• Democratie en overheid, Nieuws

  Neutrale Stadscommunicatie?

  video

  Het viel gemeenteraadslid Matti Vandemaele op dat accounts van de stad Kortrijk consequent schepenen en politici van de stadscoalitie (en idd ook 2x groen kortrijk). Er worden zelfs filmpjes gemaakt en gepromoot met schepenen.

  Matti Vandemaele interpelleert tijdens de gemeenteraad:

  1. Hoe kan de burger het verschil merken tussen een officieel account van de stadsdienst of niet?
  2. Zijn er regels over aanmaken en beheer van deze stadsaccounts?
  3. Wie beslist er over de communicatie met schepenen en politici als hoofdrol voor promo campagnes?

  We kregen geen antwoord.

  Groen kortrijk vraagt om de omzendbrief van Minister Homans (BB2017/04) te volgen:

  Bekijk de gehele interpellatie van Matti Vandemaele en de antwoorden:

 • Mobiliteit en verkeersveiligheid/ Nieuws

  Deelauto’s in de hele stad

  Cambio ging 10 jaar geleden van start met autodelen in onze stad. Na een trage groei in de eerste jaren zien we dat het aantal gebruikers van autodelen in Kortrijk een gestage groei kent. Het aantal beschikbare wagens is de afgelopen drie jaar opgetrokken van 9 naar 14. Naast Cambio is er ook autodelen via Cozycar en sinds een aantal jaar wordt er op voorstel van Groen ook één van de auto’s van het wagenpark van de stad ingezet als deelauto.  Het aantal gebruikers verdubbelde op 3 jaar tijd van 143 naar meer dan 300. “Mooie cijfers maar het is nog te vroeg om victorie te kraaien. Met deze resultaten doet Kortrijk het goed, maar blijven we hangen in de middenmoot,” zegt gemeenteraadslid Matti Vandemaele.

  Read More

 • Kinderen en jongeren/ Nieuws/ Wonen

  Verlaagde Leieboorden

  De fuifzaal en de verlaagde Leieboorden. Het zijn twee van de vele dossiers die Groen op de Kortrijkse politieke agenda heeft gezet. Niet toevallig zijn het twee projecten die ontmoeting en verbinding in de stad stimuleren. Twee begrippen die tot de kern van ons politiek project behoren. Dus dank je wel aan al die geëngageerde groenen die al jarenlang onze ideeën een gezicht geven.

  Read More

 • Diverse samenleving/ Nieuws

  Een groene stad maken wij samen

  “Een groene stad maken we samen. Daarom doe ik een oproep aan alle Kortrijkzanen mee te werken aan ons succes. En hoewel de politiek vandaag niet in een al te fraai daglicht staat en vele mensen daarom terughoudend zijn om zich politiek te engageren, zeg ik met volle overtuiging: uitgerekend op dit moment is het enige juiste antwoord om zèlf het heft in handen te nemen en te tonen dat het anders kan. F*ck de zijlijn en engagez-vous,” zegt lijsttrekker David Wemel.

  Read More

 • Kinderen en jongeren/ Nieuws/ Wonen

  Kortrijk snakt naar levende binnenstad

  Kortrijk snakt naar een levende binnenstad, waar mensen wonen en leven en niet enkel feesten en winkelen. Wij willen Kortrijk loskoppelen van het feest-infuus waar het aan vast hangt. Ook op momenten wanneer er niet gefeest wordt, moet Kortrijk leven.

  De kale evenementenvlaktes in de binnenstad maken in ons Kortrijk plaats voor pleinen die dienen voor ontmoeting. Met veel groen en met terrassen. En waarom niet, met hier en daar een kiosk of zelfs een overdekte markthal.

  Read More

 • Mobiliteit en verkeersveiligheid/ Nieuws

  Verkeersveiligheid is topprioriteit

  Wie vorige week de stilaan wanhopige actievoerende ouders aan de schoolpoort van basisschool Sint-Theresia zag, of wie wel eens van het Noorden naar het Zuiden van de stad fietst, door de Doorniksewijk bijvoorbeeld, die weet dat we geen genoegen mogen nemen met meer van hetzelfde beleid, maar dat we nood hebben aan harde infrastructurele maatregelen en gedurfde keuzes. Verkeersveiligheid is voor groen een top-prioriteit.

  Read More

 • Gezondheid/ Nieuws

  Wemels wensen

  “Beste vrienden,

  2018 wordt een belangrijk jaar. Een jaar waarin we duidelijk maken welke richting we uitwillen met onze stad en onze samenleving. Een jaar waarin we mogen kiezen.

  Kiezen we voor de oude recepten in een modern jasje, zonodig overgoten met een lekkere communicatie-saus, of kiezen we voor de oplossingen van morgen? Kiezen we voor de middelmaat, of hebben we de ambitie om opnieuw een voortrekker te zijn voor onze regio?

  Kiezen we voor Vincent? Of kiezen we voor Matti, Alexandra en David?

  Wij kiezen alvast voor een menselijk, eerlijk en gezond 2018. Voor een menselijke, eerlijke en gezonde toekomst voor jullie allen. Dat wens ik jullie vanavond van harte.

  Read More

 • Klimaat/ Nieuws

  Komaf met ongeadresseerd reclamedrukwerk

  Groen Kortrijk wil af van het ongeadresseerde reclamedrukwerk. “Op dit moment bestaan in Kortrijk enkel JA/NEE en NEE/NEE-stickers. De eerste kleef je op je brievenbus als je enkel regionale pers en huis-aan-huisbladen wenst te ontvangen, de tweede kleef je als je helemaal geen reclame in je bus wil. Als je géén reclame wenst, moet je dat op vandaag dus expliciet aangeven,” aldus gemeenteraadslid Matti Vandemaele.

  Read More

 • Economie/ Klimaat/ Mobiliteit en verkeersveiligheid/ Nieuws

  Publieke laadpalen op private grond

  Groen gelooft sterk in de mobiliteit van de toekomst waar elektrische wagens zonder twijfel een deel van zullen uitmaken. Een cruciale succesfactor is de beschikbaarheid van oplaadpunten in een zo fijnmazig mogelijk netwerk.

  Gemeenteraadslid Matti Vandemaele: “Met Groen stellen we voor om een subsidie in het leven te roepen waarbij zelfstandigen en ondernemingen op het grondgebied van Kortrijk die een publiek toegankelijk oplaadpunt voorzien een tussenkomst krijgen in de kosten voor de plaatsing van een publiek toegankelijk oplaadpunt.”

  Read More

 • Diverse samenleving/ Migratie en Asiel/ Nieuws

  Asiel & migratie gespreksavond

  Een hot topic, dat is asiel en migratie. Niet alleen in België, maar ook in de rest van  Europa en zelfs wereldwijd is het thema brandend actueel. Mediabeelden uit binnen- en  buitenland brengen verschillende gevoelens naar boven, gaande van kille haat tot hartverwarmende solidariteit.

  Wie mag blijven en wie niet? Hoe bewijst een vluchteling dat hij/zij vluchteling is? Zijn veilige en legale migratieroutes een oplossing? Wat is de kijk van Groen op asiel en migratie? En hoe kunnen we samenleven in diversiteit?

  Read More

 • Mobiliteit en verkeersveiligheid/ Nieuws

  Fietsparkeren opwaarderen – Parko budget 2018

  In het budget voor 2018 van agb Parko reserveert de stadscoalitie miljoenen euro’s voor het autoparkeren en nougabollen voor de fiets. De Groen-fractie dringt er bij het stadsbestuur op aan om de budgetten voor het fietsparkeren fors te verhogen. “Groen wil dat Parko zich meer profileert binnen zijn tweede poot, namelijk het fietsparkeren. Parko heeft met die opdracht de kans om (inter)nationaal een voortrekkersrol te spelen als het op fietsparkeren aankomt,” zegt Alexandra Gjurova, ondervoorzitter van Groen Kortrijk.

  Read More

 • Democratie en overheid/ Nieuws

  Groen stelt lijst voor #VK18

  De gemeenteraadsverkiezingen van 2018 beginnen stilaan te naderen. Daarom maakten we met Groen Kortrijk deze week 6 van de 41 kandidaten van de Groenlijst bekend. 3 jonge enthousiastelingen vormen de spits. 3 ervaren steunberen begeleiden de lijst. Samen zetten ze de bakens voor de campagne en rekenen ze op het vertrouwen van de Kortrijkse kiezer.

  Read More

 • Economie/ Mobiliteit en verkeersveiligheid/ Nieuws

  Autovrije superkoopzondag

  Het contrast kon in Kortrijk de voorbije maand haast niet groter zijn. Eerst was er de autovrije zondag. Iedereen kon toen genieten van een bruisend stadscentrum met zuurstof. Slechts twee weken later organiseerde de stad haar tweede superkoopzondag. Voor die laatste wou de stad zo veel mogelijk auto’s naar het stadscentrum lokken. Je kon namelijk in de hele stad gratis parkeren, zowel bovengronds, als ondergronds.

  Read More

 • Kinderen en jongeren/ Mobiliteit en verkeersveiligheid/ Nieuws/ Ouderen

  Elk kind veilig naar school te voet & met fiets

  Vandaag trekken er in Kortrijk weer heel wat kinderen naar de lagere of middelbare school. Velen doen dit te voet of met de fiets. De afgelopen jaren werden reeds heel wat inspanningen gedaan om de schoolomgevingen verkeersveilig te krijgen. Toch stellen we vast dat er nog al te vaak wordt geaarzeld om in de schoolomgevingen, zeker aan het begin en einde van de lessen, de nodige maatregelen te nemen. Zo blijft het aantal schoolstraten veel te laag in Kortrijk.

  Groen vraagt een stevigere inspanning van de stad om voor elke buurt een oplossing op maat te vinden en desnoods af te dwingen. Ook de handhaving in de fietsstraten moet beter. We zijn uiteraard blij dat de stadscoalitie dit voorstel van Groen realiseerde, maar zonder handhaving heeft het weinig zin. Verkeersveiligheid is geen detail.

  Read More