk zuiver in publieke handen is. Daar kan dus snel weer verandering in komen.

  Het Chinees staatsbedrijf ‘State Grid Corporation of China’, bracht een agressief bod uit om mede-eigenaar te worden van Eandis. Daarmee worden de lokale aandeelhouders onder druk gezet. Op 3 oktober 2016 zullen de vertegenwoordigers van Eandis op de algemene vergadering kunnen stemmen om tegen deze China-deal te stemmen.

  Groen wil de energie van vandaag en morgen in publieke en Vlaamse handen houden. Daarvoor zijn verschillende financieringsvormen mogelijk. Een intrede van Vlaanderen in het kapitaal van Eandis ligt voor de hand. Ook  zijn er nog mogelijkheden bij de financieringsintercommunales. Bovendien zijn er heel wat Vlaamse burgers die willen investeren in de toekomst van onze energienetten.

  Read More

 • Democratie en overheid/ Klimaat/ Mobiliteit en verkeersveiligheid

  Rijd jij binnenkort met auto van Stad Kortrijk?

  Meer en meer Kortrijkzanen kiezen ervoor om zelf geen auto aan te schaffen. Vooral bij de jongeren blijft deze trend groeien. Om het autodelen voor de Kortrijkzaan gemakkelijker te maken, lanceerde Groen vorig jaar dit voorstel: zelf rijden in één van de stadsauto’s. Tot grote vreugde van Groen en de autodelers, wordt dit voorstel zeer binnenkort daadwerkelijk gerealiseerd.

  Read More

 • Democratie en overheid/ Onderwijs/ Wonen

  Doek valt over buurtbib De Blauwe Poorte

  Het stadsbestuur besliste onlangs om buurtbibliotheek de Blauwe Poorte op te doeken. De reden die daarvoor wordt opgegeven is de ongeschiktheid van het oude gebouw voor de bibliotheekwerking. Vanaf 1 januari 2017 worden leesgierige buurtbewoners dus verplicht om een andere bibliotheek te bezoeken.

  Groen pleit voor het behoud van de buurtbibliotheek en de aanpassing van het gebouw aan de moderne noden. Cultuurspecialist en Vlaams parlementslid Bart Caron: “Als het gebouw niet adequaat is, dan moet Stad Kortrijk het gebouw aanpassen of een ander gebouw zoeken. Het is flauw van schepen van cultuur, An Vandersteene (NV-A), om het filiaal de Blauw Poorte simpelweg op te doeken en te verwijzen naar het nabijgelegen buurtcafé en andere filialen.”

  Read More

 • Democratie en overheid/ Diverse samenleving/ Kinderen en jongeren

  De dag dat een fiets meer waard is dan een kind

  David Wemel: “Ik heb zo van die dagen. Dagen dat het plots heel helder wordt in welke verdraaide wereld we leven. Zoals die zondag in 2007 toen Lijst Dedecker in Kortrijk meer stemmen haalde dan het toenmalige Groen! Voor mij het sein om meteen een lidkaart van die laatste partij aan te schaffen. Een partij waarvan ik sinds die dag trots de kleuren draag. Een partij die langzamerhand na de hoofden, ook de harten van de mensen weet te veroveren.

  Vandaag was weer zo’n dag. Afgelopen vrijdag was een smet op het blazoen van mijn stad en op het blazoen van de mensen die de veiligheid van alle bewoners en bezoekers van mijn stad moeten bewaken. De politie van mijn stad heeft op die bewuste vrijdag kinderen uit mijn stad behandeld op een manier die ons jaren terug in de beschaving werpt. De commotie op de sociale media was meteen enorm. En terecht.

  Read More

 • Democratie en overheid/ Diverse samenleving/ Kinderen en jongeren

  Doorniksestraat, vrijdag 27 november, Kortrijk om 16u30

  De beelden spreken voor zich (zie hieronder). Daarop is te zien hoe vijf tieners (tussen de 12 en 15 jaar) geboeid in bedwang worden gehouden en worden afgevoerd. Volgens getuigen zouden daarbij meerdere combi’s zijn opgeroepen en zou er door de politie minstens 1 wapen zijn getrokken. Er is er geen feitelijk vergrijp gebeurd. Een jongen zou, omdat hij zijn sleutel verloren had, met een schaar het eigen fietsslot hebben proberen open te maken. De fiets was gemarkeerd met zijn eigen rijksregisternummer.

  Read More

 • Democratie en overheid/ Diverse samenleving

  Een diverse stad heeft een divers personeelsbestand

   

  De stadscoalitie heeft cijfers, noch ambitie om haar personeelsbestand diverser te maken. Groen Kortrijk wel!

  Op de gemeenteraad van oktober vroeg Groen naar de cijfers en ambities over het diversiteitsbeleid. Helaas antwoordde de stad dat ze geen cijfers bijhouden omdat dat ‘stigmatiserend’ en ‘niet relevant’ zou zijn. Vreemd, want het OCMW houdt wel cijfers bij. Op basis van die cijfers voeren ze beleid dat de diversiteit ten goede komt. Onbegrijpelijk dat de stad zelf niet mee wil.

  Weinig cijfers en ambitie dus bij de stad. Daarom ging Groen zelf op zoek naar cijfers. De cijfers van de laatste stadsmonitor zetten één en ander op scherp.

  Read More

 • Democratie en overheid/ Een stad dicht bij de mensen/ Ons programma

  Spreekrecht voor Kortrijkzanen

  De fractie van Groen was de voorbije gemeenteraden heel actief. Zo werden  kritische tussenkomsten gedaan over de geplande ondergrondse parking Budaparking, over Heuleplaats, over GAS-boetes enz. Eén punt mag wat extra aandacht trekken, nl. de invoering van het spreekrecht voor inwoners op de gemeenteraad. Dat is goedgekeurd, na grondige verbeteringen die voorgesteld zijn door onze Groene raadsleden.

  Read More

 • Campagne 2014/ Democratie en overheid/ Meer samen doen

  Stemmen voor een duurzaam Europa

  Groen Kortrijk nodigt je uit voor een grensoverschrijdende gespreksavond over het Europa van de toekomst. We verwelkomen Karima Delli (lijsttrekker les Verts Nord-pas-de-Calais), Philippe Lamberts (lijsttrekker Ecolo), Bart Staes (lijsttrekker Groen) en Stef Vandemeulebroucke (directeur Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai).

  De avond verloopt in het Nederlands en het Frans. Er wordt simultaanvertaling voorzien. We maken graag tijd voor vragen uit het publiek.

  Programma

  19.30u Deuren open
  20.00u Welkom door Philippe Avijn, Kortrijkse kandidaat op de Europese lijst
  20.10u Philippe Lamberts: Een economisch duurzaam Europa
  20.20u Karima Delli: Een sociaal duurzaam Europa
  20.30u Bart Staes: Een ecologisch duurzaam Europa
  20.40u Stef Vandemeulebroucke: De betekenis van de EU voor de (inwoners van de) Eurometropool
  20.50u Vragenronde uit het publiek
  21.45u Afsluiten met een drankje

  Locatie

  Budafabriek
  Dam 2, 8500 Kortrijk
  (wegbeschrijving)

  Inschrijven?

  Deelnemen is gratis, maar reserveren is noodzakelijk wegens beperkte plaatsen.
  Reserveren kan per mail aan: David Wemel – david.wemel@groen.be –

 • Democratie en overheid/ Een stad dicht bij de mensen/ Welzijn en zorg

  Stemmen in woonzorgcentra binnenkort in Kortrijk?

  De stad Kortrijk staat in voor het inrichten van de stembureaus ter gelegenheid van de verkiezingen en vervult hiermee een aanzienlijke en omvangrijke taak in ons democratisch bestel. Het is belangrijk dat iedere stemgerechtigde burger zijn stem effectief kan uitbrengen.

  De ouderen, met name zij die in een woon- en zorgcentrum verblijven, vragen hierbij een bijzondere aandacht. De mogelijkheid om met volmacht te stemmen of gepast vervoer te zoeken naar het stembureau maakt de ouderen afhankelijk van derden. Dikwijls zouden zij voor zulke belangrijke kwesties autonoom willen zijn.

  Read More

 • Democratie en overheid/ Een stad dicht bij de mensen

  Kortrijk Vlaandert

  ‘Kortrijk Vlaandert’, zo heet dé kunstwandeling van deze zomer, die op poten wordt gezet door een lokale (Vlaamsgezinde) vzw. De naamskeuze laten we in het midden, maar het feit dat de wandeling minstens voor €60 000 steun van de stad ontvangt, doet de wenkbrauwen fronsen.

  De geschiedenis lijkt zich te herhalen. Eerst werden bepaalde muziekfestivals in de vorige legislatuur sterk bevoordeligd door de meerderheidspartij, nu gebeurt hetzelfde met beeldende kunst door de nieuwe stadscoalitie. Nochtans werd beloofd een objectief reglement op te stellen en te hanteren om dergelijke onaanvaardbare voordelen te vermijden.

  Voor zover geweten bedraagt de subsidie €60 000. Die bestaat o.a. uit de personeelskosten, verzekeringen en andere ondersteuning die de stad met plezier voor zijn rekening neemt. Uiteindelijk is het wel een heel groot bedrag voor één project, wanneer je bedenkt dat de som zelfs hoger ligt dan de totale steun aan alle Kortrijkse professionele kunstorganisaties.

  Read More