• Armoede/ Een stad dicht bij de mensen/ Welzijn en zorg/ Wonen

  Praktijktesten huurdiscriminatie

  Een dak boven je hoofd is niet alleen een mensenrecht (artikel 25 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens), het staat ook in de Belgische Grondwet (artikel 23) en in de Vlaamse Wooncode (artikel 3). Menswaardig wonen is dus een recht waar iedereen het over eens is. Alleen blijkt het niet eenvoudig om dit recht in de praktijk te brengen. De armoedebarometer van de Decenniumdoelstellingen was eerder deze maand erg duidelijk: de wooncrisis neemt nog toe.

  Read More

 • Armoede/ Kinderen en jongeren

  Zwemmen mag geen privilege worden

  Het chique zwembad dat gebouwd wordt op Kortrijk Weide zal ouders flink op kosten jagen. Vanaf 2018 wordt zwemmen immers een pak duurder. Oppositiepartij Groen is bezorgd en vraagt dat de stad garanties biedt om het zwemmen voor kinderen en jongeren betaalbaar te houden.

  De cijfers werden eerder al bekend gemaakt. Op Kortrijk Weide komt een nieuw zwembad, waar recreatiezwemmen moet primeren. Het nieuwe zwembad zal worden uitgebaat door S&R Group, hetwelk ook onder andere het zwembad Rozebroeken in Gent in zijn beheer heeft. Wanneer het nieuwe zwembad in 2018 in gebruik zal worden genomen, zullen zwembaden Mimosa en Magdalena de deuren sluiten.

  Read More

 • Armoede

  Wereldverzetdag tegen armoede

  Vandaag is het wereldverzetdag tegen armoede. In Kortrijk leven 11.000 mensen in armoede. ELF duizend. Dat zijn duizend voetbalploegen. Dat is bijna één op de zeven Kortrijkzanen die het met minder moeten doen. Het zijn er elfduizend te veel, als je weet in welke welvarende regio we leven.

  Vanuit de overheid gebeurt er heel wat om mensen in armoede te ondersteunen, maar al te vaak komt de ondersteuning niet bij de mensen terecht die er recht op hebben. Omdat ze door het kluwen van steunmaatregelen niet tot bij de juiste hulp geraken, omdat ze niet weten waar ze allemaal recht op hebben,… of gewoon, omdat hulp vragen heel wat vraagt van een mens.

  Read More

 • Armoede/ Economie/ Een stad dicht bij de mensen/ Welzijn en zorg

  Oplaadautomaat budgetmeter langer open

  Begin 2013 stelde Groen voor om mensen die gebruik maken van een budgetmeter voor electriciteit en/of aardgas de kans te geven om dit ook na 17u. ’s avonds te doen. Er zijn immers steeds meer werkende mensen in armoede die niet tijdig in Eandis of het Sociaal Huis geraken. Sinds kort is dit in het Eandis-klantenkantoor elke weekdag mogelijk van 8u tot 20u. Ook in het Sociaal Huis zelf en in het Lokaal Dienstencentrum ’t Cirkant in Marke kan de kaart opgeladen worden. Voor meer info over betaalautomaten en budgetmeters verwijzen we naar de website www.eandis.be

 • Armoede/ Een jong Kortrijk/ Kinderen en jongeren/ Meer samen doen/ Welzijn en zorg

  Laat Kinderopvang niet blauw blauw

  Dat kinderopvang in de toekomst niet langer een taak van de stad zal zijn, liet schepen van Welzijn Philippe De Coene ons langs de neus weg weten tijdens zijn speech op de openingen van De Puzzel in Heule. We schrokken en het bericht haalde terecht deze krant. Kinderopvang is te duur om als stad te organiseren, zegt de socialistische schepen. Daarom stelt hij voor dat de stad een deel van de rekening zou betalen van ouders die hun kinderen naar een onthaalmoeder brengen.

  Groen Kortrijk reageert verontwaardigd. “Dit is rechtuit pleiten voor liberalisering en brengt geen zoden aan de dijk.” stelt de Groen-fractie. “Met een pennentrek kan het stadsbestuur daarna beslissen om niet meer of veel minder tussen te komen op factuur. Dit is geen duurzaam beleid en je kan er op aan dat minder kansrijke gezinnen de eerste dupe zullen zijn van dergelijk beleid.” Trouwens, zeggen dat kinderopvang te duur is om als stad te organiseren is ook een aanfluiting van het eigen beleid. Daarmee bedoelt de schepen dat zijn eigen opvangsinitiatieven niet efficiënt georganiseerd worden. Dat is niet zo: het aanbod is kwalitatief hoogstaand, toegankelijk en betaalbaar voor een zeer brede groep. Het is wel waar dat de druk op het aanbod zeer groot is. Oplossingen moeten zich dus eerst richten op het verminderen van die druk.

  We verwachten van het stadsbestuur meer durf en wat out-of-the-box denken.” zegt Groen Kortrijk voorzitter Bart Rogé. “De bevolking in onze stad zal de komende jaren toenemen en het aantal opvangplaatsen is al beperkt. De stad moet gericht investeren. Dat wist het vorige bestuur ook. Er werd gespaard om te kunnen investeren, maar je moet ook bekijken hoe je de druk op de bestaande opvangcapaciteit kan verlichten.

  Privaat initiatief stimuleren is een mogelijkheid, maar tegelijk moet je met scholen gaan praten. Door samenwerking en impulsen van de stad kunnen deze voor- en naschoolse opvang aantrekkelijker maken. Als je opvang koppelt aan bijvoorbeeld een sport- of cultuureducatiefaanbod dat dichter bij of zelfs in de scholen wordt georganiseerd kunnen kinderen na de schooltijd daar naar toe. Organiseer je dit gericht, dan wordt de druk op de bestaande opvang lichter, haal je heel wat rondrijdende ouders van de baan en werk je aan het verhogen vrijetijdsparticipatie. Dat zijn drie vliegen in één klap.

  Groen Kortrijk verwacht van dit stadsbestuur meer creativiteit. Je zet de verjonging van Kortrijk niet in door platgereden paden te bewandelen.