driek

https://www.driekdesmet.be
Democratie en overheid, Nieuws

Neutrale Stadscommunicatie?

video

Het viel gemeenteraadslid Matti Vandemaele op dat accounts van de stad Kortrijk consequent schepenen en politici van de stadscoalitie (en idd ook 2x groen kortrijk). Er worden zelfs filmpjes gemaakt en gepromoot met schepenen.

Matti Vandemaele interpelleert tijdens de gemeenteraad:

  1. Hoe kan de burger het verschil merken tussen een officieel account van de stadsdienst of niet?
  2. Zijn er regels over aanmaken en beheer van deze stadsaccounts?
  3. Wie beslist er over de communicatie met schepenen en politici als hoofdrol voor promo campagnes?

We kregen geen antwoord.

Groen kortrijk vraagt om de omzendbrief van Minister Homans (BB2017/04) te volgen:

Bekijk de gehele interpellatie van Matti Vandemaele en de antwoorden:

Nieuws

Groen Kortrijk gaat in kartel naar de kiezer

We zien het in tal van Vlaamse steden en gemeenten: waar Groen in de meerderheid zit, wordt een groener, socialer, gezonder en klimaatgunstig beleid gevoerd. We geloven dat dit ook kan in Kortrijk, voor Kortrijkzanen en mede dankzij Kortrijkzanen. Meebesturen is noodzakelijk om de inwoners van Kortrijk een groene toekomst te bieden.

Read More

Mobiliteit en verkeersveiligheid/ Onderwijs

Groen vraagt extra inspanningen voor veilig woon-schoolverkeer

De vakantie zit er weer op, heel wat Kortrijkse jongeren trekken samen met jongeren uit de omliggende gemeentes weer naar school. Cijfers uit de stadsmonitor geven aan dat het aantal verplaatsingen met de fiets tussen 2001 en 2014 gestegen is van 21% naar 31%. Maar vooral de woon-school verplaatsingen met de wagen zijn sterk gestegen. Een trend die Groen wil ombuigen. Vooral omdat ongeveer 60% van de leerlingen op minder dan 5 kilometer van hun huis naar school gaat, een haalbare afstand dus voor de fiets.

Read More

Klimaat/ Natuur, biodiversiteit en dierenwelzijn

Een groene stad is een koelere stad

De afgelopen dagen was het opnieuw erg warm en dat is fijn om in te spelen, op een terrasje te zitten, naar het openluchtzwembad te gaan,… Maar grote hitte is ook schadelijk voor de gezondheid. Vooral jonge kinderen en ouderen kunnen er flink wat last van hebben. Groen Kortrijk is blij dat er om die reden een hitteplan is.

Maar we willen ook met aandrang vragen om ook de Kortrijkse binnenstad een groenere invulling te geven. Het is immers aangetoond dat groene steden koelere steden zijn. Hoe meer groen (en water) er is in de stad, hoe minder impact grote hitte heeft op de stad en haar inwoners. De huidige binnenstad is sterk versteend op pleinen en in straten. Het is die stenen invulling die de warmte vast houdt.

Read More

Internationaal/ Mobiliteit en verkeersveiligheid

Alweer een ongeval op de E-17 ter hoogte van Aalbeke

Foto van Driek Desmet

Raadslid Cathy Matthieu vroeg al eerder in de politieraad van Kortrijk of burgemeester Vincent Van Quickenborne met  onze hogere overheid en met Franse collega’s maatregelen kon nemen om de files te verminderen aan de grensovergang.

De files hebben al minstens tien verkeersongevallen veroorzaakt waarvan zeker 2 dodelijke. Wie er al voorbijgereden heeft kent de situatie. Een kleine bestelwagen van de Franse politie ziet de lange rij voertuigen stapvoets voorbijrijden om de eventuele terroristen te kunnen tegenhouden.

Spijtig genoeg weten we nu ook dat deze maatregel geen enkel van de voorbije gruwelijke aanslagen die Frankrijk getroffen heeft tijdens de maand juli kon verhinderen.

Read More

Klimaat/ Natuur, biodiversiteit en dierenwelzijn

De groene saus van de stadscoalitie slaat steeds bleker uit

Over LAR zuid, maar vooral over het uitblijven van de beloofde groen-compensatie, zal Groen Kortrijk blijven tussen komen. Het wordt ondertussen steeds duidelijker dat er van de beloofde 45 hectare compensatie heel erg weinig in huis zal komen. De aankondiging dat LAR zuid ruim gecompenseerd zou worden blijkt niet meer dan een communicatieve hold-up op de publieke opinie. Op de gemeenteraad van januari bleek nog dat er van de beloofde 45 hectaren meer dan 75% niet gerealiseerd zal worden deze legislatuur. Wat triomfalistisch werd aangekondigd als de grootste groen-operatie sinds de marionetten draait uit op het grote niets. De groene saus van de stadscoalitie staat steeds bleker uit.

Read More