Dag

Democratie en overheid/ Nieuws

Groen Kortrijk groeit mee

In de peilingen doen we het goed.

Elke dag steken we de handen uit de mouwen om te tonen dat het anders kan. In woorden en daden. In de debatten in de gemeenteraad en door ons in te zetten in onze buurt. Niet op zoek naar de confrontatie, maar naar wat ons bindt. Met een hoopvol perspectief dat past bij deze tijd.

Read More

Mobiliteit en verkeersveiligheid/ Wonen

een parkeervisie voor de binnenstad

Laten we wel wezen. Groen wil zo veel mogelijk auto’s uit de stad houden. Als het even kan willen we de auto’s  laten parkeren in de rand. Met fiets (park en bike) en met de bus  moet het stadscentrum van daaruit vlot bereikbaar zijn. Het is onze bedoeling om zo weinig mogelijk autoverkeer in het centrum te hebben. Dat bevordert het wonen en leven in de stad.

Door de werken aan het station wordt er een bescheiden aantal parkeerplaatsen ingevoerd die voorbehouden zijn voor bewoners. Een ideale gelegenheid voor Gemeenteraadslid Matti Vandemaele om de Groen visie op parkeren in de binnenstad nog eens op de gemeenteraadstafel te leggen.

Read More

Nieuws/ Welzijn en zorg

OCMW laat factuur site Gheysen oplopen

Op donderdag 19 mei werd op de OCMW-raad gestemd over de gunning van de werken voor site Gheysen. Dat is het pand dat het OCMW recent kocht om er een kinderopvang, kantoren voor het zorgbedrijf en een volksrestaurant in onder te brengen. De goedkoopste offerte ligt meer dan 15% hoger dan het geraamde budget. Groen maakt zich zorgen over de oplopende factuur en vraagt om de gunning uit te stellen. De meerderheid gaat niet in op dat voorstel.

Read More

Natuur, biodiversiteit en dierenwelzijn

Private groene ruimte tot publiek groene ruimte maken

Voor Groen is voldoende kwaliteitsvolle groene, publieke en of speelruimte erg belangrijk om het centrum en de rest onze stad aantrekkelijker te maken als woon- en leefplek. De stad kan zo’n plekken creëren door ze zelf te voorzien. Af en toe zien we dat auto’s ondergronds gaan en dat groene ruimte in de plaats komt. Maar het kan ook door particuliere spelers te ondersteunen in het publiek maken van hun (groene en/of speel) ruimte. Op de gemeenteraad van mei deed Groen Kortrijk volgend voorstel bij monde van Matti Vandemaele.

Read More

Een groene stad/ Geen categorie/ Meer samen doen

Mede-eiser in de klimaatzaak, gewoon doen

Meer dan 10.000 mede-eisers zijn er al in de Klimaatzaak. Maarten Devos is daar één van. “Daar ben ik trots op! Voor het eerst krijg ik de kans om mijn ongenoegen ten aanzien van de overheid op een duidelijke manier te uiten. De overheid wordt voor het gerecht gedaagd omwille van het te lakse klimaatbeleid. Op die manier wil ik ze wijzen op hun plichten om de toekomst voor onze (klein)kinderen leefbaar te houden. Eerst heb ik mijn eigen gedrag bijgestuurd, daarna ben ik mee gaan betogen. Dat is blijkbaar niet duidelijk genoeg. Enkel de juridische weg schiet dan nog over. Het is goed dat de initiatiefnemers van de klimaatzaak dit mogelijk maken,” zegt Maarten Devos

Read More

Een groene stad/ Geen categorie/ Ons programma

Beloofde groene ruimte blijft grotendeels uit?

bosrand

Toen de stadscoalitie aankondigde om LAR zuid toch niet te behouden als open ruimte, werd daar snel bij gezegd dat er een hele boel compensatiegroen zou komen in ruil. De stadscoalitie tweette in die dagen: “Verzet LAR Zuid was nuttig: 46,5 ha nieuwe natuur/open ruimte in Kortrijk. Grootste operatie sedert stadsgroen Marionetten. Ism Natuurpunt.”

Ook het gemeenschappelijke persbericht van de stad en Natuurpunt was duidelijk: “Voor de omzetting naar natuurgebied maakt de Stad prioritair Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUP’s) voor het volledige gebied van de Venning en de Kruiskouter.”

Met Groen stellen we vast dat er van de beloofde 46 ha nieuwe groene ruimte op vandaag (januari 2016) 0 hectare gerealiseerd werd. Ook van de prioritair beloofde ruimtelijke uitvoeringsplannen is er niets in huis gekomen. Het dossier Ghellinck vormt de uitzondering en die plannen juichen we alvast toe.

Read More

Een stad dicht bij de mensen/ Geen categorie/ Meer samen doen

Een nieuwjaarsreceptie voor iedereen

munt thee

Zoals elk jaar hadden we ook begin dit jaar de feestelijke receptie op de Grote Markt voor alle inwoners. In het decor van de gezellige Kerstmarkt genoten heel wat Kortrijkzanen van pintjes en frieten. Groen deed op de gemeenteraad een suggestie om nog meer Kortrijkzanen te laten meegenieten van dit ontmoetingsmoment: het aanbieden van thee. Een groot deel van onze bevolking linkt samenkomen met pintjes en chocomelk, maar voor een deel van de inwoners staat thee synoniem voor ontmoeten. En dat is wat we willen: een nieuwjaarsmoment dat àlle Kortrijkzanen kan aanspreken. De stadscoalitie beloofde om dit voorstel te onderzoeken. DeRedactie.be tweette hierover. Op onze nieuwjaarsreceptie van Groen, komende vrijdag 29 januari vanaf 20u in de nieuwe Jeugdherberg, geven we alvast zelf het goeie voorbeeld. Iedereen welkom!

Geen categorie

Maureen Lievyns overleden

Met grote droefheid melden we het overlijden op 20 januari 2016 van Maureen Lievyns. Maureen was 18 jaar lang een gedreven provincieraadslid voor Groen in West-Vlaanderen, daarnaast was ze zeer actief in de groep Groen Kortrijk en GroenPlus. Het bestuur van Groen Kortrijk bedankt Maureen voor de jarenlange inzet en wenst de familie veel sterkte toe in deze moeilijke dagen.

De familie van Maureen nodigt haar vrienden uit op zaterdag 30 januari 2016 in ‘t Waaihof, Graaf de Smet de Naeyerlaan 18 te Kortrijk. Vanaf 9u30 zal de familie u graag ontvangen en om 10 uur zullen wij samen Maureen gedenken tijdens de afscheidsviering.

Het lichaam van Maureen zal gecremeerd zijn en de as zal uitgestrooid zijn.

Energie/ Klimaat/ Natuur, biodiversiteit en dierenwelzijn

Positief bezwaarschrift windmolens Bellegem

Met Groen Kortrijk ondersteunen we volgende oproep:

“Misschien bent u op de hoogte dat er momenteel een aanvraag loopt voor plaatsen van 4 windmolens in Bellegem langs de autoweg A17.

Vanuit Natuurpunt Kortrijk, Natuur.koepel vzw en Transitiestad Kortrijk  vinden wij dit een goede zaak die we absoluut willen ondersteunen.  Een snelle uitbouw van duurzame energie is een absoluut noodzakelijke stap in het actieplan tegen de klimaatopwarming.

Read More

Diverse samenleving/ Kinderen en jongeren

Aanbevelingen na 27/11/2015

Groen Kortrijk kwam tussen op de gemeenteraad naar aanleiding van het harde politieoptreden op 27 november 2015 ten aanzien van minderjarige kinderen.

Groen Kortrijk wil benadrukken dat de globale werking van politiezone Vlas volgens ons meer dan oké is. Het werk van de agenten die werkzaam zijn in onze stad is van hoog niveau. Toch willen we vanuit onze fractie even stilstaan bij de gevolgen van een politieoptreden op vrijdag 27/11/2015. Over dat optreden zelf zullen we niet tussenkomen. Die interventie vormt onderwerp van onderzoeken door het Comité P, het Kinderrechtencommissariaat en het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding. Deze 3 instanties zullen oordelen over waar de knelpunten liggen

Vanuit onze fractie willen wij toch enkele elementen van verontwaardiging op deze gemeenteraad voorleggen en daarbij herstelgerichte aanbevelingen doen:

Read More

Democratie en overheid/ Diverse samenleving/ Kinderen en jongeren

Doorniksestraat, vrijdag 27 november, Kortrijk om 16u30

De beelden spreken voor zich (zie hieronder). Daarop is te zien hoe vijf tieners (tussen de 12 en 15 jaar) geboeid in bedwang worden gehouden en worden afgevoerd. Volgens getuigen zouden daarbij meerdere combi’s zijn opgeroepen en zou er door de politie minstens 1 wapen zijn getrokken. Er is er geen feitelijk vergrijp gebeurd. Een jongen zou, omdat hij zijn sleutel verloren had, met een schaar het eigen fietsslot hebben proberen open te maken. De fiets was gemarkeerd met zijn eigen rijksregisternummer.

Read More

Klimaat/ Natuur, biodiversiteit en dierenwelzijn

Preshoekbos, nog 166 jaar…

natuur.koepel trekt aan de alarmbel

“Stadsrandbos in het slop!…
Dat we nood hebben aan meer bos in onze zeer bosarme streek hoeft al lang geen betoog meer. Met de toenemende problematiek van het fijn stof en de klimaatopwarming zal de nood aan een écht bos in de streek alleen nog toenemen.
De Vlaamse regering heeft al 17 jaar geleden (1998) beslist om een Stadsrandbos van 250 ha aan te leggen voor de regio Kortrijk- Menen. Het Agentschap voor Natuur en Bos is er voorlopig nog maar in geslaagd om 75 ha te bebossen, waarvan 15 ha binnen het klaverblad van de E17 autostrade. Resultaat is dus amper 60 ha bos dat beschikbaar is voor de recreant.

Read More

Geen categorie/ ingezonden

De fietsstraat

De wereld flitst voorbij…

Je staat er niet bij stil

Je rijdt er zomaar door ,

Door landschappen en steden

Door Buda’s en door ‘t leven

Op asfalt en beton

Kom je elkaar tegen ,

Verstrengeld of  heel even

Reiken vélo & voiture elkaar de hand ,

Vlotjes pedaleren

Een win voor iedereen

Geen categorie/ persbericht

Persbericht – Shop&go

shopandgo

 

Shop&go doet aantal auto’s verdrievoudigen.

Groen is blij dat shop&go een eerste evaluatie heeft gekregen. We kijken ook uit naar de evaluatie van afzonderlijke parkeerplekken later dit jaar.

Algemeen kunnen we stellen dat Groen voorstander blijft van een bescheiden en gerichte uitrol in functie van een deel van de detailhandel van het shop&go systeem. De huidige aanpak is echter te grootschalige en ondoelmatig, zuigt extra auto’s aan en ondergraaft een degelijk en hedendaags mobiliteitsbeleid.

Meer concreet nu, wat leren we uit de eerste cijfers die de Raad van Bestuur van Parko voorgeschoteld kreeg op 7 juli?

1. Gratis parkeren is niet altijd goed voor de handel

Hét argument voor shop&go is dat het goed zou zijn voor de handel. Dat klinkt goed, maar dat is helemaal niet bewezen. Voor de omgekeerde stelling (een stadscentrum waar fietsers en voetgangers zich thuis voelen is interessanter voor handelaars) is dat bewijs er wel. Meer info: http://velotarier.be/mobiliteit/fietsers-zijn-goed-voor-de-omzet/ Vanuit Groen zijn we dan ook erg voorzichtig om de nogal gratuite bewering dat alle handelaars bij shop&go te winnen hebben, over te nemen.

2. Gratis bovengrondse parking zuigt verkeer aan

Op een shop&go plek staan gemiddeld 15 auto’s per dag. Ter vergelijking: op een andere niet-gratis kortparkeerplek staan er gemiddeld 5 per dag. Daarmee toont Parko zelf onomstotelijk aan dat het shop&go systeem verkeer aanzuigt en wel met een factor ‘maal 3’. Shop&go is dan misschien wel goed voor een deel van de handelaars, het systeem heeft een negatieve impact op de verkeersstromen in de stad en de leefbaarheid van de binnenstad. Het is niet toevallig dat het systeem in de prijzen valt bij (klassieke) handelaars maar niet bij de mobiliteitsdeskundigen. Ondanks de technologische spitsvondigheid is het eigenlijk een systeem gebaseerd op ideeën uit het verleden.

3. Het zoekverkeer is opgedroogd (volgens Parko)

Door de hoeveelheid beschikbare plekken meent Parko te kunnen zeggen dat er geen zoekverkeer meer is. We denken vanuit Groen dat die stelling gedeeltelijk klopt tijdens de daluren en in de week. Wanneer het druk is in de stad, is er volgens ons niet minder zoekverkeer. Volgens Groen werd het zoekverkeer meer aangepakt door het eerste uur gratis ondergronds dan door shop&go. Wat de impact is op het gebruik van dat gratis uurtje onder de grond sinds shop&go kon Parko (nog) geen uitleg geven.

4. De verdere evaluatie afwachten

Sommige door ons aangekaarte problemen (shop&go zorgt voor een slecht gebruik van de vroegere kis&ride zones aan het station en shop&go naast de schoolpoort is slecht voor de verkeersveiligheid) moeten nog onderzocht worden. We hopen dat het 2e deel van de evaluatie (beloofd voor het najaar) rekening zal houden met deze vragen.

 

 

Samengevat:

Gezien de negatieve impact op de mobiliteit en het sterke aanzuigeffect dringen we vanuit Groen aan op een veel gerichtere en kleinschaligere aanpak dan de huidige uitrol.

Groen blijft voorstander van dit parkeerprincipe:

  • Bewoners van de binnenstad mogen bovengronds parkeren.
  • De bezoekers moeten maximaal buiten het centrum en als dat niet kan maximaal onder de grond in het centrum parkeren.
  • Ter ondersteuning van bepaalde handelsactiviteiten kan shop&go op een beperkt aantal plaatsen.
  • Daarenboven is de auto niet het vervoermiddel waarmee mensen in de toekomst hoofdzakelijk naar de stad zullen komen. Daarom moeten we veel sterker inzetten op openbaar vervoer en fietsen. Het inzetten op goed openbaar vervoer en degelijke fietsstallingen met faciliteiten zal een positiever effect hebben op de handel dan shop&go.

Het huidige ondoelmatige en ongerichte (shop&go) beleid zuigt het autoverkeer naar de binnenstad aan en doet de inspanningen van Kortrijk fietsstad haast volledig teniet. De omslag naar een mobiliteitsbeleid van deze eeuw, zullen we niet maken met shop&go.

contact: Matti Vandemaele

 

Een stad dicht bij de mensen/ Geen categorie/ persbericht

persbericht nieuwe moskee

Beste Journalist,

Bij deze de reactie van Groen op de aankondiging van de nieuwe plek voor de Kortrijkse Moskee, misschien kan u er wel iets mee:
Vandaag kregen we te horen dat er een oplossing is voor het aanslepende probleem van de Kortrijkse Moskee. Groen is zeer tevreden dat dit dossier tot een oplossing is gekomen. Op de Gemeenteraad van mei was er vanuit onze fractie nog een interpellatie over dit probleem.
Een volwaardige integratie verwacht ook faciliteiten om alle aspecten van de identiteit te kunnen ontwikkelen. Het kunnen beschikken over een hedendaagse moskee is in die zin onontbeerlijk voor de moslims in Kortrijk en een stad als Kortrijk zelf.
Nu het ruimtelijke probleem van de baan lijkt blijven er nog enkele andere zaken over:
– zal er ook in het Nederlands ‘gepreekt’ worden?
– is er een erkenning of een aanvraag met kans op slagen?
In onze gesprekken met voornamelijk jonge moslims kwamen deze vragen de hele tijd terug. We hopen dat er op deze 2 vragen dan ook volmondig mat JA zal worden geantwoord. Maar aangezien we niet over de informatie beschikken, weten we dat op vandaag dus niet.
Een derde belangrijk element is het streven naar een verwevenheid met de buurt. Het is van groot belang dat er snel werk wordt gemaakt van een goeie relatie met de nieuwe buurt waarin de Moskee terecht komt. Het goed informeren van de buurt is daarin een eerste stap.
Als laatste aandachtspunt hopen we dat er met deze nieuwe infrastructuur ook aandacht zal zijn voor de sociaal pedagogische taak van de moskee: Moslimjongeren die opgroeien begeleiden en degelijk informeren over hun religie. Groen is grote voorstander van een moskeewerking met ook aandacht voor de sociaal-pedagogische aspecten.
Aangezien we niet over alle info beschikken zijn een aantal van onze vragen misschien achterhaald en dan wil ik alleen de felicitaties overhouden voor het eindelijk vinden van een oplossing. In het andere geval hoop ik dat er rekening wordt gehouden met onze bezorgdheden.

Met vriendelijke groet,

Matti Vandemaele
Gemeenteraadslid Groen Kortrijk,